bol.com Partner
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


CANAVAN, Trudy

Australiė (Kew, Melbourne) 23 okt 1969-
 

Bibliografie:

Series

DE ZWARTE MAGIĖRS

Het magiļæ½rsgilde De magiļæ½rsleerling De opperheer

HET MAGIĖRSGILDE
De Zwarte Magiėrs, Eerste boek
2003, Amsterdam: Uitgeverij M, 317pag., 23cm, ISBN 90-225-3590-8, 1e druk augustus 2003
vert.van: The Magicians' Guild (2001), vert.uit het Engels: Karin Langeveld
omslagontwerp: Rudy Vrooman, omslagbeeld: J.P. Targete
De magiėrs van Imardin hebben zich teruggetrokken achter de hoge muren van hun legendarische magiėrsgilde. Slechts eenmaal per jaar doorbreken ze hun afzondering, als ze de straten van Imardin ontdoen van zwervers en ander ongewenst volk. Dit noemt men De Zuivering.
De jonge Sonea is opgegroeid in de sloppenwijken en heeft geleerd de magiėrs te haten. Op een dag komt ze tijdens De Zuivering oog in oog te staan met de magiėrs en voor ze het weet gooit ze een steen naar het magische schild dat hen omringt. Tot ieders verrassing doorboort de steen het schild, waarbij een van hen aan het hoofd geraakt wordt.
De magiėrs zijn geschokt. Nooit eerder heeft een ongetrainde uit het gewone volk een dergelijk vermogen laten zien. Sonea slaat op de vlucht, geholpen door haar vrienden en het dievengilde, dat in haar een waardevolle aanwinst ziet. De magiėrs beseffen dat Sonea is wat ze het meeste vrezen: een ongetrainde magiėr buiten hun bereik. Ze moeten haar vinden voordat haar magie losbreekt en haar vernietigt - met de stad erbij.

DE MAGIĖRSLEERLING
De Zwarte Magiėrs, Tweede boek
2005, Amsterdam: Uitgeverij M, 395pag., 23cm, ISBN 90-225-4049-9, 1e druk februari 2005
vert.van: The Novice (2002), vert.uit het Engels: Jet Matla, omslagontwerp: Rudy Vrooman
Sonea is afkomstig uit de sloppenwijken van Imardin en is toegelaten tot het magiėrsgilde, omdat ze een groot aangeboren talent heeft. De andere leerlingen in het gilde zijn afkomstig uit de machtigste families in het land en niet iedereen heeft er vrede mee dat een sloppenmeisje opgeleid wordt tot magiėr.
Dus als er geruchten over haar verspreid worden en ze zelfs bedreigd wordt, heeft ze de hulp van haar mentor Heer Rothen hard nodig. Maar dan, gehaal onverwacht, besluit Akkarin, de leider van het Gilde, haar tot zijn leerlinge te maken.
Akkarin is onbetwist de machtigste magiėr in het land en het zou een eer moeten zijn hem te dienen. Maar Sonea is het duistere geheim dat hij verbergt niet vergeten en, zoals ze al snel ontdekt, alle kennis heeft een prijs...

DE OPPERHEER
De Zwarte Magiėrs, Derde boek
2006, Amsterdam: Uitgeverij M, 448pag., ISBN 90-225-4399-4, 1e druk april 2005
vert.van: The High Lord (2003), vert.uit het Engels: Jet Matla, 
omslagontwerp: DPS design & prepress services, omslagillustratie: Thomas Thiemeyer
Sonea heeft veel geleerd in het magiėrsgilde en haar medeleerlingen beginnen langzaam respect voor haar te krijgen. Maar ze kan niet vergeten wat ze gezien heeft in de ondergrondse kamer van opperheer Akkarin, noch kan ze zijn waarschuwing dat Kyrali's oude vijand hen in de gaten houdt negeren.
Haar oude vriend Cery heeft nu een invloedrijke positie in het dievengilde en heeft goede connecties onder alle lagen van de bevolking. Als een vreemdeling hem aanbiedt te helpen met een geheime taak, weet Cery dat hij het aanbod eigenlijk zou moeten weigeren.
Als Akkarin meer van zijn kennis onthult, weet Sonea niet wat ze moet geloven, of wat ze het meest moet vrezen. Is de waarheid zo verschrikkelijk als de opperheer beweert? Of probeert hij haar magie te gebruiken voor zijn eigen duister doeleinden?

HET TIJDPERK VAN DE VIJF

Het Tijdperk van de Vijf verhaalt van de geheimzinnige geschiedenis van vijf goden en van een land dat wordt beloerd en belaagd door in het diepste geheim opererende tovenaars.
In dit land zijn al vier mensen, de zogeheten Witten, uitverkoren om als beschermheer van de goden op te treden. De jeugdige Auraya, de hoofdpersoon in de boeken van Het Tijdperk van de Vijf, is uitverkoren om als vijfde lid tot de Witten toe te treden...

Priester - Het Tijdperk van de Vijf / Trudi Canavan Magiėr - Het Tijdperk van de Vijf / Trudi Canavan Godin - Het Tijdperk van de Vijf / Trudi Canavan

PRIESTER
Het Tijdperk van de Vijf, Eerste boek
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 543pag., 24cm, ISBN 978-90-245-3103-5, 1e druk november 2009
vert.van: Priesteress of the White : Age of the Five, Book One (2006), vert.uit het Engels: Rien van der Kraan 
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Artist Partners Ltd.
Met inzet van haar bijzonder gave voorkomt Auraya de vernietiging van een vredelievend dorp, een daad die jaren later wordt beloond met haar benoeming tot Priester van de Witten. Dat betekent dat zij, de jongste dienaar van de goden, een levensgevaarlijke weg moet afleggen waar haar talloze hindernissen en valkuilen wachten. Zo zou de hechte vriendschap met de Dromenweber Leiard - die lid is van een eeuwenoude, geminachte, heidense cultus van magiėr-genezers - haar wel eens duur te staan kunnen komen. De weg die Auraya moet gaan, levert haar ook een conflict op met vijf machtige in het zwart geklede tovenaars die in hun leven maar één streven hebben: de uitroeiing van alle Witten.

MAGIĖR
Het Tijdperk van de Vijf, Tweede boek
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 543pag., 24cm, ISBN 978-90-245-3104-2, 1e druk maart 2010
vert.van: Last of the Wilds : Age of the Five, Book Two (2006), vert.uit het Engels: Rien van der Kraan 
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Artist Partners Ltd.
In een land waar de vrede wankelt, een land dat met gretige ogen wordt beloerd door een cultus van verre en dat wordt belaagd door in het geheim opererende indringers, in dat land zijn vijf mensen, zogenaamde Witten, uitverkoren om als zwaard en schild - lees: beschermheer - van de goden op te treden. De jeugdige Auraya is als vijfde en jongste lid toegetreden tot de Witten. Inmiddels is alweer een jaar verstreken sinds Auraya deze veeleisende eer ten deel viel. Erg zinvol lijken haar bezigheden als Witte haar niet altijd te zijn, de eeuwige jeugd en de overweldigende magische krachten die haar zijn geschonken betekenen niet alles voor haar. Haar relatie met de mysterieuze Dromenweber Leiard is abrupt verbroken. Hoewel de redenen haar wel duidelijk zijn, is zijn tweeslachtig gedrag dat allerminst. Nu twijfelt ze eraan of ze Leiard wel ooit echt heeft gekend. Maar de tijd om dat uit te zoeken wordt haar niet gegund. Haar plicht als Witte roept en eist al haar aandacht op. Auraya weet nu dat de goden die door de vijandige Pentadrianen worden vereerd werkelijk bestaan. Helaas wil bijna niemand dat geloven. Steeds vaker dreigt Auraya in tweestrijd te verkeren, verscheurd tussen trouw aan de goden en trouw aan zichzelf. Dilemma's waar ze een uitweg uit moet zien te vinden, voor haarzelf, maar ook voor het welzijn van de wereld.

GODIN
Het Tijdperk van de Vijf, Derde boek
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 557pag., 24cm, ISBN 978-90-245-3121-9, 1e druk augustus 2010
vert.van: Voice of the Gods : Age of the Five, Book Three (2006), vert.uit het Engels: Rien van der Kraan 
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Artist Partners Ltd.
Als vijfde en jongste lid van de Witten, beschermers van de goden, maakt de jeugdige Auraya een stormachtige periode door, een periode die wordt besloten met een oorlog tussen de Cirkelaars, onder aanvoering van de Witten, en de Pentadrianen, waarbij Auraya de vijand de beslissende slag weet toe te brengen. Ondanks haar inspanningen als beschermvrouwe voor de Siyee, verslechtert de relatie tussen Auraya en de goden. Een ontmoeting met een geheimzinnige vrouw, die beweert een vriendin te zijn van Mirar, de oprichter van de Dromenwevers, dwingt haar tot het maken van een moeilijke keuze. Intussen sticht de nieuwe leider van de Pentadrianen overal verwarring. Als bovendien Mirar zich aan de kant van de vijand lijkt te scharen, is al wat Auraya rest haar liefde voor de goden. Die liefde zou haar wel eens fataal kunnen worden als de goden haar, onder zekere voorwaarden, op een gevaarlijke missie meesturen met de Siyee. En dan zijn zij er nog, de geheimzinnige Wilden, die net als de Pentadriaanse Denkers op zoek zijn naar een lang verborgen geheim. Een geheim dat de goden vrezen en dat de wereld zou kunnen veranderen. Voorgoed...

SONEA

In dit vervolg op de Zwarte Magiėrs-trilogie, waarin de brutale Sonea opgroeide van kruimeldief tot gevreesd magiėr, vervolgt Canavan het bewogen levensverhaal van de - inmiddels volwassen - Sonea.

Sonea 1 : De Afgezant Sonea 2 : De Rebel Sonea 3 : De Verrader

DE AFGEZANT
Sonea, Eerste boek
2012, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 399pag., 24cm, ISBN 978-90-245-6192-6, 1e druk juni 2012 (2e druk 2013)
vert.van: The Ambassador's Mission : Traitor Spy Trilogy, Book 1 (2010), vert.uit het Engels: Rien van der Kraan 
Sonea is geschokt als haar zoon Lorkin zich vrijwillig aanmeldt voor een gevaarlijke missie naar het door zwarte magiėrs geregeerde Sachaka. Als hij vervolgens spoorloos verdwijnt, wil Sonea niets liever dan hem opsporen, maar het is haar verboden de stad te verlaten. Bovendien eist een reeks moorden al haar aandacht op, waarbij een oude vriend van Sonea ontdekt dat de dader het heeft voorzien op leden van het dievengilde. Het gilde waartoe ook Sonea zelf behoorde. De zaak wordt steeds ingewikkelder als blijkt dat de moorden zijn gepleegd met behulp van magiėrs...

DE REBEL
Sonea, Tweede boek
2013, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 394pag., 24cm, ISBN 978-90-245-6136-0, 1e druk juli 2013
vert.van: The Rogue : Traitor Spy Trilogy, Book Two (2011), vert.uit het Engels: Willie van der Kuil
Sinds Lorkin bij de Sachakaanse rebellen onderdak heeft gevonden, doet hij zijn uiterste best om hun unieke magie te begrijpen. De rebellen zijn echter niet van plan hun geheimen zomaar te delen, ook niet in ruil voor wat Lorkin hun te bieden heeft. Sonea is nog steeds op zoek naar de moordenaar die haar stad in zijn greep houdt, bang dat een van haar vrienden de volgende op zijn lijst is. Maar de dader krijgt hulp vanuit de onderwereld, en dat maakt het wel heel moeilijk hem te pakken te krijgen.

DE VERRADER
Sonea, Derde boek
2014, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 414pag., 24cm, ISBN 978-90-245-6373-9, 1e druk juni 2014
vert.van: The Traitor : Traitor Spy Trilogy, Book Three (2012), vert.uit het Engels: Willie van der Kuil
De spanningen in Sachaka bereiken een nieuw hoogtepunt als Sonea's zoon Lorkin met de rebellen terugkeert van zijn ballingschap. De koningin heeft Lorkin met een vrijwel onmogelijke taak opgezadeld: hij moet ervoor zorgen dat de rebellen gaan samenwerken met zijn eigen mensen. Maar Lorkin heeft andere dingen aan zijn hoofd nu hij een zwarte magiėr is geworden. De nieuwe edelsteenmagie die hij onder de knie probeert te krijgen heeft Lorkin veranderd, en zijn duistere kant neemt het steeds vaker over. Zo vaak dat Lorkin bang is dat hij voorgoed zal worden verbannen door het Magiėrsgilde.

Over de auteur

Trudi Canavan (1969) werd geboren in het Australische Melbourne. Ze studeerde vormgeving en werkte als ontwerper, illustrator en cartograaf. Sinds 1995 werkt ze als grafisch ontwerper, illustrator en cartograaf. Sinds 1995 werkt ze als grafisch ontwerper voor grote uitgevers als Lonely Planet en HarperCollins. In 1999 won ze een Aurealis Award voor haar allereerste korte verhaal, wat de aanleiding was voor het schrijven van Het magiėrsgilde. Canavan is een van de meest getalenteerde jonge fantasy-auteurs van het moment.

Links

The Web Site of Trudi Canavan

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ