bol.com Partner
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ESCHBACH, Andreas

Duitsland (Ulm), 15 sept. 1959-
 

Bibliografie:

Romans

Het Fatale Zwijgen Het Messias Mysterie De erfenis van Fontanelli De Nobelprijs De rijkdom van Saoed / Andreas Eschbach De Koningsmaffia / Andreas Eschbach

HET FATALE ZWIJGEN
2004, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 320pag., ISBN 90-6112-222-8
vert.van: Der Letzte Seiner Art (2003), vert.uit het Duits: Peter de Rijk
omslag: Select Interface / Guido Klütsch
Duane Fitzgerarld, een 35-jarige, alleenstaande Amerikaan, woont teruggetrokken in Dingle, een klein dorpje aan de Ierse kust. Ondanks het feit dat hij een man in de beste jaren van zijn leven is, leeft hij van een klein pensioen van het Amerikaanse leger. Duane is namelijk een van de twaalf soldaten die ten tijde van de Eerste Golfoorlog onderworpen geweest zijn aan verregaande experimenten: in het streven om een leger van onverslaanbare superstrijders te creëren, werd een zeer select groepje mannen letterlijk omgebouwd tot technologisch perfecte vechtmachines, de zogenaamde 'Cyborgs' (vergelijkbaar met The Terminator, de verbinding van mens en machine), ze bestonden uit net zoveel computergestuurde technologie als uit vlees en bloed. Van botten van titanium tot een lasergestuurd linkeroog, Duane kan zich niet meer herinneren hoeveel pijnlijke operaties hij heeft moeten ondergaan. Maar de tragiek van Duane en de zijnen is dat latere presidenten het budget voor dit geheime experiment steeds verder kortten en dat het onder Clinton uiteindelijk werd stopgezet, nog voordat een van de mannen maar één dag had kunnen vechten. De leden van de groep kwamen in een witness protection program en wonen nu, verspreid over de hele wereld, een teruggetrokken bestaan. Met de dure eed dat ze altijd over het project zullen zwijgen. Maar aan Duanes zwijgen komt een eind als een Amerikaanse journalist die in het dorp naar hem op zoek is, in zijn hotelkamer wordt vermoord. En als hij erachter komt dat alle andere deelnemers aana het project, met wie hij van tijd tot tijd telefonisch contact had, omgekomen zijn bij onverklaarbare ongevallen…
Duane moet nu een beslissing nemen: wat is de dure eed hem waard wanneer zijn leven in gevaar is? Voor het eerst in twaalf jaar schakelt Duane weer over in de 'combat mode'. Een wedloop tegen de tijd begint. Het fatale zwijgen is een thriller in de beste traditie van Michael Crichton. Dit anti-Terminator-verhaal gaat over de tragiek achter de gecreëerde superheld.

HET MESSIAS MYSTERIE
2005, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 475pag., ISBN 90-6112-043-8, 1e druk februari 2005 (2008: 3e druk ISBN 978-90-6112-356-9)
vert.van: Das Jesusvideo (München: Schneekluth Verlag, 2002), vert.uit het Duits: Peter de Rijk, omslag: Björn Goud
Bij archeologische opgravingen in Israël doet Stephen Foxx, lid van de New Yorkse Explorer's Society, een sensationele ontdekking. In een graf van tweeduizend jaar oud vindt hij voorwerpen en documenten die blijkens de datering even oud zjin als het skelet in het graf, maar waarop teksten staan die uit de moderne tijd komen... Hoe is het mogelijk dat er berichten uit het heden op een plek uit de tijd van onze Messias terecht zijn gekomen? Hebben we hier te maken met een of andere vorm van tijdreizen, of wordt hij voor de gek gehouden?
Hoe dan ook, als Stephens opdrachtgever, de mediamagnaat John Kaun, erachter komt dat Foxx belangrijk bewijsmateriaal voor hem heeft achtergehouden, treft hij direct drastische maatregelen, want hij ziet de kans van zijn leven en is vastbesloten om veel geld met deze vondst te verdienen. En ook het Vaticaan laat van zich horen, want de Kerk heeft een groot belang in het geheimhouden van deze schokkende vondst, die de hele mythe die in 2000 jaar zorgvuldig rondom Christus is opgebouwd, in één klap teniet kan doen...
Een turbulente achtervolging begint. Een jacht tussen de archeoloog, het Vaticaan, diverse geheime diensten en een van de grootste mediaconcerns ter wereld. Een jacht vol verrassende wendingen die in daverende vaart leidt naar een explosieve climax...

DE ERFENIS VAN FONTANELLI
2005, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 551pag., ISBN 90-6112-014-4, 1e druk oktober 2005
vert.van: Eine Billion Dollar (Bergisch Gladbach: Lübbe, 2001), vert.uit het Duits: Studio Imago, Jolanda te Lindert, omslag: Björn Goud
John Salvatore Fontanelli is een arme sloeber, totdat hij een ongelooflijke erfenis in zijn schoot geworpen krijgt: een vermogen dat een verre voorvader in de 15e eeuw nagelaten heeft en dat door samengestelde rente in 500 jaar tot een biljoen dollar is uitgegroeid.
Maar het testament bevat een raadselachtige profetie: de erfgenaam van dit vermogen, zo voorspelt her, zal ooit de mensheid haar 'verloren toekomst' teruggeven.
Johns leven verandert van het ene moment op het andere. Hij moet zich laten omringen door bodyguards en onderhandelt met ministers en kardinalen. De mooiste vrouwen werpen zich aan zijn voeten. Maar kan hij nog iemand vertrouwen?
En dan komt hij in contact met een vreemdeline, die beweert precies te weten wat er met de erfenis gedaan moet worden...

DE NOBELPRIJS
2006, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 412pag., ISBN 90-6112-055-1, 1e druk maart 2006
vert.van: Der Nobelpreis (Bergisch Gladbach: Lübbe, 2005), vert.uit het Duits: Studio Imago, Hans Keizer
omslag: Select Interface / Guido Klütsch
'Ik ben slechts de boodschapper', zei de man. Hij strekte zijn hand uit, raakte de koffer aan en duwde hem toen een stukje verder naar Hans-Olof Andersson toe. 'De mensen die mij sturen hebben me de opdracht gegeven u dit bedrag - drie miljoen Zweedse kronen in contanten - aan te bieden als u bij de aanstaande stemming over de Nobelprijs voor geneeskunde op mevrouw professor Sofia Hernandez Cruz stemt.'
Op de luchthaven van Milaan stort een vliegtuig van Scandinavian Airlines neer met aan boord drie leden van het comité dat verantwoordelijk is voor de Nobelprijs voor geneeskunde. Vlak voor de stemming brengt een onbekende een bezoekje aan het kantoor van professor Hans-Olof Andersson, eveneens lid van het comité, en biedt hem veel geld om op een bepaalde kandidaat te stemmen; een aanbod dat hij verontwaardigd afwijst. Kort daarop wordt zijn 14-jarige dochter Kristina ontvoerd met als doel de keuze van Andersson op deze wijze te beïnvloeden. In eerste instantie wendt Hans-Olof zich tot de politie, maar hij ontdekt tot zijn ontzetting dat hij hiervan geen hulp te verwachten heeft. Dan wendt hij zich tot een ambitieuze jonge journalist, die een paar dagen later onder mysterieuze omstandigheden om het leven komt... Ten slotte kan hij nog maar één uitweg bedenken: de hulp in te roepen van zijn zwager Gunnar Forsberg, die echter al geruimte tijd in de gevangenis zit voor inbraak en bedrijfsspionage.

DE RIJKDOM VAN SAOED
2007, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 552pag., ISBN 978-90-6112-286-9, 1e druk oktober 2007
vert.van: Ausgebrannt (Bergisch Gladbach: Lübbe, 2007), vert.uit het Duits: Peter de Rijk
omslag: Björn Goud, omslagbeeld: Corbis
Markus Westermann wil het maken - in de Verenigde Staten, het land van de onbegrensde mogelijkheden. En als hij Karl Walter Block leert kennen, lijkt zijn kans gekomen. Want deze oude oliedeskundige beweert dat er in de diepten van de aarde nog genoeg aardolie voor de komende duizend jaar verscholen ligt - en dat alleen hij de methode kent om deze op te sporen. Hij heeft alleen nog maar een zakenpartner nodig. Iemand als Markus. Maar al te bereidwillig gelooft de wereld de beloftes van dit duo. En na de eerste successen kan zelfs gesproken worden van de renaissance van het aardolietijdperk. Maar schijn bedriegt. Als in Saoedi-Arabië het grootste olieveld ter wereld uitgeput raakt en de Saoudi's er alles aan doen deze verbijsterende waarheid te verbergen, leidt dat niet alleen in het Nabije Oosten tot onlusten. De mensheid staat plotseling voor haar grootste uitdaging. Het einde van de wereld die wij kennen dient zich aan. En alleen Markus is ervan overtuigd dat het roer nog éénmaal omgegooid kan worden...

DE KONINGSMAFFIA
2010, Uithoorn: Karakter Uitgevers, 399pag., 24cm, ISBN 978-90-6112-578-5, 1e druk 2010
vert.van: Ein König für Deutschland (Bergisch Gladbach: Lübbe, 2009), vert.uit het Duits: Harry Naus
omslagontwerp en artwork: Björn Goud
Vincent Raoul Merrit, een Amerikaan van Duitse afkomst, is een computergenie. Hij ontwikkelt een programma dat kiesmachines kan manipuleren. Zijn programma wordt voor het eerst in Amerika gebruikt, zonder dat hij daarvan weet; en tijdens de meest verhitte verkiezingsstrijd van de 21e eeuw wordt George Bush gekomen als president van de Verenigde Staten. Maar het programma vindt ook zijn weg naar Duitsland, waar Vincents vader, Simon König, een gooi doet naar de politieke macht. Zijn streven is koning van Duitsland te worden en te bewijzen dat verkiezingen 'gestolen' kunnen worden. Maar als het eenmaal zo ver is, doemt een dilemma op: waarom zou hij de fraude aan de kaak stellen? Want is het geen genot om eens een tijdlang koning van Duitsland te zijn?

Perry Rhodan

PR1935 Het gezang van de stilte Eschbach, Andreas 22-09-98 828 Der Gesang der Stille  29 - Thoregon : De Zesde Bode
PR2295   Eschbach, Andreas 12-08-05   Die Rückkehr  33 - Thoregon : Der Sternenozean
PR2503   Eschbach, Andreas 7-08-09   Die Falle von Dhogar 36 - Friedensfahrer : Stardust
PR2700   Eschbach, Andreas 17-05-13   Der Techno-Mond 38 - Das Atropische Tribunal

 

Links

http://www.andreaseschbach.de/
Andres Eschbach, Schriftsteller

http://perry-rhodan.net/andreas-eschbach.html
Andreas Eschback op Perry Rhodan.net

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ