Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


CARR, Terry

Verenigde Staten, 19 feb. 1937-1987

 

Bibliografie:

Romans

CIRQUE
1979, J.M. Meulenhoff, Msf 140, ISBN 90-290-0820-2,
vert. van Cirque (1977) vert.door Jaime Martijn

AnthologieŽn

SF VERHALEN 3 - WATERSLAG (als samensteller met DONALD A. WOLLHEIM)
1973, Luitingh-Sijthoff, Luitingh SF, 192pag., ISBN 90-245-0192-X
vert.van: World's Best Science Fiction 1971 (1971), vert.door: Jan Koesen, bevat:

 1. STURGEON, Theodore - VERTRAAGDE BEELDHOUWKUNST (Slow Sculpture, 1971)
 2. NIVEN, Larry - VOGEL IN DE HAND (Bird in a Hand, 1971)
 3. SILVERBERG, Robert - ISHMAEL VERLIEFD (Ishmael in Love, 1971)
 4. SHAW, Bob - GESCHONDEN PRIVACY (Invasion of Privacy, 1971)
 5. ASIMOV, Isaac - WATERSLAG (Waterclap, 1971)
 6. LAFFERTY, R.A. - LEES VERDER OP DE VOLGENDE ROTS (Continued on Next Rock, 1971)
 7. BENFORD, Gregory - ER WOONT NIEMAND MEER IN BURTON STREET (Nobody Lives on Burton Street, 1971)
 8. CONEY, Michael G. - HOE IS HET TOCH MET DE McGOWANS AFGELOPEN? (Whatever became of the McGowans?, 1971)
 9. BARRETT, Neal Jr. - GREYPUN'S CADEAU (Greypun's Gift, 1971)

SF VERHALEN 4 - HET DING IN DE ROTS (als samensteller met Donald A. Wollheim)
1973, Luitingh-Sijthoff, 168pag., ISBN 90-245-0191-1,
vert. van: World's Best Science Fiction 1971 (ged.) zie ook Waterslag, vert.door: Jan Koesen
bevat:

 1. SIMAK, Clifford D. - HET DING IN DE ROTS (The Thing in the Store, 1971)
 2. SELLINGS, Arthur - HET LAATSTE VERLOF (The Last Time Around, 1971)
 3. JONAS, Gerald - DE NIEUWE SHAKERS (The Shakers Revival, 1971)
 4. EKLUND, Gordon - LIEVE TANTE ANNIE (Dear Aunt Annie, 1971)
 5. GOULART, Ron - BEKENTENISSEN (Confessions, 1971)
 6. HICKEY, H.B. - WEG ZJIN DE LUPP (Gone are the Lupo, 1971)

SF VERHALEN 5 - DE MAN ZONDER HOOFD (als samensteller)
1974, Luitingh-Sijthoff, Luitingh SF, 173pag., ISBN 90-245-0224-1
vert.van: Universe II (1974), vert.door: Jan Koesen, bevat:

 1. SHAW, Bob - TERUGWERKEND (Retroactive, 1974)
 2. SILVERBERG, Robert - TOEN WE GINGEN KIJKEN NAAR HET EINDE VAN DE WERELD (When We went to see the End of the World, 1972)
 3. CONWAY, Gerard F. - BEGRAFENISDIENST (Funeral Service, 1974)
 4. LAFFERTY, R.A. - EEN BIJZONDERDE TOESTAND IN SUMMIT CITY (A Special Condition in Summit City, 1974)
 5. ROTSLER, William - MAECENAS (Patron of the Arts, 1974)
 6. RUSS, Joanna - NUTTIGE ZINNEN VOOR DE TOURIST (Useful Phrases for the Tourist, 1974)
 7. ELLISON, Harlan - HET LAATSTE STUK (On the Downhill Side, 1974)
 8. SARGENT, Pamela - DE ANDERE WAARNEMER (The Other Perceiver, 1974)
 9. DAVIS, Grania - MIJN HOOFD IS ERGENS ANDER NU (My Head's in a Different Place Now, 1974)
 10. EKLUND, Gordon - DE ZON BESLUIPEN (Stalking the Sun, 1974)
 11. DOZOIS, Gardner R. - DE MAN DIE HALLO WUIFDE (The Man Who Waved Hello, 1974)
 12. WOLFE, Gene - DE MAN ZONDER HOOFD (The Headless Man, 1974)

SCIENCE FICTION VERHALEN 7 (als samensteller)
1976, Het Spectrum, Prisma 1755, ISBN 90-274-0882-3, bevat:

 1. POHL, Frederik - DE VERKOCHTE BRUID (We Purchased People, 1974)
 2. MOORCOCK, Michael - BLEKE ROZEN(Pale Roses, 1974)
 3. NIVEN, Larry - DE MAN MET HET GAATJE (The Hole Man, 1973)
 4. SILVERBERG, Robert - OPGEWEKT BIJ DE DODEN(Born with the Dead, 1974)
 5. GUIN, Ursula K. Le - DE AUTEUR VAN DE ACACIAZADEN (The Author of the Acasiaseeds, 1974)
 6. SHAW, Bob - DUISTERE ICARUS(Dark Icarus, 1974)
 7. DICK, Philip K, - EEN KLEINIGHEID VOOR ONS TEMPONAUTEN (A Little Something for Us Temponauts, 1974)
 8. ZELAZNY, Roger - DE MACHINE BIJ HET CENTRUM HARTEBRON (The Engine at Heartspring's Centre, 1974)
 9. EKHLUND, Gordon & BENFORD, Gregory - ALS DE STERREN GODEN ZIJN (If the Stars are Gods, 1974)

WONDEREN IN EEN OOGWENK (als samensteller)
1979, Het Spectrum, Prisma 1875, ISBN 90-274-1005-4, alle verhalen vert.door: J.W. Korthals, bevat:

 1. VARLEY, John - HET SPOOK VAN KANSAS (The Phantom of Kansas, 1976)
 2. ELLISON, Harlan - ZIEN (Seeing)
 3. TIPTREE, James Jr. - DE PSYCHOLOOG DIE GEEN AFSCHUWELIJKE DINGEN MET RATTEN WILDE DOEN (The Psycoligist Who Wouldn't Do Awful Things to Rats)
 4. WOLFE, Gene - WONDEREN IN EEN OOGWENK (The Eyeflash Miracles)
 5. MARTIN, George R.R. - VLEESHUISMAN(Meathouse Man)

DE SCHROEFVLIEGEN (als samensteller)
1980, Het Spectrum, Prisma 1909, ISBN 90-274-1037-2, alle verhalen vert.door: J. & H.M. Verheydt, bevat:

 1. VARLEY, John - DE "LOLLIPOP" EN HET ZWARTE GAT (Lollipop and the Tar Baby, 1977)
 2. ROBINSON, Spider & Jeanne - STERRENDANS (Stardance, 1977)
 3. BISHOP, Michael - HET HUIS VAN DE MEERVOUDIGE DEELGENOTEN (The House of Compassionate Sharers, 1977)
 4. SHELDON, Raccoona - DE SCHROEFVLIEGEN (The Screwfly Solution, 1977)
 5. MCINTYRE, Vonda N. - DE AZTEKEN(Aztecs, 1977)
 6. KILLOUGH., Lee - DE TROOP VAN EDEN(Tropic of Eden, 1977)
 7. MCALLISTER, Bruce - DE OVERWINNAAR(Victor, 1977)
 8. TUTTLE, Lisa - DE AAP VAN DE FAMILIE (The Family Monkey, 1977)
 9. LEIBER, Fritz - EEN VOORJAARSRITE (A Rite of Spring, 1978)

DE MAN DIE GEEN IDEE HAD (als samensteller)
1980, Het Spectrum, Prisma 1922, ISBN 90-274-1052-6, alle verhalen vert.door: Jean-A. Schalekamp, bevat:

 1. VARLEY, John - DE BARBIEMOORDEN (The Barbie Murders, 1979)
 2. BENFORD, Gregory & LAIDLAW, Marc - DRAKENGESIS (A Hiss of Dragon, 1978)
 3. LEIBER, Fritz - ZWART GLAS (Black Glass, 1978)
 4. KINGSBURY, Ronald - STAAL(To Bring in the Steel, 1978)
 5. WATSON, Ian - DE ZEER TRAGE TIJDMACHINE (The Very Slow Time Machine, 1978)
 6. ELLISON, Harlan - TEL DE KLOKSLAGEN DIE DE TIJD AANGEVEN (Count the Clock That tells the Time, 1978)
 7. EKHLUND, Gordon - HET VENSTER VAN VERMEER(Vermeer's Window, 1978)
 8. DISCH, Thomas M. - DE MAN DIE GEEN IDEE HAD (The Man Who had no Idea, 1978)

DE MAANGODIN EN ANDERE VERHALEN (als samensteller)
1982, Het Spectrum, Prisma 2008, 263pag., ISBN 90-274-1141-7,
vert.van: The Best Science Fiction Novellas of the Year 2, vert.door: Martha Heesen, bevat:

 1. LONGYEAR, Barry B. - EEN VIJAND MET DRIE VINGERS (Enemy Mine, 1980)
 2. KINGSBURY, Donald - DE MAANGODIN (The Moon Goddess and the Son, 1980)
 3. PRIEST, Christopher - HET ELEKTRICITEITSPARK (Palely Loitering, 1980)
 4. REYNOLDS, Ted - KER-PLOP (Ker-Plop, 1980)

DE VOLBLOED STOEIPOES (als samensteller)
1983, Het Spectrum, Prisma
bevat ondermeer verhalen van Tanith Lee, John Varley, George Turner

GINNUNGAGAP (als samensteller)
1983, Het Spectrum, Prisma 2071, 157pag., ISBN 90-274-1208-1, 1e druk
vert.van: The Best Science Fiction of the Year 10 (1981), vert.door: M.M. Lindenburg, omslag: HansPieko, bevat:

 1. SWANWICK, Michael - GINNANGAGAP
 2. VARLEY, John - BEATNIKMOERAS
 3. MARTIN, George R.R. - NACHTJAGERS

DE BESTE SCIENCE FICTION (als samensteller)
1983, Het Spectrum, Prisma 2072, 148pag., ISBN 90-274-1209-X, 1e druk
vert.van: The Best Science Fiction of the Year 10 (1981), vert.door: M.M. Lindenburg, omslag: HansPieko, bevat:

 1. DICK, Philip K. - INGEVROREN REIS
 2. TIPTREE, James Jr. - TRAGE MUZIEK
 3. HENDERSON, Zenna - VERTEL EENS EEN VERHAALTJE
 4. SIMAK, Clifford D. - DE GROT VAN DE DANSENDE HERTEN

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ