Homepage: Nieuws: Beldaran's Leestips

 

Beldaran's Leestips

Beldaran geeft op Ezzulia en Pure Fantasy wekelijks een leestip.

- Beldaran [06-04-2012]

Voor vandaag heb ik gekozen voor een politieke historische thriller. Een waarbij het gaat om een moord, en hoewel alles om deze moord met meerdere daders bekend is of lijkt te zijn…


De Adelaar’- Valerio Massimo Manfredi – 2012

De adelaar is een politieke thriller en een rijkgeschakeerd historisch fresco waarin alle bekende protagonisten uit de Romeinse geschiedenis, zoals Brutus, Marcus Antonius, Cicero en Cleopatra, een rol spelen

Rome, begin maart 44 v.Chr.: Gaius Julius Caesar staat op het toppunt van zijn macht. Maar de jaren van oorlogen en machtspolitiek hebben hem oud gemaakt het gewicht van zijn alleenheerschappij wordt een steeds zwaardere last op zijn vermoeide schouders. Hoewel Caesar nog altijd geldt als onoverwinnelijke generaal, kost het hem steeds meer moeite de corruptie, complotten en conflicten die de Romeinse politiek beheersen in te dammen. Zijn macht begint af te nemen, en hij stevent onherroepelijk af op het moment dat de Romeinse geschiedenis voor altijd zal veranderen.

‘Een complot? Wat voor complot?’ ‘Tegen hem. Misschien om hem van zijn macht te beroven… of erger.’ ‘Verklaar je nader, alsjeblieft,’ zei Silius. ‘Over wie heb je het?’’Naar het schijnt, waren het mensen van ons: hoge officieren, voormalige magistraten.’’Ik begrijp het niet… waarom heb je hem hun namen niet gegeven? Je kent ze toch, die namen?’ Antisius zuchtte: ‘Het zijn geruchten… je kunt de dood van andere mensen niet uitlokken op basis van praatjes, laat staan van opzettelijk rondgestrooide lasterverhalen. En ik ben hoe dan ook zeker van dat die geruchten ook tot hem doorgedrongen zijn. Ook ik heb hem de verhalen horen vertellen die vandaag indruk op jou hebben gemaakt.’’En dus? Waarom slaat hij niet toe, waarom verplettert hij ze niet?’ ‘Waarom? Dat weet alleen hij. Als je mijn mening wilt, zal ik je zeggen dat hij volgens mij blindelings gelooft in wat hij gedaan heeft en doet. Hij gelooft ten diepste in zijn… hoe zal ik het zeggen… historismemissie. Het tijdperk van de burgeroorlogen afsluiten. Een periode van verzoening instellen. Een eind maken aan het bloedvergieten.’ Silius schudde zijn hoofd met een blik van ontzetting: hij zag te veel bloedbaden voor zich.'

Eerder tipte ik van deze auteur ‘Het Laatste Legioen’ dd 5 dec 2003 en ‘De Afgezant van Rome' dd 10 nov 2006 Zie verder

http://www.valeriomassimomanfredi.it/

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ