Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


CHAPMAN, Vera

(Schrijfnaam van Vera Ivy May Fogerty)
1898-1996
 

Bibliografie:

Series

ARTHUR-trilogie

DE GROENE RIDDER
1977, Het Spectrum, Prisma 1809, ISBN 90-274-0936-6,
vert. van The Green Knight (1975) vert.door W. Wielek-Berg

DE DOLENDE JONKVROUW
1978, Het Spectrum, Prisma 1822, ISBN 90-274-0950-1,
vert. van The King's Damosel (1976) vert.door W. Wielek-Berg

DE DOCHTER VAN KONING ARTHUR
1978, Het Spectrum, Prisma 1824, ISBN 90-274-0952-8,
vert. van King Arthur's Daughter (1976) vert.door W. Wielek-Berg

ARTHUR-trilogie bundeling

DE DRIE JONKVROUWEN
1979, Utrecht: Het Spectrum, 363pag., ISBN 90-274-7095-2, 1e druk in deze vorm, hardcover met stofomslag
waarin opgenomen:

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ