Homepage: Naslag: Anthologieën

MYTHEN

Elf nieuwe werken van de Meesters der Moderne Fantasy
 

2004,  Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Dromen & Demonen, 716pag., ISBN 90-245-4767-9, 1e druk maart 2004
samengesteld door Robert Silverberg, vert.van: Legends II (2003), omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor, bevat:
 1. SILVERBERG, Robert : Inleiding
 2. HOBB, Robin : HET RIJK VAN DE OUDERLINGEN - DE THUISKOMST
  (Homecoming, 2003, vertaling: Erica Feberwee)
 3. MARTIN, George R.R. : EEN LIED VAN IJS EN VUUR - DE EED VAN TROUW
  (The Sworn Sword, 2003, vertaling: Renée Vink)
 4. CARD, Orson Scott : ALVIN MAKER - S.S. KONINGIN VAN DE YAZOO
  (The Yazoo Queen, 2003, vertaling: Knut Azimuth)
 5. GABALDON, Diana : DE REIZIGER - LORD JOHN EN DE SUCCUBUS
  (Lord John and the Succubus, 2003, vertaling: Annemarie Lodewijk)
 6. SILVERBERG, Robert : MAJIPOOR - HET BOEK DER VERANDERINGEN
  (The Book of Changes, 2003, vertaling: Josephine Ruitenberg)
 7. WILLIAMS, Tad : ANDERLAND - DE GELUKKIGSTE DODE JONGENS VAN DE HELE WERELD
  (The Happiest Dead Boy in the World, 2003, vertaling: Jan Smit)
 8. MCCAFFREY, Anne : PERN - VOORBIJ TUSSEN
  (Beyond Between, 2003, vertaling: Karin Langeveld)
 9. FEIST, Raymond E. : DE OORLOG VAN DE GROTE SCHEURING - DE BOODSCHAPPER
  (The Messenger, 2003, vertaling: Richard Heufkens)
 10. HAYDON, Elizebeth : SYMFONIE DER TIJDEN - DE DREMPEL TUSSEN LEVEN EN DOOD
  (Threshold, 2003, vertaling: Jet Matla)
 11. GAIMAN, Neil : AMERICAN GODS - THE MONARCH OF THE GLEN
  (The Monarch of the Glen, 2003, vertaling: Hugo Kuipers)
 12. BROOKS, Terry : SHANNARA - ONTEMBAAR
  (Indomitable, 2003, vertaling: Frans Hille)

 

Mythen

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ