Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


BIERCE, Ambrose

Verenigde Staten, 1842-ca.1914

Bibliografie:

Bundels

MIJN LIEVELINGSMOORD EN ANDERE VERHALEN
1963, Amsterdam: Van Ditmar, 155pag.
vert.uit het Engels: R. Germeraad, bevat:

 1. HET INCIDENT BIJ DE OWL CREEK BRUG
 2. CHICKAMAUGA
 3. EEN DER VERMISTEN
 4. GESNEUVELD BIJ RESACA
 5. HET GEVECHT BIJ DE COULTER-PAS
 6. PARKER ADDERSON, FILOSOOF
 7. EEN GEWETENSZAAK
 8. EEN ZEKER SOORT OFFICIER
 9. GEORGE THURSTON
 10. OP WACHT BIJ EEN DODE
 11. EEN DIAGNOSE VAN DE DOOD
 12. MOXON'S MEESTER
 13. EEN HERVONDEN IDENTITEIT
 14. HET VERDOEMDE DING
 15. EEN BODEMLOOS GRAF
 16. DE WEDUWNAAR TURMORE
 17. MIJN LIEVELINGSMOORD
 18. HONDENOLIE

DAT VERVLOEKTE DING EN ANDERE VERHALEN
1967, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Meesters der Fantastische Vertelkunst F9, 159pag.
vert.van: The Damned Thing (1923), vert.door: A.L. Spoorenberg, bevat 13 verhalen.

DAT VERVLOEKTE DING EN ANDERE VERHALEN
1977, Utrecht: Het Spectrum, Prisma 1788, ISBN 90-274-0916-1,
vert.van: The Damned Thing (1923), vert.door: A.L. Spoorenberg, bevat 13 verhalen.

 1. MOXONS LEERMEESTER (Moxon's Master, 1893)
 2. DAT VERVLOEKTE DING (The Damned Thing)
 3. DE DODENWACHT (A Watcher by the Dead)
 4. DE MAN EN DE SLANG (The Man and the Snake)
 5. DE OGEN VAN DE PANTER (The Eyes of the Panther)
 6. EEN INWONER VAN CARCOSA (An Inhabitant of Carcosa)
 7. DE MIDDELSTE TEEN VAN DE RECHTERVOET (The Middle Toe of the Right Foot)
 8. JOHN BARTINES HORLOGE (John Bartine's Watch)
 9. DE VREEMDELING (The Stranger)
 10. HET INCIDENT BIJ DE BRUG VAN OWL CREEK (An Occurrance at Owl Creek, 1891)
 11. DE DOOD VAN HALPIN FRAYSER (The Death of Halpin Frayser, 1893)
 12. HET BEROEMDE GILSON-LEGAAT (The Famous Gilson Bequest)
 13. EEN AVONTUUR IN BROWNSVILLE (An Adventure in Brownsville)

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ