Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ERIKSON, Steven

heeft ook gepubliceerd onder de naam Steve Rune Lundin
Canada, (nu GB), 7 okt 1959-
 

Bibliografie:

Series

VERTELLINGEN UIT HET MALAZIJNSE BOEK VAN DE GEVALLENEN

Het Malazijnse Rijk / Steven Erikson De Poorten van het Dodenhuis - Het Malazijnse Rijk 2 / Steven Erikson

HET MALAZIJNSE RIJK
2000, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, *M Fantasy, 599pag., ISBN 90-290-6643-1, 1e druk mei 2000, hardcover met stofomslag,
vert.van: Gardens of the Moon (1999), vert.uit het Engels: Erica Feberwee, omslag: Nico Keulers

DE POORTEN VAN HET DODENHUIS
2001, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, *M Fantasy, 704pag., ISBN 90-290-6934-1, 1e druk mei 2001, hardcover met stofomslag,
vert.van: Deadhouse Gates (2000), vert.uit het Engels: Erica Feberwee, omslag: Steve Stone

Uitgeverij M heeft aangegeven dat verdere titels in de reeks niet meer vertaald zullen worden.

HET SPEL DER GODEN

Luitingh Fantasy neemt de reeks over van Uitgeverij M en brengt ze in een nieuwe jas.

De Tuinen van de Maan - Het Spel der Goden 1 / Steven Erikson Het Rijk van de Zeven Steden - Het Spel der Goden Boek 2 / Steven Erikson In de Ban van de Woestijn - Het Spel der Goden 3 / Steven Erikson Het Huis der Ketenen - Het Spel der Goden 4 / Steven Erikson

DE TUINEN VAN DE MAAN
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 607pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2847-9, 1e druk juli 2008
vert.van: Gardens of the Moon (1999), vert.uit het Engels: Erica Feberwee,
omslagontwerp: Mariska Cock, achtergrondillustratie omslag: Rien van der Kraan, omslagillustratie en logo: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Emrys Huntinton
Op verschillende plaatsen in het immens grote Malazijnse Rijk heerst onrust. Tientallen jaren van oorlogen, zuiveringen en bloedige gevechten hebben de vazalstaten van het Malazijnse Rijk leeggezogen. Keizerin Lazine regeert echter met ijzeren vuist, bijgestaan door de Klauw, een genootschap van moordenaars die overal in het land de angst en de twijfel vergroten. Nu richt de keizerin haar roofzuchtige blik op Darujhistan, de laatste van de Vrije Steden op het continent Genabackis, tot groot verdriet van sergeant Whiskeyjack en zijn meedogenloze Bruggenbranders, die uitzien naar een moment van bezinning. Daar kan al helemaal geen sprake meer van zijn als de machtige magiër Anomander Rake, heerser over de geheimzinnige Tiste Andii, in zijn vliegend bolwerk Maans Broed boven Darujhistan en dus boven de hooften van de Bruggenbranders verschijnt...

HET RIJK VAN DE ZEVEN STEDEN
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 783pag., 23cm. ISBN 978-90-245-2848-6, 1e druk september 2008
vert.van: Deadhouse Gates (2000), vert.uit het Engels: Erica Feberwee
omslagontwerp: Mariska Cock, achtergrondillustratie omslag: Rien van der Kraan, omslagillustratie en logo: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Emrys Huntinton
De zware nederlaag voor de muren van Darujhistan heeft het Malazijnse keizerrijk ernstig verzwakt. In het uitgestrekte gebied van Zevenstad is de Zieneres Sha'ik in de heilige woestijn Raraku bezig een geweldig leger op de been te brengen. Zo bereidt zij zich voor op een Apocalyps, de alomvattende opstand die in oude legendes wordt voorspeld. En de Bruggenbranders? Zowel Hoge Vuist 'Eenarm' Dujekm aks kapitein Param en sergeant Whiskeyjack zijn van plan zich aan te sluiten bij de tegenstanders van het keizerrijk. Strijker en Kalam besluiten echter hun een gestand te doen en keizerin Lazine te laten boeten voor haar misdaden - zijn gaan op weg naar Unta, de hoofdstad van het rijk. Eenmaal in het gebied van Zevenstad worden ze evenwel meegesleept in een reeks gebeurtenissen die hen onafwendbaar naar Raraku drijft, waar oude en nieuwe magie inmiddels strijd leveren om het bezig van de Poorten van het Dodenhuis.

IN DE BAN VAN DE WOESTIJN
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 976pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2849-3, 1e druk januari 2009
vert.van: Memories of Ice (2001), vert.uit het Engels: Renée Vink, Jet Matla, Rien van der Kraan, Lia Belt
omslagontwerp: Mariska Cock, achtergrondillustratie omslag: Rien van der Kraan, omslagillustratie en logo: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Emrys Huntinton
In een vloedgolf van bloed reiken de tentakels van het nieuwgeboren rijk, het Domein van Pannion, om zich heen. Alles wordt vermorzeld, zowel steden als hele koninkrijken waarvan de bewoners zich niet willen onderwerpen aan het gezag van de valse profeet, de Ziener van Pannion. De tegenstand bestaat onder meer uit het regiment van Hoge Vuist 'Eenarm' Dujek en Whiskeyjacks veteranen, de Bruggenbranders. Zij aan zij vechten zij nu met hun vijanden van weleer, zoals de grimmige strijdkrachten van de krijgsheer Caladan Bhrood, Anomander Rake, Zoon der Duisternis, en zijn gevreesde Tiste Andii, en het Rhivivolk van de Vlakten. Tegenover de legers van de Ziener zijn ze echter verreweg in de minderheid. Onverwacht komt het bericht dat de reusachtige legers van de ondode T'lan Imass zijn wederopgestaan...

HET HUIS DER KETENEN
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 815pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3027-4, 1e druk september 2009
vert.van: House of Chains - The Malazan Book of the Fallen 4 (2002), vert.uit het Engels: Lia Belt en Marion Steur
omslagontwerp: Mariska Cock, achtergrondillustratie omslag: Rien van der Kraan, omslagillustratie en logo: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Emrys Huntinton
Kort voor de gebeurtenissen in De Tuinen van de Maan stort een roversbende van bergstammen zich in het noorden van Genabackis op de zuidelijke vlaklanden. Voor een man genaamd Karsa Orlong markeert de aanval de openbaring van zijn buitengewone levensbestemming. Enkele jarne later, in de nasleep van de Hondenketen, overlijdt Coltaine, de geliefde bevelhebber van het Zevende leger. Om zijn plaats in te nemen arriveert in het laatste bastion van Zevenstad de oudste zuster van Ganoes Paran, Tavore, de rechterhand van de keizerin. Zonder enige ervaring moet Tavore een strijdmacht van twaalfduizend onbeproefde strijders omsmeden tot een leger dat in staat is Sha'iks Wervelwind te weerstaan. Al haar hoop is daarbij gevestigd op de overlevenden van Coltaines legendarische mars, stuk voor stuk veteranen. In het verre Raraku, het Hart van de Heilige Woestijn, wacht het rebellenleger van Sha'ik rustig de gebeurtenissen af.

MIDNIGHT TIDES (2004)
(nog) niet vertaald

THE BONEHUNTERS (2006)
(nog) niet vertaald

REAPER'S GALE (2007)
(nog) niet vertaald

TOLL THE HOUNDS (2008)
(nog) niet vertaald

DUST OF DREAMS (2009)
(nog) niet vertaald

THE CRIPPLED GOD ()
(nog) niet vertaald

Links

The Official Site to the Malazan Empire

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ