Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


BEISHUIZEN, Tineke

Nederland, -

Bibliografie:

Romans

ALS ZAND DOOR MIJN VINGERS
2005: Amsterdam: De Arbeiderspers, 192pag., ISBN 90-295-6264-1, 1e (+2e +3e) druk mei 2005
omslagontwerp: Marjo Sturink, omslagillustratie: Trinette Reed / Corbus / TCS
Wanneer Emma van het Merwe haar zuster Floor bezoekt omdat die jarig is, treft zij een leeg huis aan. Floor, die alleen woont sinds haar man jaren geleden in gezelschap van zijn maîtresse bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen, is gezien de stapel kranten op de deurmat al geruime tijd weg. Het waarom van haar onaangekondigde vertrek is voor Emma, die een goede band met haar oudere zuster heeft, een volstrekt raadsel. De verdwijning van Floor is het begin van een kentering in het leven van Emma. Tijdens haar zoektocht naar Floor wordt iedere zekerheid ter discussie gesteld. Niets en niemand blijkt te zijn zoals ze dacht. Het is deze ontluistering van zekerheiden die het verhaal, dat alsmaar spannender wordt, een extra dimensie geeft.

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ