Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


CLANCY, Tom

Thomas L. Clancy Jr. 
Verenigde Staten (Baltimore, Maryland), 12 apr 1947 - 1 okt 2013
 

Bibliografie:

Series

JACK RYAN-REEKS

De jacht op de Red October Ongelijke strijd Ongelijke strijd Kardinaal van het Kremlin De Columbia Connectie Golf van ontzetting De meedogenlozen Ereschuld Uitstel van executie Uur van de waarheid

DE JACHT OP DE RED OCTOBER
1986, Utrecht: A.W. Bruna, 316pag., ISBN 90-229-5468-4,
2000, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2626, ISBN 90-449-2626-8, mei 2000
2008, Utrecht: A.W. Bruna, 316pag., ISBN 978-90-229-9435-1, hardcover
vert.van: The Hunt for Red October (1984), vert.door: Thomas Mass
De Red October, een Russische onderzee�r boordevol zeer geavanceerde apparatuur, bevindt zich op de bodem van de oceaan. De moedige gezagvoerder, Marko Ramius, koestert een persoonlijke wrok tegen de Russische autoriteiten en hij is bereid zijn leven �n dat van zijn elite-bemanning op het spel te zetten om zijn ontsnapping naar Amerika te realiseren. Hij heeft de vlucht tot in de kleinste details uitgedacht. De Amerikanen, die maar al te graag bereid zijn de Red October in een veilig vaarwater te loodsen, zetten de agressieve commandant van de Dallas, Bart Manusco, in. Hij vertrouwt op zijn niet onaanzienlijke capaciteiten en op een reusachatige, nieuw ontwikkelde computer. De Russen, die de ontsnapping als hoogverraad ervaren, zetten Viktor Tupolev in, eens Ramius' meest toegewijde leerling. Achttien dagen duurt de zenuwslopende jacht over de bodem van de oceaan. Achttien dagen waarin de lezer wordt meegevoerd van de geheime vergaderkamers in Washington en Moskou naar een rijk dat maar weinigen uit eigen ervaring kennen, een wereld waarin de jagers en de gejaagden met angstwekkende gevolgen volledig van de buitenwereld worden afgesneden. Met de Jacht op de Red October schreef Tom Clancy een huiveringwekkende thriller, waarin hij door zijn rijke verbeeldingskracht en een gedegen kennis van geavanceerde technologie een veelzijdige wereld vol dramatische wendingen weet te cree�ren. Een wereld die de werkelijkheid steeds eens stapje voor blijft.

ONGELIJKE STRIJD
1990, Utrecht: A.W. Bruna, 378pag., ISBN 90-229-7883-4, 
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2802, ISBN 90-449-2802-3, mei 1999
ook verschenen als filmeditie
vert.van: Patriot Games (1987), vert.door: Jan Smit, 1e druk 1988
De Amerikaan Jack Ryan was op die bewuste dag in het zonovergoten Londen binnen een halfuur twee keer bijna dood. De eerste keer wordt hij op een haar na door een dubbeldekker overreden, als hij voor het oversteken natuurlijk de verkeerde kant op kijkt. De tweede keer ontsnapt hij nauwelijks aan de dood als de IRA vlak voor zijn ogen een aanslag pleegt. Instinctief gooit Jack, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, zich in het gevecht. Pas als hij in het ziekenhuis weer bij bewustzijn komt, hoort hij wiens leven hij heeft gered. Wat voor Jack, zijn zwangere vrouw en dochtertje een vakantie had moeten worden, blijkt het begin te zijn van een ware nachtmerrie. Het jonge gezin wordt in de daaropvolgende weken en maanden een niet te ontkomen doelwit van door haat- en wraakgevoelens verteerde, meedogenloze terroristen.

KARDINAAL VAN HET KREMLIN
1990, Utrecht: A.W. Bruna, 396pag., ISBN 90-229-7815-X, 
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2733, ISBN 90-449-2733-7, juli 1998
vert.van The Cardinal of the Kremlin (1989), vert.door: Jan Smit, 1e druk 1988
In Amerika werken geleerden aan het geheime defensieproject "Tea Clipper" en in de Russische heuvels vlak bij de Afghaanse grens rijst een buitenaards aandoend complex van zuilen en torens op in de nacht: de beide wereldmachten werken onafhankelijk van elkaar in het diepste geheim aan de ontwikkeling van Star Wars. E�n man krijgt opdracht uit te vinden hoe ver het Russische militaire apparaat is gevorderd: kolonel Filitov (codenaam: Kardinaal), rechterhand van de Russische minister van Defensie en spion voor Amerika. Bij het doorspelen van Filitov's geheime materiaal wordt echter een fout gemaakt en bij de KGB gaan onmiddellijk alle alarmbellen rinkelen. Het is aan Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, die voor ontwapeningsonderhandelingen in Moskou is, om Filitov al improviserend met een list uit het Kremlin te krijgen. Hij stuit daarbij op een groot aantal onverkwikkelijke intriges, die zijn onverwachte opdracht extra gecompliceerd maken. Ryan moet alles op alles zetten om Filitov veilig naar Amerika te loodsen en een Derde Wereldoorlog af te weren.

DE COLUMBIA CONNECTIE
1989, Utrecht: A.W. Bruna, 447pag., ISBN 90-229-7868-0, 
1998, Utrecht: A.W. Bruna, filmeditie, ISBN 90-229-8193-2, juni 1998
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2796, ISBN 90-449-2796-5, augustus 1999
ook verschenen als filmeditie
vert.van: Clear and Present Danger (1989), vert.door: Jan Smit
De Colombiaanse drugsmafia ruimte twee tegenstanders uit de weg. Op zich geen opzienbarende gebeurtenis - de doodseskaders slaan dagelijks toe - ware het niet dat heti n dit geval twee hooggeplaatste VS-functionarissen betreft. Een zaak dus met internationale gevolgen. Het doel van de actie is evenwel duidelijk: de machtige drugsbaronnen geven ermee te kennen inmenging van de Amerikaanse overheid en het intensieve ingrijpen van de narcoticabrigade meer dan beu te zijn. Onmiddellijk gaan de Verenigde Staten tot tegenactie over. In het diepste geheim worden under-coverteams naar Colombia overgebracht en ook op het thuisfront zet men het tegenoffensief in: gewapend met alle technologische middelen die hun ter beschikking staan, en dat zijn de meest geavanceerde ter wereld, binden deskundigen de strijd aan met het drugssyndicaat. Maar onvermijdelijk dringen zich vragen op: wie of wat is eigenlijk de �chte vijand? En: zijn de consequenties van een t� harde tegenactie nog wel te overzien? Deze en tal van andere vragen zijn het, die onder anderen Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, de nodige hoofdbrekens kosten. Samen met zijn obscure tegenhanger, de schimmige Mr. Clark, gaat hij op zoek naar de antwoorden. Wat ze verwachten is een gevaar van buitenaf, maar het gevaar van binnenuit zou wel eens een veel ernstiger bedreiging kunnen zijn...

GOLF VAN ONTZETTING
1992, Utrecht: A.W. Bruna, 783pag., ISBN 90-229-7998-9, 
vert.van: The Sum of All Fears (1991), vert.door: Jan Koesen
De Verenigde Staten hebben een ingrijpend vredesplan voor het Midden-Oosten opgesteld, een plan dat inspeelt op de veranderende machtsverhoudingen in de wereld. Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, krijgt opdracht de partijen voor te bereiden op de uitvoering ervan. Al snel treden echter tegenkrachten in werking: bepaalde terroristische groeperiongen voelen zich steeds meer in een isolement gedrukt door de verschuivingen in de politieke verhoudingen - steun van de Sovjets hebben ze niet meer te verwachten. Ze spelen hun laatste wanhopige kaart uit. E�n schijnbaar op zichzelf staand incident heeft mondiale gevolgen: ��n meedogenloze, gruwelijke daad betrekt de hele wereld in een crisis zonder weerga. Een nucleaire wereldbrand dreigt, maar de president van de Verenigde Staten lijkt plots niet opgewassen te zijn tegen deze situatie... Jack Ryan ziet zich voor een nagenoeg onmogelijke opdracht gesteld: hij moet de situatie in zijn greep zien te krijgen voordat de wereldleiders de controle over zichzelf - en de wereld - verliezen...

DE MEEDOGENLOZEN *
1994, Utrecht: A.W. Bruna, 581pag., ISBN 90-229-8114-2, 1e druk januari 1994
vert.van: Without Remorse (1993), vert. door: Jan Smit
Ex-marineman John Kelly wacht een mogelijk dodelijke, bijna onuitvoerbare opdracht. In Vietnam stond hij bekend als 'de Slang', de man wiens voetstappen nooit gehoord werden, wiens spoor niet te achterhalen was. Maar nu, terug in de Verenigde Staten, weet men hem maar al te goed te vinden. Admiraal James Greer van de inlichtingendienst heeft iets zeer speciaals met hem voor. Ook Dutch Maxwell, sous-chef Operati�n Vliegtuigzaken, heeft zo zijn bedoelingen met John. Maar pas echt sinister zijn de plannen van de drugsmafia, die Kelly snel en pijnlijk duidelijk maakt dat mensen niet meedogenkloos worden geboren, maar gemaakt. Maar Kelly vecht terug onder zijn nieuwe identiteit als John Clark. Uit naam van alles waar hij voor staat moet John, om zijn eigen leven te redden, een grens overschrijden die hem tot in de zwartste diepte van de onderwereld voert, vanwaaruit terugkeer zeer twijfelachtig is...

ERESCHULD
1995, Utrecht: A.W. Bruna, 703pag., ISBN 90-229-8216-5,
2000, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2848, ISBN 90-229-2848-1, mei 2000
vert.van: Debt of Honor (1994), vert.door: Jan Smit
Op het eilandje Saipan, Amerikaans territorium in de Stille Zuidzee, blikt een Japanse zakenman met voldoening over het zojuist door hem aangekochte land. Eens zal hij hier een landhuis laten bouwen dat zijn weerga niet kent. Maar eerst wacht hem een andere taak: vernietigen. Achteraf beschouwd was zijn strategie een opmerkelijke wijze om een oorlog te ontketenen... 'De geschiedenis ligt achter ons - een nieuwe wereldvrede staat voor de deur!' Al spoedig ervaart Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, dat alle verheven toespraken over vrede neerkomen op nieuwe wijn in oude zakken. Hij ontdekt niet alleen dat conflicten en dreigende wereldbranden zich telkens in nieuwe vorman aandienen, maar ervaart bovendien dat oude vrienden zich als nieuwe vijanden tegen je kunnen keren. E�n ding beseft hij echter niet: het volgende mondiale conflict zal eerder uitbreken dan menigeen verwacht. In deze dreigende noodsituatie krijgt Jack Ryan de eervolle opdracht de Amerikaanse president met zijn diensten en kennis ter zijde te staan, daarbij geassisteerd door CIA-agent John Clark. Als hij alleen maar wist hoe hij te werk moet gaan...

UITSTEL VAN EXECUTIE
1997, Utrecht: A.W. Bruna, 1032pag., ISBN 90-229-8308-0, 
vert.van: Executive Orders (1996), vert.door: Hugo en Nienke Kuipers, Peter de Rijk
'Ik, John Patrick Ryan... zweer hierbij plechtig dat ik trouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen...', zo luidt het explosieve einde van Tom Clancy's Ereschuld. In een verschrikkelijke aanslag op de Amerikaanse regering zijn niet alleen de meeste congresleden gedood, maar is ook president Durling om het leven gekomen. Op de schouders van Jack Ryan, de man die slechts vijf minuten eerder benoemd werd tot vice-president, rust nu een zware taak... 
Maar hoe voer je een regeringsbeleid zonder regering? Waar moet je �berhaubt beginnen? Voordat Ryan zelfs maar aan de behandeling van deze brandende vragen toekomst, ziet hij zich geplaatst voor de taak de geschokte natie tot rust te brengen, een massale staatsbegrafenis te organiseren, de argwaan van de wereldleiders weg te namen en de juiste toedracht van de tragedie te onderzoeken. Maar dat is nog niet alles. Vele ogen zijn op hem gericht, vanuit Peking, Teheran en andere machtscentra van de wereld, en het zijn niet slechts vriendelijke blikken die hij toegeworpen krijgt... Sommige opportunisten zien nu de kans schoon voordeel te putten uit de complete chaos; sommige partijen grijpen de kans hun gram te halen, bezield als ze zijn met een diep gewortelde haat voor de staat of zelfs voor de nieuwe president zelf... Al deze elementen aarzelen niet om direct toe te slaan en laten geen moment voorbij gaan om Jack Ryan te confronteren met een crisis die zijn gelijke in de wereldgeschiedenis niet kent...

UUR DER WAARHEID *
1998, Utrecht: A.W. Bruna, 822pag., ISBN 90-229-8418-4, 
vert.van: Rainbow Six (1998), vert.door: Hugo en Nienke Kuipers
Ex-marinier John Clark, het duistere alter ego van Jack Ryan, en zijn schoonzoon Domingo 'Ding' Chavez hebben de CIA verlaten om een nieuwe organisatie met de codenaam Rainbow op te richten. Rainbow is een eliteteam van Amerikaanse, Engelse, Isra�lische, Franse en Duitse agenten dat in geval van internationaal terrorisme onmiddellijk in actie zal komen. En die gelegenheid laat niet lang op zich wachten, want Rainbow bestaat nog maar nauwelijks of het geweld slaat op verschillende plaatsen toe: een gijzeling in een Zwitserse bank, de ontvoering van een zakenman in Duitsland, een bloedige aanslag op een pretpark in Spanje. Gaandeweg dring tot Clark door dat hij oog in oog staat met het grootste gevaar uit zijn hele carri�re: een groep terroristen die zijn weerga niet kent. Een groep mannen en vrouwen zo meedogenloos als de wereld nog nooit heeft gezien en zo extreem opererend dat zij het leven op aarde zoals wij dat kennen, bedreigen...

De beer en de draak Het rode gevaar De tanden van de tijger Op leven en dood / Tom Clancy Jack Ryan : Dubbele dreiging / Tom Clancy & Mark Greany

DE BEER EN DE DRAAK
2001, Utrecht: A.W. Bruna, 814pag., ISBN 90-229-8514-8, 1e druk januari 2001
vert.van: The Bear and the Dragon, (2000, Putnam), vert.door: Hugo en Nienke Kuipers
Tijdens zijn nieuwe ambtstermijn ontdekt Jack Ryan dat het presidentschap er niet bepaald gemakkelijker op wordt: in de binnenlandse politiek wemelt het van de valkuilen; in Liberia is een revolutie gaande; de Aziatische economie raakt steeds verder in het slop; en uit Moskou komen verontrustende berichten over een mogelijke aanslag op de voorzitter van de SVR, de voormalige KGB. Een moordaanslag op hoog niveau in het toch al onstabiele Rusland, daar zit niemand op te wachten. Maar nog verontrustender is de mogelijke identiteit van de vermoedelijke daders. Zijn het politieke tegenstanders? Is het de maffia? Zijn het ontevreden ex-KGB-leden? Of - zo vraagt Ryan zich af - hebben we hier te maken met een veel acutere bedreiging? En hij heeft gelijk. Want nog voordat zijn beste spionnen, onder wie specialist geheime operaties John Clark, de kans hebben gehad de ware toedracht te achterhalen, treden er in China al krachten naar buiten die er angstwekkend extreme denkbeelden op nahouden. En als deze elementen erin zullen slagen hun idee�n te realiseren, dan zal de wereld voorgoed veranderen. Maar als ze falen... dan zijn de gevolgen niet te overzien.

HET RODE GEVAAR
2003, Utrecht: A.W. Bruna, 573pag., ISBN 90-229-8640-3, 1e druk maart 2003
vert.van: Red Rabbit (aug.2002), vert.door: Hugo en Nienke Kuipers, omslagontwerp: True Colors
Lang voordat hij president van de Verenigde Staten werd of hoofd van de CIA, nog voordat de Red October aan zijn heilloze jacht over de oceaanbodem begon, was Jack Ryan historicus. Maar toen hij door vice-admiraal James Greer werd gevraagd de gelederen van de CIA te komen versterken, twijfelde hij geen seconde. Het zou een beslissing zijn met verregaande gevolgen... De Amerikaanse geheime dienst komt via een overgelopen KGB-medewerker te weten dat hoge sovjetambtenaren een aanslag op de paus beramen. De vraag is alleen of de man de waarheid spreekt: berust het complot op werkelijkheid, of is het een valstrik? Op zoek naar de waarheid, raakt de nog onervaren CIA-medewerker Ryan verstrikt in een dodelijk kas-en-muisspel tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Daarbij staat niet alleen het leven van de paus op het spel, maar ook het voortbestaan van de westerse wereld.

DE TANDEN VAN DE TIJGER
2004, Utrecht: A.W. Bruna, 386pag., ISBN 90-229-8812-0, 1e druk mei 2004
vert.van: The Teeth of the Tiger (2003), vert.uit het Engels: Hugo en Nienke Kuipers, omslagontwerp: True Colors
De Verenigde Staten zijn vastbesloten het terrorisme met wortel en al uit te roeien. Maar de FBI, de CIA en de NSA worden zwaar gehinderd in hun werk door de strenge regels en richtlijnen van de Amerikaanse wet.
En dus wordt er op initiatief van de vroegere president Jack Ryan een nieuwe geheime dienst in het leven geroepen. Een dienst die met priv�-vermogen wordt gefinancierd, die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en die geheel buiten de wet om opereert. In het diepste geheim wordt een groep talentvolle jongemannen bijeengebracht. Een van hen is John Patrick Ryan jr., Jacks eigen zoon. In een gebouw vlakbij Washington - de Campus - werkt hij nauw samen met de beste financieel analisten in een poging het netwerk van de terroristen te ontrafelen. Tegelijkertijd worden op een andere locatie een jonge FBI-agent en een marinier klaargestoomd om als uitvoerende macht van de Campus te opereren. Wanneer een reeks terreuraanslagen de Verenigde Staten in het hart treft, wordt de tegenaanval ingezet...

OP LEVEN EN DOOD
2010, Utrecht: A.W. Bruna, 624pag., 24cm, ISBN 978-90-229-9137-4, 1e druk december 2010
vert.van: Dead or Alive (2010), vert.uit het Engels: Hugo Kuipers, omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Het wordt de Campus genoemd. Een geheime dienst, die werd opgericht ten tijde van president Jack Ryan, en die maar n doel heeft: het zoeken, vinden en elimineren van terroristen en diegenen die hen ondersteunen. Het is een dienst die aan niemand verantwoording aflegt en die geheel buiten de wet om opereert. Jack Ryan jr. en zijn collega's van de Campus hebben in alle hoeken en gaten van de wereld hun geheime en zeer effectieve strijd gevoerd. Nu komen ze echter tegenover een tegenstander te staan die gevaarlijker is dan wie ook, een sadistische moordenaar die de Emir wordt genoemd. De Emir is het brein achter talloze bloedige aanslagen. Keer op keer weet hij te ontsnappen aan de westerse troepen en opsporingsdiensten en de Campus is vastberaden daar nu verandering in te brengen. Maar de Emir staat juist op het punt Amerika met n enkele aanslag voorgoed uit te schakelen. Jack treedt in de voetsporen van zijn beroemde vader en bindt de strijd aan met de gevaarlijkste man op aarde. Hij krijgt hulp van zijn neven Dominic en Brian Curaso en van twee oudgedienden die al voor veel hete vuren hebben gestaan: John Clark en 'Ding' Chavez. Het wordt een strijd op leven en dood...

IN HET VIZIER
2012, Utrecht: A.W. Bruna, 527pag., 24cm, ISBN 978-94-00-50126-3, 1e druk
vert.van: Locked On (2011), vert.uit het Engels: Jolanda te Lindert
De Campus, de geheime dienst die door Jack Ryan sr. is opgericht, staat voor een van zijn belangrijkste opdrachten ooit: erachter komen wat de betekenis is van de ontmoeting tussen een hoge Pakistaanse officier en een terrorist uit de Russische deelrepubliek Dagestan. Want n ding staat vast voor Jack Ryan jr., Ding Chavez en Dominic Caruso: het lot van de wereld ligt in hun handen.
Intussen neemt voormalig CIA-agent Jack Ryan sr. de ingrijpende beslossing om zich opnieuw verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. Wat hij echter niet weet, is hoe ver zijn tegenstander bereid is te gaan om hem te verslaan. In een poging Ryan in een slecht daglicht te stellen, opent president Kealty de aanval op Ryans goede vriend en trouwe bondgenoot John Clark. Op de vlucht voor de valse beschuldigingen van Kealty en achternagezeten door een geheime organisatie die opdracht heeft gekregen hem te arresteren, reist Clark de hele wereld over in een poging erachter te komen wie het op hem gemunt heeft...

DUBBELE DREIGING
2013, Utrecht: A.W. Bruna, 558pag., 24cm, ISBN 978-94-00-50230-7, 1e druk maart 2013
vert.van: Threat Vector (2012), vert.uit het Engels: Joost van der Meer en William Oostendorp, omslagontwerp: Studio Jan de Boer
President Jack Ryan is nog maar net teruggekeerd in het Witte Huis als hij geconfronteerd wordt met een internationale crisis. Een mislukte staatsgreep in de Volksrepubliek China dwingt de Chinese president Wei Zhen Lin om in te stemmen met de expansiepolitiek van generaal Sy Ke Qiang. De Zuid-Chinese Zee wordt geclaimd en Chinese troepen worden in opperste paraatheid gebracht voor een invasie van Taiwan. Ryan en zijn kabinet zijn vastbesloten China af te stoppen, maar China heeft een nieuwe generatie raketten ontwikkeld die de Amerikaanse marineschepen die Taiwan moeten beschermen, bedreigen. Tegelijkertijd hebben computerexperts een allervernietigende cyberaanval ingezet op de Amerikaanse infrastructuur, een nieuw soort oorlogvoering die vele malen gevaarlijker is dan welke eerdere aanval op de Verenigde Staten dan ook. In een ultieme poging de crisis te bestrijden, doet president Ryan een beroep op de Campus. Maar er is n probleem voor deze ultrageheime dienst die volledig onder de radar van de Amerikaanse politiek opereert: iemand weet van hun bestaan en dreigt hun identiteit te onthullen...

* Jack Ryan speelt geen rol (van betekenis) in deze boeken. De hoofdpersoon is John Clark, die in De Columbia Connectie is gentroduceerd. De romans spelen zich wel af in het "Jack Ryan"-universum, het zgn. Ryanverse.

TOM CLANCY'S OP-CENTER

Opcenter Contra-commando Staat van orde Daad van terreur Brandhaard Vuurlinie Verdeel en heers Gevarenzone Erekwestie Vuurzee

Tom Clancy & Steve Pieczenik

Wanneer - waar dan ook ter wereld - een conflict dreigt uit te groeiene tot een wereldcrisis, komt Op-Center in actie. Onder zenuwslopende omstandigheden co�rdineert directeur Paul Hood de interactie tussen het computercentrum en het veldteam. Militaire bliksemacties ter plekke, geregisseerd door de meest geavanceerde computertechnologie ter wereld.

TOM CLANCY'S OP-CENTER
Tom Clancy's Op-Center 1
1995, Utrecht: A.W. Bruna, 283pag., ISBN 90-229-8249-1,
vert.van: Tom Clancy's Op-Center (1995), vert.door: Rogier van Kappel
In Op-Center komt het team in actie wanneer politieke samenzweerders in het Verre Oosten een Derde Wereldoorlog trachten uit te lokken. Tussen het communistische Noord-Korea en het op het Westen gerichte Zuid-Korea lijkt een strijd op handen, waaraan de VS zich niet zullen kunnen onttrekken. Ondanks sabotage slaagt het team van Op-Center erin een wereldbrand te voorkomen...

TOM CLANCY'S OP-CENTER: CONTRA-COMMANDO
Tom Clancy's Op-Center 2
1996, Utrecht: A.W. Bruna, 308pag., ISBN 90-229-8269-6,
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Mirror Image (1995), vert.door: Jan Smit
In Contra-Commando wordt het team geconfronteerd met de chaos in het Rusland van nu. Tegengewerkt door criminele en reactionaire machtsblokken � de meedogenloze maffia, de ultrarechtse nationalisten en de neo-tsaristen � tracht de Russische president een nieuwe democratische orde op te bouwen. Ter bestrijding van deze machtige krachten wordt het Op-Center-Team ingezet. Een zware taak, temeer daar al snel blijkt dat deze zelfde krachten over een goed georganiseerde, nietsontziende contra-organisatie beschikken�

TOM CLANCY'S OP-CENTER: STAAT VAN ORDE
Tom Clancy's Op-Center 3
1996, Utrecht: A.W. Bruna, 352pag., ISBN 90-229-8294-7, 1e druk juni 1996
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Games of State (1996), vert.door: Jan Smit
In Staat van Orde komt Op-Center-directeur Paul Hood tijdens een bezoek aan het pas verenigde Duitsland tot een aantal onthutsende ontdekkingen: ten eerste dat een oude vlam, die hij dood had gewaand, nog bepaald springlevend is. En dat een geraffineerde infiltratie van neo-nazi�s in de Duitse politiek wel eens de aanzet zou kunnen zijn tot een explosieve wederopbouw van het Derde Rijk�

TOM CLANCY'S OP-CENTER: DAAD VAN TERREUR
Tom Clancy's Op-Center 4
1997, Utrecht: A.W. Bruna, 344pag., ISBN 90-229-8339-0, 1e druk april 1997
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Acts of War (1997), vert.door: Jan Smit
Syrische terroristen verwoesten een dam in Turkije, waarmee ze de drinkwatervoorziening in hun eigen vaderland in gevaar brengen. Dit lijkt een waanzinnige actie, maar is feitelijk niets anders dan de eerste stap in een weloverwogen plan: het uitlokken van totale oorlog in het Midden-Oosten. Maar wat de terroristen niet weten, is dat in Griekenland sinds kort een Regional Op-Center actief is. Dit ROC is een mobiele versie van het permanente crisismanagementscentrum en een immer waakzame en onfeilbare bron van informatie. Het heeft precies in de gaten wat de Syrische rebellen in hun schild voeren. Maar de terroristen hebben toch meer in hun mars dan verwacht. Ook zij hebben hun methoden om geheime informatie te bemachtigen. En het ROC � dit nieuwste speeltje van de VS � is een niet te versmaden hoofdprijs�

TOM CLANCY'S OP-CENTER: BRANDHAARD
Tom Clancy's Op-Center 5
1998, Utrecht: A.W. Bruna, 311pag., ISBN 90-229-8420-6, 1e druk september 1998
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Balance of Power (1998), vert.door: Martin Jansen in de Wal
Het Op-Center-team raakt betrokken bij de zorgwekkende politieke situatie in Spanje, waar de spanning tussen de vijf belangrijkste etnische groepen hand over hand toeneemt. De conflicten tussen de Castilianen, de Basken, de Gallici�ers en de Andalusi�rs bereiken langzaam maar zeker hun hoogtepunt. Het land verkeert in een chaotische toestand. Een bijna onmogelijke missie, want Op-Center mag dan wel gespecialiseerd zijn in het ontmaskeren van terroristen en het neerslaan van staatsgrepen, het is nog nooit geconfronteerd metzo�n gecompliceerde situatie als deze. Een situatie die bepaald wordt door fragmentatie en afscheiding en die wel eens zou kunnen leiden tot het uiteenvallen van een hele natie�

TOM CLANCY'S OP-CENTER: VUURLINIE
Tom Clancy's Op-Center 6
1999, Utrecht: A.W. Bruna, 272pag., ISBN 90-229-8444-3, 1e druk september 1999
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: State of Siege (1999), vert.door: Rogier van Kappel
Het Op-Center-team ziet zich geconfronteerd met een gecompliceerd gijzeldrama. Een zwaarbewapende groep ex-militairen is binnengedrongen in een belangrijke bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York en heeft alle betrokkenen, onder wie belangrijke ambassadeurs en diplomaten, gegijzeld. Ze eisen een exorbitant bedrag aan losgeld en als het niet op tijd is, gaan de gijzelaars er onheroepelijk aan� Hood weet dat hij in deze situatie eigenlijk maar ��n optie heeft: onmiddellijk het gebouw bestormen en toeslaan met dodelijke kracht. Maar wat hij ook weet, is dat zijn eigen dochter daarbinnen is

TOM CLANCY'S OP-CENTER: VERDEEL EN HEERS
Tom Clancy's Op-Center 7
2000, Utrecht: A.W. Bruna, 269pag., ISBN 90-229-8495-8, 1e druk september 2000
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Divide and Conquer (2000!), vert.door: Joost van der Meer
In Washington bereiden hooggeplaatste politici een explosieve actie voor : onder het motto �Verdeel en heers� hebben ze in het diepste geheim voorbereidingen getroffen die een oorlog tussen Iran en de voormalige sovjetrepubliek Azerbeidzjan zullen ontketenen. Tussen deze twee staten zal een conflict ontstaan om de rijke olievoorraden in de Kaspische Zee en de VS zullen onmiddellijk de kant van Azerbeidzjan kiezen. Op deze manier hoopt men de blik van Iran van de Westerse wereld af te leiden. Maar of dat lukt�.

TOM CLANCY'S OP-CENTER: GEVARENZONE
Tom Clancy's Op-Center 8
2001, Utrecht: A.W. Bruna, 366pag., ISBN 90-229-8550-4, 1e druk oktober 2001
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Line of Control (2001), vert.door: Rogier van Kappel, omslagontwerp: Jan Weyman
De gemoederen in de Kashmir-regio raken verhit. Pakistan wil dit gebied, waar voornamelijk moslims wonen, terugvorderen op de hindoestaanse Indi�rs. Om een oorlog op grote schaal te voorkomen wordt het Op-Centerteam ingezet. Maar kunnen Hood en zijn team deze taak aan, net nu er flinke bezuinigingen hebben plaatsgevonden en er een grote reorganisatie op stapel staat? Is het Op-Centerteam niet te erg verzwakt om de lont uit dit kruitvat te verwijderen? De spanning loopt op, want als het team faalt, is de kans groot dat het tot een kernoorlog komt, waarbij ook de rest van de wereld betrokken zal raken...

TOM CLANCY'S OP-CENTER: EREKWESTIE
Tom Clancy's Op-Center 9
2003, Utrecht: A.W. Bruna, 349pag., ISBN 90-229-8674-8, 1e druk april 2003
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Mission of Honor (2002), vert.door: Hugo en Nienke Kuipers, omslagontwerp: Jan Weyman
In Botswana gijzelt het rebellenleger een priester en eist dat alle missionarissen het land verlaten. Het lijkt een eenvoudige ontvoeringszaak, maar het Vaticaan eist dat het Op-Center-team stappen onderneemt. Paul Hood neemt deze taak op zich en ontdekt dat de ontvoerderws worden aangestuurd door buitenlandse machten. Hun doel is complete chaos te cre�ren om zo de regering omver te werpen. Op deze manier willen ze de diamantmijnen in handen krijgen... Op-Center moet direct in actie komen om een Afrikaanse oorlog te voorkomen. Maar met een team dat niet op volle sterkte is, is dat een bijna onmogelijke zaak...

TOM CLANCY'S OP-CENTER: VUURZEE
Tom Clancy's Op-Center 10
2004, Utrecht: A.W. Bruna, 340pag., ISBN 90-229-8675-6, 1e druk september 2004
vert.van: Tom Clancy's Op-Center: Sea of Fire (2003), vert.door: Rogier van Kappel, omslagontwerp: Jan Weyman
Een halfverdronken man wordt uit de Celebeszee opgevist. Op zijn kleding worden sporen van radioactiviteit aangetroffen en onmiddellijk wordt er wereldwijd alarm geslagen. De hulp van Op-Center wordt ingeroepen voor een onderzoek naar de internationale dumpplaatsen voor radioactief afval. Wanneer het team een leeg vat aantreft, dringt de onthutsende waarheid tot hen door: het afval wordt niet gedumpt, maar doorverkocht aan een terroristische groepering. Amerika's grootste nachtmerrie wordt bewaarheid: terroristen hebben een massavernietigingswapen in handen gekregen...

TOM CLANCY'S NETFORCE (EXPLORERS)

Het dodelijkste spel Virtuele vandalen Wraak! Spookpiloot De grote race Eindsprint Cyberspion Heldendaad Verdacht Safe House Jacht op de prooi Tijdzone Dodelijk bewijs Hoogspanning Game Over

Tom Clancy & Steve Pieczenik

HET DODELIJKSTE SPEL
Tom Clancy's Netforce Explorers 1
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes Junior 2750, 255pag., ISBN 90-449-2750-7, 1e druk september 1998
vert.van: Tom Clancy's Net Force Explorer: The Deadliest Games (1998), vert.door: Martin Jansen in de Wal

VIRTUELE VANDALEN
Tom Clancy's Netforce Explorers 2
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes Junior 2751, 255pag., ISBN 90-449-2751-5, 1e druk september 1998
vert.van: Tom Clancy's Net Force Explorer: Virtual Vandals (1998), vert.door: Jan Smit

WRAAK!
Tom Clancy's Netforce Explorers 3
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes Junior 2782, 286pag., ISBN 90-449-2782-5, 1e druk maart 1999
vert.van: Tom Clancy's Net Force Explorer: One is the Loneliest Number (1998), vert.door: Maarten Meeuwes

SPOOKPILOOT
Tom Clancy's Netforce Explorers 4
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes Junior 2786, 253pag., ISBN 90-449-2786-8, 1e druk mei 1999
vert.van: Tom Clancy's Net Force Explorer: The Ultimate Escape (1998), vert.door: Maarten Meeuwes

DE GROTE RACE
Tom Clancy's Netforce Explorers 5
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2816, ISBN 90-449-2816-3, 1e druk oktober 1999
vert.van: Tom Clancy's Netforce, The Great Race (1999), vert.door: Jan Smit

EINDSPRINT
Tom Clancy's Netforce Explorers 6
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2821, 222pag., ISBN 90-449-2821-X, 1e druk december 1999
vert.van: Tom Clancy's Net Force, End Game (1999), vert.door: Jan Mellema

CYBERSPION
Tom Clancy's Netforce Explorers 7
2000, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2838, 224pag., ISBN 90-449-2828-4, 1e druk februari 2000
vert.van: Tom Clancy's Net Force, Cyberspy (1999), vert.door: Maarten Meeuwes

HELDENDAAD
Tom Clancy's Netforce Explorers 8
2000, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2845, 256pag., ISBN 90-449-2845-7, 1e druk april 2000
vert.van: Tom Clancy's Netforce, Shadow of Honor (1999), vert.door: Maarten Meeuwes

VERDACHT
Tom Clancy's Netforce Explorers 9
2000, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2851, 191pag., ISBN 90-449-2851-1, 1e druk juni 2000,
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Private Lives (1999), vert.door: Maarten Meeuwes

SAFE HOUSE
Tom Clancy's Netforce Explorers 10
2001, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2931, 224pag., ISBN 90-449-2931-3, 1e druk januari 2001,
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Safe House (May 2000), vert.door: Maarten Meeuwes

JACHT OP DE PROOI
Tom Clancy's Netforce Explorers 11
2001 , Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2932, ISBN 90-449-2932-1, 1e druk april 2001
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Game Prey (July 2000), vert.door: Maarten Meeuwes

TIJDZONE
Tom Clancy's Netforce Explorers 12
2001, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2948, 223pag., ISBN 90-449-2948-8, 1e druk augustus 2001
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Dual Identity (September 2000), vert.door: Yolanda Ligterink

DODELIJK BEWIJS
Tom Clancy's Netforce Explorers 13
2001, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2963, 240pag., ISBN 90-449-2963-1, 1e druk december 2001
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Deathworld (November 2000), vert.door: Jan Mellema, omslagontwerp: Studio Herman Bade

HOOGSPANNING
Tom Clancy's Netforce Explorers 14
2002, A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2971, 239pag., ISBN 90-449-2971-2, 1e druk april 2002
vert.van: Tom Clancy's Net Force: High Wire (January 2001), vert.door: Maarten Meeuwes,
omslagontwerp: Studio Herman Bade

GAME OVER
Tom Clancy's Netforce Explorers 15
2002, A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2979, 238pag., ISBN 90-449-2979-8, 1e druk juni 2002
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Cold Case (2001), vert.door: Jan Mellema,
omslagontwerp: Studio Herman Bade

RUNAWAYS
verwacht, nog niet vertaald
vert.van: Runaways (2002)

TOM CLANCY'S NETFORCE

Netforce Dubbelspel Kookpunt Noodweer Tijdbom Vrijstaat

Tom Clancy & Steve Pieczenik

Het is 2010. Het internet is uitgegroeid tot het centrale zenuwstelesel van de wereld en is het slagveld van internationale terroristen geworden Een nieuwe organisatie is opgericht om hen te bestrijden: Net Force Binnen Net Force is de internetdivisie actief in de virtuele wereld, terwijl de Net Force Strike Teams altijd paraat staan om de strijd tegen de misdaad voort te zetten in de echte wereld.

TOM CLANCY'S NETFORCE
Tom Clancy's Netforce 1
1999, Utrecht: A.W. Bruna, 319pag., ISBN 90-229-8439-7, 1e druk april 1999
vert.van: Tom Clancy's Net Force (1998), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp
In Washington komt Steve Day, hoofd van de pas opgerichte Net Force, bij een bloederige aanslag om het leven. Het zou een vergeldingsactie van de maffia kunnen zijn? Want in zijn vorige functie heeft Day  de georganiseerde misdaad een zware slag toe te brengen. Wellicht heeft de hoogste baas van de maffiafamilies? Ray Genaloni, de opdracht tot deze liquidatie gegeven. Of is deze moord slechts een afleidingsmanoeuvre? Steeds sterker wordt het vermoeden dat het gevaar wel eens uit een heel andere hoek zou kunnen komen. Uit de virtuele wereld� Voor Days opvolger, Alexander Michaels, telt nu elke minuut. Hij ziet zich geplaats tegenover een onbekende tegenstander, die erop uit is om via het Net chaos op wereldschaal te cre�ren. Een geduchte opponent, die zo briljant opereert dat hij zelfs alle experts van Net Force te slim af lijkt te zijn�

TOM CLANCY'S NETFORCE: DUBBELSPEL
Tom Clancy's Netforce 2
1999, Utrecht: A.W. Bruna, 318pag., ISBN 90-229-8462-1, 1e druk oktober 1999
vert.van: Shadow Agendas (1998), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp
Bij een bomaanslag wordt een overheidsgebouw in Louisiana volledig vernietigd. De explosie wordt veroorzaakt door RQX-71, een chemisch product dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van kruisraketten en waarvan de samenstelleing militair topgeheim is. Maar deze bom is gemaakt door een 16-jarige jongen, die de formule gewoon van het Internet heeft gehaald� Kort daarna verschijnt er een overzicht van alle Amerikaanse spionnen in Europa en Azi� op het Net. En een lijst van alle kaarthouders van American Express, compleet met namen en nummers� Het is duidelijk dat iemand bezig is vertrouwelijke en geheime informatie via het Internet te verspreiden om gevaarlijke en chaotische situaties te cre�ren� Maar dan blijkt dat deze incidenten slechts kleine voorbodes zijn van een operatie die heel wat ingrijpender gevolgen zal hebben�

TOM CLANCY'S NETFORCE: KOOKPUNT
Tom Clancy's Netforce 3
2000, Utrecht: A.W. Bruna, 301pag., ISBN 90-229-8470-2, 1e druk februari 2000
vert.van: Night Moves (1999), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp
Vlak bij de grens tussen India en Pakistan pleegt een groep huurlingen een overval op de goederentrein van Multan naar Lahore. De buit bestaat uit elektronisch zeer gevoelig materiaal dat gebruikt wordt in Pakistans nucleaire programma. Hoe konden de overvallers van het bestaan van de supergeheime lading afweten?
Voor de Pakistani bestaat er geen twijfel: hier zit aartsvijand India achter. En het duurt dan ook niet lang of de toch al gespannen verhoudingen tussen beide buurlanden bereikt het kookpunt. Een situatie die wel eens tot een nieuwe wereldoorlog zou kunnen leiden. De agenten van Net Force zien zich nu geplaatst voor de nagenoeg onmogelijke opdracht om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het kraken van Pakistans militaire beveiligingscodes. Iets wat altijd onmogelijk leek...

TOM CLANCY'S NETFORCE: NOODWEER
Tom Clancy's Netforce 4
2000, Utrecht: A.W. Bruna, 285pag., ISBN 90-229-8494-X, 1e druk november 2000
vert.van: Tom Clancy's Net Force: Breaking Point (October 2000), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp
In een klein dorpje aan de Chineese kust slaat van het ene op het andere moment de waanzin onder de inwoners toe. Vredelievende burgers gaan elkaar te lijf; politieagenten schieten elkaar neer. Tegen de avond is de helft van de bevolking dood. Ge regering laat onmiddellijk tests uitvoeren op het water en het voedsel, maar kan geen verklaring vinden voor deze plotselinge uitbarsting van massahysterie. En ook de rest van de wereld staat voor een raadsel. Dan komt Net Foce-commandant Alex Michaels ter ore dat er documenten uitgelekt zijn die geheime informatie bevatten over een samenwerkingsproject tussen de luchtmacht en de marine. Het project onderzoekt de mogelijkheden om elektronische stralingen te gebruiken voor defensieve doeleinden. Hoogwaardige technologoe die in de verkeerde handen heel wat schade aan zou kunnen richten.

TIJDBOM
Tom Clancy's Netforce 5
2001, Utrecht: A.W. Bruna, 289pag., ISBN 90-229-8533-4, 1e druk september 2001
vert.van: Tom Clancy's Netforce: Point of Impact (April 2001), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp
Het is de drug waar iedere man van droomt, en voor maar een paar duizend dollar is hij via internet te koop. Deze krachtige mix van geestverruimende smartdrugs, angel dust en stero�den, geeft iedere vijftigjarige weer de dierlijke agressie en ongetemde seksuele drift van een twintigjarige. Maar dan vallen de eerste slachtoffers�
Om de dealer van deze mysterieuze en levensgevaarlijke drug op te sporen, wordt het team van Net Force ingeschakeld. Het wordt pas echt gevaarlijk als ook machtige figuren azen op de drug, en duistere plannen blijken te hebben�

VRIJSTAAT
Tom Clancy's Netforce 6
2002, Utrecht: A.W. Bruna, 286pag., ISBN 90-229-8586-5, 1e druk februari 2002
vert.van: Tom Clancy's Netforce: Cybernation (2001), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp, omslagontwerp: Hans van den Oord
In Scranton kunnen mensen die 's ochtends via hun server proberen te bellen hun telefoon niet gebruiken. In Austin mislukken alle pogingen om e-mails binnen te halen. In heel Zuid-Californi� blijkt het onmogelijk om internetbedrijven te bereiken. Over de hele wereld zijn er problemen met internet. Er is geen webgebruiker die er geen hinder van ondervindt. De chaos blijkt het werk van CyberNation: een organisatie die een nieuwe, volledig elektronische natie wil oprichten. Velen vinden het idee van een virtueel land aantrekkelijk, maar van offici�le zijde werkt met niet erg mee aan de oprichting. Vandaar dat de kopstukken van CyberNation de zaak in stroomversnelling brengen, waarbij ze niet schuwen om zowel virtueel als fysiek geweld te gebruiken.
Om verdere escalatie tegen te gaan bindt het Net Force-team van Alex Michaels de strijd met hen aan. De terroristen, die aan populariteit winnen onder de bevolking, worde op verschillende fronten aangevalen. Maar het het Net Force lukken om CyberNation te stoppen...

STATE OF WAR
Tom Clancy's Netforce 7
( niet vertaald)
vert.van: Tom Clancy's Netforce: State of War (verw. dec.2002)

TOM CLANCY'S POWER PLAYS

Politika Genadeloos.com Sabotage Virusaanval Koude oorlog

Tom Clancy & Martin Greenberg

POLITIKA
Tom Clancy's PowerPlays 1
1998, Utrecht: A.W. Bruna, 256pag., ISBN 90-229-8398-6, 1e druk april 1998
vert.van: Tom Clancy's Power Plays: Politika (1997), vert.door: Hugo en Nienke Kuipers, 1e druk
Het is 24 september 1999. In het Kremlin blaast de Russische president Boris Jeltsin zijn laatste adem uit, geveld door een overdosis wodka en aspirine. Het politieke leiderschap van een land dat geteisterd wordt door economische en politieke chaos heeft zijn tol ge�ist� Hongersnood, aids- en drugsepidemie�n: dit zijn nog maar een paar Van de problemen waarmee Rusland te kampen heeft. En nu � onmiddellijk na de dood van Jeltsin � komt daar het probleem van het nieuwe leiderschap bij, want tal van groeperingen en individuen staan in de startblokken om de macht over te nemen. De oude communistische garde, het driemanschap onder leiding van vice-president Starinov, maar ook terroristische organisaties die er niet voor schuwen door middel van criminele praktijken het land nog verder te destabilisere� en daarmee ook de rest van de wereld�
Wie zal er uit deze strijd op leven en dood als overwinnaar tevoorschijn komen?

GENADELOOS.COM
Tom Clancy's PowerPlays 2
1999, Utrecht: A.W. Bruna, 269pag., ISBN 90-229-8432-X, 1e druk mei 1999
vert.van: Tom Clancy's Power Plays: Ruthless.com (1998), vert.door: Rogier van Kappel

SABOTAGE
Tom Clancy's PowerPlays 3
2000, Utrecht: A.W. Bruna, 286ISBN 90-229-8483-4, 1e druk mei 2000
vertaling van: Tom Clancy's Power Plays: Shadow Watch (1999), vertaald door: Rogier van Kappel
Een Amerikaanse zakenman heeft zijn imperium uitgebreid tot in de ruimte. Hij ontwerpt en bouwt Orion, een internationaal ruimtestation. Maar al snel wordt het project gesaboteerd. Het Orion-project is doelwit geworden van internationale terroristische ondernemingen die uit zijn op politieke instabiliteit. Zij hebben slechts ��n verschrikkelijk doel: Orion voorzien van een geavanceerd wapen dat het vermogen heeft om alle grote Amerikaanse steden in chaos te storten.

VIRUS AANVAL
Tom Clancy's PowerPlays 4
2001, Utrecht: A.W. Bruna, 320pag., ISBN 90-229-8532-6, 1e druk juni 2001
vert.van: Tom Clancy's PowerPlays: Bio- Strike (October 2000), vert.door: Joost van der Meer & William Oostendorp, omslagontwerp: Bart van den Bosch
De gevaarlijkste man ter wereld heeft het gevaarlijkste wapen van de nieuwe eeuw ingezet. Terrorist Harlan DeVane heeft een dodelijk, genetisch gemanipuleerd supervirus ontwikkeld en verspreid. Als een microscopisch kleine tijdbom houdt deze dodelijke ziekte zich schuil in het slachtoffer, tot het door ene specifieke biochemische stof zal worden geactiveerd. En alleen DeVane weet om welke stof het gaat. Zijn plan is om het gruwelijke wapen te verkopen aan de hoogste bieder. Maar niet voordat hij er de enige persoon mee heeft gedood die hem kan tegenhouden: Roger Gordian, hoofd van UpLink Technologies. En terwijl Gordian ten prooi valt aan het virus, begint er een race tegen de klok voor het medische team en de agenten van UpLink Technologies. Als zij de oorzaak en de remedie voor Gordians ziekte niet vinden, zal hij sterven. En daarmee zal het lot van de wereld zijn bezegeld...

KOUDE OORLOG
Tom Clancy's PowerPlays 5
2002, Utrecht: A.W. Bruna, 318pag., ISBN 90-229-8646-2, 1e druk augustus 2002
vert.van: Tom Clancy's PowerPlays: Cold War (2001), vert.door: Joost van der Meer & William Oostendorp, omslagontwerp: Jan Weijman
Het is februari 2002. In het ijskoude Antartcia heeft de Amerikaanse zakenman Roger Gordian het wetenschappelijk onderzoekstation Cold Corners opgezet. Hier test het bedrijf UpLink Technologies een robotgestuurd landingsvoertuig, dat op Mars gebruikt kan worden. De experimenten worden wreed verstoord als een van de testmodellen verdwijnt, samen met het team dat erop uitging om het te repareren.
Cold Corner is het doelwit geworden van een duister syndicaat, dat illegaal nucleair afval dumpt op Antartica. Om te voorkomen dat hun louche praktijken ontdekt worden, hebben de leiders van dit syndicaat besloten de wetenschappers uit hun onderziekstation te verdrijven. Wanneer de aanvallen heviger worden en de duisternis van een lange poolwinter zich aandient, kunnen de onderzoekers alleen nog op zichzelf vertrouwen...

CUTTING EDGE
Tom Clancy's PowerPlays 6
(niet vertaald)
vert.van: Tom Clancy's PowerPlays: Cutting Egde (verw. okt.2002)

Romans

Operatie Rode Storm SSN De ogen van de vijand / Tom Clancy & Peter Telep

OPERATIE RODE STORM
samen met Larry Bond (niet vermeld)
1987, Utrecht: A.W. Bruna,  423pag., ISBN 90-229-7897-4, 
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2794, ISBN 90-449-2794-9, juli 1999
vert.van: Red Storm Rising (1986), vert.door: Jan Smit
Door een aanslag wordt er grote schade toegebracht aan de rijkste Russische olievelden in West-Siberi�. Het olietekort wordt zo nijpend dat de Russen besluiten de gebieden rond de Perzische Golf te bezetten en tegelijk West-Europa onder de voet te lopen om NAVO-interventie te voorkomen. De legertop krijgt exact vier maanden de tijd om deze gigantische aanval, die met Operatie Rode Storm wordt aangeduid, voor te bereiden. De weken gaan voorbij en haast onvermijdelijk lekt er iets van het russische plan uit. De hele wereld gonst van de geruchten en het Westen probeert krampachtig te ontdekken wat er �cht achter al die verhoogde Russische activiteit zit, ondanks het briljante misleidingsprogramma. Operatie Rode Storm geeft een voortreffelijk inzicht in moderne oorlogvoering. Tom Clancy weet als geen ander grootscheepse miliaire ondernemingen te combineren met heldhaftige eenmansacties. Onvoorstelbaar uithoudingsvermogen en menselijk vernuft nemen het op tegen uiterst geavanceerde onderzee�rs, kruisraketten en vliegtuigen. Operatie Rode Storm is een spannende, angstaanjagende thriller en... huiveringwekkend voorspelbaar.

SSN
1998, Utrecht: A.W. Bruna, 320pag., ISBN 90-229-8414-1,
vert.van: SSN (1996), vert.door: Joost van der Meer en Wiliam Oostendorp. Gebaseerd op het CD-ROM-spel Tom Clancy SSN.

DE OGEN VAN DE VIJAND
samen met Peter Telep
2011, Utrecht: A.W. Bruna, 496pag., 24cm, ISBN 978-94-005-0077-8, 1e druk november 2011
vert.van: Against All Enemies (2011), vert.door: Jolanda te Lindert, omslagontwerp: Studio Jan de Boer
CIA-agent en ex-Navy SEAL Maxwell Moore werkt al jarenlang undercover in Afghanistan en Pakistan, op jacht naar terroristen van Al Qaida. Onverwachts wordt hij teruggeroepen naar de Verenigde Staten. In het diepste geheim is een groep specialisten van verschillende Amerikaanse agentschappen - FBI, DEA, CIA, ATF en US Border Control - geformeerd die een levensgevaarlijke dreiging onschadelijk moeten zien te maken. Op satellietfoto's valt namelijk te zien dat twee van Amerika's grootste vijanden de handen ineen hebben geslagen: de taliban en het Jurez-drugskartel uit Mexico.

Non-Fictie

Woestijnstorm Slag om Kuwait Special Forces Strijdkracht

WOESTIJNSTORM
samen met generaal (b.d.) Chuck Horner
2000, Utrecht: A.W. Bruna, 606pag., ISBN 90-229-84896-6, 1e druk juni 2000
vert.van: Every Man a Tiger (1999), vert.door: Frans Bruning en Sandra van de Ven
De eerste non-fictie titel van Clancy: een combinatie van hightech en adembenemende spanning die al zijn thrillers kenmerkt, nu realistischer dan ooit. Woestijnstorm is het gedetailleerde en nauwkeurig gedocumenteerde verslag van de geallieerde luchtactiviteiten tijdens Operatie Desert Storm (1990). Clancy schreef Woestijnstorm samen met luchtmachtgeneraal Chuck Horner, die tijdens deze oorlog bevelvoerder was van de geallieerde luchtmacht. Operatie Desert Storm was de eerste oorlog die hoofdzakelijk vanuit de lucht werd gevoerd. Tom Clancy en Chuck Horner schetsen een beeld van hoe oorlogen vandaag de dag gevoerd worden, compleet met de details zoals alleen zij die erbij zijn geweest kunnen geven.

SLAG OM KUWAIT
samen met generaal (b.d.) Fred Franks
2001, Utrecht: A.W. Bruna, 615pag., ISBN 90-229-8522-9, 1e druk april 2001
Het vervolg op Woestijnstorm. Dit deel behandelt de grondoorlog.
vert.van: Into the Storm (1997, C.P. Commanders, Inc.), vert.door: Joost van der Meer en William Oostendorp
Plaats: de grens tussen Saudi-Arabi� en Irak
Datum: 24 februari 1990
Tijdstip: 0400 uur
G-Day: de dag dat geallieerde grondtroepen de aanval zullen inzetten om Saddam Hoesseins bezettingsleger uit Kuweit te verjagen. Wekenlang heeft de luchtmacht het Irakese leger bestookt, maar nu staat de 'moeder aller veldslagen' dan toch echt op het punt te beginnen. In de westelijke zone van het front treffen generaal Frederick M. Franks jr. en zijn VIIde Korps de laatste voorbereidingen. Aan de andere kant van de grens heeft een Irakese overmacht zich ingegraven, maar Franks maakt zich geen zorgen. De gevechtskracht van zijn honderdduizend man sterke leger is zo groot, dat zij zonder al te veel moeite door deze Irakese verdedigingslinies heen moeten kunnen stoten. Het gevaar zit hem in het vervolg van de actie, want achter deze troepen staat de gevreesde Republikeinse Garde hen op te wachten. Franks weet maar al te goed dat deze goed getrainde en met moderne wapens uitgeruste elite-eenheid tot het bittere einde zal doorvechten. En de orders die hij van zijn superieuren heeft gekregen, liegen er niet om. De Republikeinse Garde verslaan is niet voldoende: hij zal ze compleet moeten vernietigen! Het VIIde Korps staat voor de zwaarste en gevaarlijkste taak in zijn bestaan. Een vrijwel onmogelijke opdracht, zeker nu generaal Schwarzkopf niet de reservetroepen heeft gestuurd waarom Franks had gevraagd. Gespannen bereiden Fred Franks en zijn manschappen zich voor op de komende actie. En dan komt er volkomen onverwacht een bericht binnen dat het zorgvuldig voorbereide aanvalsplan geheel op zijn kop zet...

SPECIAL FORCES
samen met generaal (b.d.) Carl Stiner, in samenwerking met Tony Koltz
2002, Utrecht: A.W. Bruna, 564pag., ISBN 90-229-8649-7, 1e druk juli 2002
vert.van: Shadow Warriors. Inside the Special Forces (2002), vert.door: Jan Smit, met dank aan Rob van Putten (Majoor KL), omslagontwerp: Hans van den Oord vormgeving
Wanneer de Special Forces in actie komen, kan dat maar ��n ding beteknen: ergens ter wereld moet een militair probleem op onconventionele wijze worden opgelost. De Special Forces - waaronder de groene baretten, de SEALS, de Rangers en Delta Force - zijn de beste opgeleide en meest vindingrijke militairen ter wereld. Als commandant van deze elitetroepen weet Carl Stiner als geen andere waartoe zij in staat zijn. Maar de geschiedenis heeft hem ook geleerd dat de prijs die zij voor hun inzet moeten betalen hoog kan zijn, heel hoog...
Van Vietnam tot Libanon, van Kuwait tot Somali�, van de Balkan tot Afghanistan, de Special Forces vervullen hun taken waar gewone militairen niet tegen opgewassen zijn, in situaties waar traditionele wapens en oorlogvoering tekortschieten. Ze worden op geheime missies naar crisissituaties waar ook ter wereld gestuurd. Onder zware druk en onder levensgevaarlijke omstandigheden opereren ze op de top van hun fysieke en mentale vermogens, te allen tijde paraat om de vrede te bewaken of... de oorlog te winnen.

STRIJDKRACHT
samen met generaal (b.d.) Tony Zinni
2005, Utrecht: A.W. Bruna, 440pag., ISBN 90-229-8922-4, 1e druk maart 2005
vert.van: Battle Ready (2004), vert.door: Studio Imago, Jaap van Spanje, omslagontwerp: True Colours
Generaal van de Mariniers Tony Zinni stond tijdens zijn veertigjarige carri�re in het Amerikaanse leger bekend als soldaat en diplomaat. Als soldaat reisde hij over de hele wereld en bezocht alle grote brandhaarden van na de Tweede Wereldoorlog. Hij vocht in Vietnam, voerde levensgevaarlijke reddingsmissies uit in Somali� en was opperbevelheber van CENTCOM, waar hij leiding gaf aan de aanvallen op Irak en Al Qaeda.
Als diplomaat heeft hij een minstens even grote invloed gehad. Hij voerde uiterst geheime en gevoelige missies uit in Afrika, Azi� en Europa en was tot 2003 de speciale gezant voor het Midden-Oosten van minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell. Na de inval in Irak besluit hij af te treden, omdat hij het niet eens is met deze operatie. Strijdkracht is een meesterlijke combinatie van militaire geschiedenis, biografisch materiaal en een razend spannend verhaal. Het boek laat zien hoe de wereld de afgelopen veertig jaar is veranderd en hoe het leger daarmee is omgegaan.

Links

Tom Clancy FAQ
Antwoord op de meest gesteld vragen uit de nieuwsgroepen alt.fan.tom-clancy en alt.books.tom-clancy. 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ