bol.com
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


OLDE HEUVELT, Thomas (Baudelet)

Nederland (Nijmegen), 16 apr 1983

Bibliografie:

Romans

De Onvoorziene / Thomas Olde Heuvelt Phantasamnesia / Thomas Olde Heuvelt Leerling Tovenaar Vader Zoon

DE ONVOORZIENE
2002, Hedel: Intes International, 363pag., ISBN 90-806246-5-9
omslag: Rogier Lammerts
De regels zijn simpel. Iemand vertelt een griezelverhaal, zo eng en zo gruwelijk mogelijk. Er wordt geloot en degene die wordt uitgekozen moet geblinddoekt, op de tast, vijftig stappen het bos in lopen. Hij die bang wordt en zijn zaklamp aanknipt of zijn blinddoek afdoet, valt af.
Vier jongens spelen dit spel 's nachts als ze gaan kamperen bij een afgelegen verlaten meer in de bossen. Geen van hen voorziet echter de angst die deze huiveringwekkende beproeving met zich meebrengt. Wanneer de gruwelen uit de duistere hoeken van hun geest weten los te breken raken ze algauw verweven in een levensgevaarlijk spel met een nietsontziend kwaad, waarin de grens tussen fantasie en werkelijkheid geen betekenis meer heeft...

PHANTASAMNESIA
2004, Hedel: Intes International, 600pag., ISBN 90-772260-8-7, 1e druk september 2004
schildering omslag: Jan Hendriks
Michael Franklin wordt wakker in Distinction, USA, en lijkt zijn totale geheugen kwijt te zijn. Dokters vertellen hem dat hij lijdt aan phantasamnisia, een geestelijke aandoening waarbij zijn fantasie de gaten in zijn herinneringen aanvult met onwerkelijkheden. Maar Mike twijfelt aan hun oordeel, zeker als hij een aantal uiterst merkwaardige ontdekkingen doet over de dorpelingen. Is hij wel degene die aan deze ziekte lijdt? En als een heel stadje bestaat uit krankzinnigen... wat doet Mike dan temidden van hen?

LEERLING TOVENAAR VADER & ZOON
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 382pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2818-9, 1e druk
Ooit sloeg de nabijheid van de dood een gat in het leven van de jonge Travis Lauper. Een zonderlinge vreemdeling die Travis bij toeval op het strand ontmoette, leerde hem evenwel de dood te aanvaarden en maakte van hem een gevierd surfkampioen. Nu, twintig jaar later, ziet Travis opnieuw zijn einde naderen. Pas dan beseft hij indertijd bestolen te zijn ? in een pact met de spreekwoordelijke duivel ? van iets wezenlijks, waardoor zijn lotsbestemming voorgoed veranderde. Op zijn sterfbed besluit hij kost wat kost zijn zoon het leed te besparen dat hemzelf tot een gemankeerd mens maakte. Daarvoor moet hij op zoek gaan naar zijn oude leermeester, een indiaanse medicijnman die zou weten hoe de mens de dood voor kan blijven. Maar voordat Travis het goed en wel beseft, is hij verwikkeld in een strijd met de dood zelf en met wezens die niet van deze wereld zijn. En veel tijd heeft hij niet meer tot zijn beschikking.

Links

Olde Heuvelt.com

Ezzulia : Interview
 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ