bol.com
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


BAIGENT, Michael

-

Bibliografie:

Non-Fictie

Michael Baigent & Richard Leigh & Henry Lincoln

HET HEILIGE BLOED, DE HEILIGE GRAAL
2004, Baarn: Tirion, 448pag., ISBN 90-4390-624-7, 3e druk
vert.van: The Holy Blood and the Holy Grail (London: Jonathan Cape, 1982), vert.uit het Engels: Minze bij de Weg en Jan Smit, omslagontwerp: Hans Britsemmer
Aan het eind van de 19de eeuw doet een priester in Rennes-le-Château, een dorpje aan de voet van de Pyreneeën, een geheimzinnige ontdekking. Hij weet er een fortuin mee te vergaren. Bijna een eeuw later raken Michael Braigent, Richard Leigh en Henry Lincoln gefascineerd door dit gegeven. Zij hebben al eerder naam gemaakt als eigenzinnige onderzoekers van de godsdienst- en bijbelgeschiedenis en hebben met hun boeken veel stof doen opwaaien in christelijke kringen.
De ontdekking van de priester staat aan het begin van een fascinerende speurtocht die voert langs gecodeerde perkamenten, geheime genootschappen, de Tempelridders en een duister Frans vorstenhuis dal al 1300 jaar geleden de greep op de koningstroon verloor.
De auteurs besteedden jaren aan hun onderzoek en kwamen tot een schokkende conclusie: de onthulling van een geheim dat aan de basis ligt van de hele westerse beschaving en een onthutsend nieuw licht werpt op de oorsprong van het christendom - sterker nog: op de identiteit van Jezus zelf.
Na de publicatie van de eerste editie in 1982 kwam een stroom van reacties en nieuwe uitgaven over dit onderwerp op gang. In deze geheel herziene editie wordt op deze reacties ingegaan en is bovendien een notenapparaat toegevoegd waarmee de gehanteerde bronnen gemakkelijk te achterhalen zijn.

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ