Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


DORIAN, W.G. van

-

 

Bibliografie:

Romans

De vijfde colonne / W.G. van Dorian De Goddelijke Selectie / W.G. van Dorian Het lied van Colombia / W.G. van Dorian

DE VIJFDE COLONNE
2007, FreeMusketeers, 341pag., ISBN 978-90-85397-85-4, paperback, 1e druk juni 2007
Wat drie jaar geleden plaatsvond in de Verenigde Staten, Europa en Latijns-Amerika bleek veel efficiënter dan welk modern leger ook, gebied na gebied veroverend. Niemand had gedacht dat dit werkelijk had kunnen gebeuren, totdat het te laat was. Zodra zij hun kans schoon zagen, sloegen de Radicalen hard en snel toe. Sean Gallagher is journalist bij de Washington Post. Zijn Nederlandse vriend, Hans Bergen, en hij zijn getuige van een geleidelijke overname van Europa door Radicalen. De Radicalen worden gesteund door Iran en enkele andere naties. Als Iran onverwacht een atoomwapen bezit en de Radicalen een nucleaire raketbasis in Frankrijk bestormen, hebben de Verenigde Staten geen andere keus…

DE GODDELIJKE SELECTIE
2008, Wiseman Publishing, 394pag., ISBN 978-90-8963-006-3, paperback, 1e druk mei 2008
omslagontwerp: G. Vergouw
De wereld een jaar later in het vervolg op DE VIJFDE COLONNE.
Gedurende het eerste jaar na de oorlog ontwikkelt de machtige Internationale Commissie voor de Ontwikkeling van Seculariteit, de ICOS, een revolutionair en technologisch programma ten behoeve van de herintegratie van voormalige Radicalen. Een vreemd virus steekt de kop op en wordt aan het programma gerelationeerd. Als de ICOS vervolgens stationering van eigen veiligheidstroepen en religieuze wetgeving in de hele wereld wil afdwingen, begint een aantal landen zich te verzetten tegen de uitvoering van het programma. Als gevolg hiervan, dreigt de ICOS militair in te grijpen, waarbij een conflict met China volledig uit de hand lijkt te lopen. Bij toeval ontdekt Sean Gallagher de nauwe banden van de ICOS met de CIA. Samen met Hans Bergen vertrekt hij naar China om de oplopende spanningen te verslaan. Ze komen erachter dat niets is wat het lijkt. Als de Chinese veiligheidsdienst onverwacht de ware identiteit en agenda van de ICOS ontmaskert en een grootschalig plan voor de wereldwijde constructie van concentratiekampen wordt ontdekt, vertrouwt niemand elkaar meer en begint iedereen op iedereen te jagen. In de chaos die volgt, zoeken Sean en Hans hun weg terug naar de vrijheid in Kenia, Indonesië, China en de Verenigde Staten.

HET LIED VAN COLOMBIA
2009, Wiseman Publishing, 202pag., ISBN 978-90-8963-012-4, paperback, 1e druk 2009
In -vermoedelijk- de laatste W.G. Van Dorian wordt Tanja en haar FARC belicht in het kader van de lafhartige ontvoering van Julio. Dit is een thriller, gebaseerd op waargebeurde feiten zoals die in Colombia hebben plaatsgevonden in 2003. Van Dorian had een lang gesprek met ‘Julio’ over zijn ontvoering en het dagelijks leven onder het FARC schrikbewind. In februari 2003 werd Julio op gewelddadige wijze ontvoerd door het FARC. Julio is een gewone burger, zonder politieke connecties of macht. Het FARC, dat nog steeds mensen ontvoert om het geld en moordt, zonder een echte ideologische onderbouwing te hebben zoals ze wel beweren te hebben, vraagt losgeld voor Julio. Hij weet echter, als een van de weinige ontvoerden, op miraculeuze wijze te ontsnappen aan een zekere dood onder FARC bewind. Ongeveer tegelijkertijd voegt de Nederlandse studente ‘Tamara’ (Tanja) zich in 2002 bij het FARC in een naieve poging ‘de wereld te verbeteren’. Haar ervaringen kruisen die van Julio als de strijd om overleving losbarst. Deze thriller gaat in de eerste plaats over Julio’s gevecht met de dood in het FARC kamp en zijn wilt te overleven. Zoals hem de gruweldaden van het FARC niet bespaard bleven, zo beschrijft Van Dorian deze letterlijk in, afwisselend, het verhaal (in de derde persoon), waarin de, bijna letterlijke, dagboekfragmenten (in de eerste persoon geschreven) verwerkt zitten. Het boek is total anders van opzet dan zijn eerdere twee thrillers: “De Vijfde Colonne” en “De Goddelijke Selectie”, maar absoluut niet minder gruwelijk en werkelijk, zeker nu het om een waargebeurd relaas gaat en ‘onze’ Tamara laat zien waar we het daadwerkelijk over hebben als we het FARC verheerlijken.

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ