Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


FISHER, Jude

Pseudoniem van Jane Johnson
schrijft ook onder de naam Gabriel King

Groot-Brittannië (Cornwall), -
 

Bibliografie:

Series

Het Goud der Dwazen

De ontketening / Jude Fisher Wilde magie Roos van de wereld

DE ONTKETENING
2002, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 462pag., 23cm, ISBN 90-245-4177-8
vert. van: Sorcery Rising (London: Earthlight, 2002), vert.uit het Engels: Marleen Kemps
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Mick van Houten
Uit het noorden komen de Eyranen, uit het zuiden hun vijanden van weleer, de Istrianen, en uit heel Elda komen de nomaden, de Vogelvrijen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de Grootjaarmarkt, waar gehandeld, gehuwd en gefeest wordt. Maar dit jaar loopt alles anders, want Rosa Eldi heeft de wereld betreden. De eigenzinnige Katla Aransen en haar familie zeilen naar de Grootjaarmarkt om hun goederen te verkopen. Katla is een kundige smid met een voorliefde voor bergbeklimmen, eenpassie die haar al meteen in gevaar brengt als ze bij aankomst aanmeren en zij nietsvermoedend de heilige Rots van de Istrianen beklimt. Katla's heiligschennis zorgt voor grote problemen, die een begin zijn van een reeks vreemde gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen.

WILDE MAGIE
2004, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 527pag., 23cm, ISBN 90-245-3788-6
vert. van: Wild Magic (London: Earthlight, 2003), vert.uit het Engels: Pauline Kröger

ROOS VAN DE WERELD
2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 575pag., 23cm, ISBN 90-245-3798-3
vert. van: The Rose of the World, Fool's Gold 3 (New York: DAW Books, 2005), vert.uit het Engels: Pauline Moody

Wegwijzer tot Midden-Aarde

IN DE BAN VAN DE RING : DE REISGENOTEN : WEGWIJZER TOT MIDDEN-AARDE
2001, Utrecht: Het Spectrum, 65pag., 32cm, ISBN 90-274-7461-3, hardcover
vert. van: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Visual Companion (London: HarperCollins, 2001),
vert.uit het Engels: Max Schuchart

IN DE BAN VAN DE RING : DE TWEE TORENS : WEGWIJZER TOT MIDDEN-AARDE
2002, Amsterdam: Uitgeverij M, 63pag., 32cm, ISBN 90-225-3378-6, hardcover
vert. van: The Lord of the Rings: The Two Towers Visual Companion (London: HarperCollins, 2002),
vert.uit het Engels: Max Schuchart

IN DE BAN VAN DE RING : DE TERUGKEER VAN DE KONING : WEGWIJZER TOT MIDDEN-AARDE
2003, Amsterdam: Uitgeverij M, 68pag., 32cm, ISBN 90-225-3734-X, hardcover
vert. van: The Lord of the Rings: The Return of the King Visual Companion (London: HarperCollins, 2003),
vert.uit het Engels: Max Schuchart

Links

De website van de auteur

Ezzulia: Interview

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ