Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


FOLLETT, Ken

Kenneth Martin Follett
Groot-Brittanni� (Cardiff, Wales), 1949-

gebruikt pseudoniem: Bernard L. Ross
 

Bibliografie:

Series

DE KATHEDRAAL

De Kathedraal / Ken Follett Pilaren van de aarde / Ken Follett Brug naar de hemel / Ken Follett

DE KATHEDRAAL
1990, Bussum: Van Holkema & Warendorf, (Unieboek/Van Reemst), ISBN 90-269-7315-2, 1e druk
vert.van: The Pillars of the Earth (1989), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst, vert.nawoord: Monique Eggermont
Engeland in de twaalfde eeuw. Een tijd van hongersnoden, godsdiensttwisten en een voortdurende strijd om de troon. Meesterbouwer Tom trekt noodgedwongen van stad tot stad op zoek naar werk, terwijl zijn kinderen zienderogen verzwakken. Ten einde raad zoekt hij onderdak in de priorij van Kingsbridge. Prior Philip ziet hierin een hemels teken. Het is namelijk zijn droom om een kathedraal van eeuwige schoonheid te bouwen en in Tom vindt hij de bouwmeester die deze droom kan verwezenlijken. De tegenkrachten zijn echter enorm: het is bijna ondoenlijk om aan bouwmateriaal te komen, er is verzet van de broeders zelf en een ambitieuze bisschop en een gewetenloze edelman hebben een pact gesloten om Philip ten val te brngen en de bouw te verijdelen.

DE KATHEDRAAL
2001, Houten: Unieboek, 1008pag., ISBN 90-269-8229-1, 6e druk
vert.van: The Pillars of the Earth (1989), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst, vert.nawoord: Monique Eggermont

PILAREN VAN DE AARDE
2007, Houten: Van Holkema & Warendorf, 1006pag., 24cm, ISBN 978-90-475-0328-6, hardcover met stofomslag
vert.van: The Pillars of the Earth (1989), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst
omslagontwerp: Wil Immink, in ��n cassette met het vervolg

BRUG NAAR DE HEMEL
2007, Houten: Van Holkema & Warendorf, 1103pag., 24cm, ISBN 978-90-475-0292-0, 1e druk oktober 2007, hardcover met stofomslag
vert.van: World Without End (2007), vert.uit het Engels: Ans van der Graaff en Jan Smit
omslagontwerp: Wil Immink
Het is de dag van Halloween in het jaar 1327. Vier kinderen - een dievegge, een pestkop, een geniaal joch en een meisje dat dokter wil worden - knijpen ertussenuit na de mis in de kathedraal van Knightsbridge. In het bos zien ze hoe twee mannen worden vermoord. Hun levens zullen voor altijd met elkaar verbonden blijven door de krachten van ambitie, liefde, hebzucht en wraak. En al die tijd leven ze in de lange schaduw van die onverklaarbare moordpartiuj waarvan zij op die ene dag in hun kindertijd getuige waren.

VAL DER TITANEN

Val der Titanen / Ken Follett Nacht van het kwaad / Ken Follett

VAL DER TITANEN
2010, Houten: Van Holkema & Warendorf, 927pag., 24cm, ISBN 978-90-475-1474-9, 1e druk september 2010, hardcover met stofomslag
vert.van: Fall of Giants (2010), vert.uit het Engels: Joost van der Meer & William Oostendorp
omslagontwerp: Wil Immink
In 1911 verandert de wereld voorgoed. Arbeiders laten zich niet langer onderdrukken, vrouwen eisen hun rechten op, de rijke aristocratie kan haar macht niet langer handhaven. En overal fluisteren diplomaten elkaar woorden in die het lot van miljoenen mensen over de hele wereld zullen veranderen. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog proberen acht mensen  hun eigen weg in deze roerige wereld te vinden: Gus Dewar, rechterhand van de Amerikaanse president; Lev en Grigori Pesjkov, twee arme Russische broers op zoek naar een beter leven; mijnwerker Billy Williams en zijn ambitieuze zus Ethel, huishoudster van de vermogende graaf Fitzherbert; de vrijzinnige lady Maud en haar geliefde, de Duitse diplimaat Walter von Ulrich. Terwijl levens elkaar kruisen, dragen deze mensen ieder op hun eigen manier bij aan een titanenstrijd die zijn weerga niet kent...

NACHT VAN HET KWAAD
2012, Houten: Van Holkema & Warendorf, 926pag., 24cm, ISBN 978-90-475-1492-3, 1e druk september 2012, hardcover met stofomslag
vert.van: Winter of the World (2012), vert.uit het Engels: Joost van der Meer & William Oostendorp
omslagontwerp: Wil Immink, omslagfoto: Corbis
1933: Terwijl het Derde Rijk aan een sluipende opmars begint, proberen vijf met elkaar vervlochten families zich staande te houden in de schaduw van de gebeurtenissen die de wereld voorgoed zullen tekenen. De jonge Carla von Ulrich probeert zich te verzetten tegen het opkomende nazisme, maar ondervindt dat ze veel zal moeten opofferen om haar doel te bereiken. De Amerikaanse broers Woody en Chuck Dewar vechten ieder op hun eigen manier voor een betere wereld - de een vanuit het politieke wespennest van Washington, de ander vanuit een bloedovergoten oerwoud in de Stille Oceaan. De Engelse Lord Williams merkt tijdens de Spaanse Burgeroorlog dat hij niet alleen tegen het fascisme, maar ook tegen het communisme zal moeten vechten. Daisy Pesjkov probeert koste wat kost een beter plekje op de Amerikaanse sociale ladder te vinden. En haar Russische neef Volodja verovert een positie bij de geheime dienst die een aanzet zal geven voor een heel andere oorlog...

Romans

De heren van de 16e juli / Ken Follett & Ren� Louis Marice Het Mogdiliani schandaal / Ken Follett Papiergeld / Ken Follett Door het oog van de naald / Ken Follett Piraat / Ken Follett Code Rebecca / Ken Follett Op vleugels van de adelaar / Ken Follett Op vleugels van de adelaar (1991) / Ken Follett De man van St. Peterburg / Ken Follett De man van St. Petersburg / Ken Follett

DE HEREN VAN DE 16e JULI
samen met Ren� Louis Maurice
1983, Amsterdam: W&L Boeken, 219pag., ISBN 90-6756-111-8
vert.van: Gentlemen of 16 July (New York: Arbor House, 1978), vert.uit het Engels: W.H.M. van den Hout
Samen met drie bekende Franse journalisten vertelt Follett het ware verhaal van de grootste bankroof aller tijden: de inbraak - via de rioolbuizen - in de Soci�t� Generale te Nice, die de internationale groep bankrovers, onder leiding van de mysterieuze ex-huurling Albert Spaggiare, meer dan 30 miljoen gulden opleverde.

DE HEREN VAN DE 16e JULI
samen met Ren� Louis Maurice
1993, Baarn: In den Toren, Toren pockets, 219pag., 19cm, ISBN 90-6074-782-8, herdruk
vert.van: Gentlemen of 16 July (New York: Arbor House, 1978), vert.uit het Engels: W.H.M. van den Hout

HET MODIGLIANI SCHANDAAL
1987, exclusief vervaardigd voor de Bruna winkels, 219pag., ISBN 11-974-0055-9
vert.van: The Modigliani Scandal (1976), vert.uit het Engels: Parma van Loon, omslagontwerp: Eckhardt / Pidoux

HET MODIGLIANI SCHANDAAL
1989, Houten: Van Holkema & Warendorf, 219pag., 20cm, ISBN 90-269-7816-2
vert.van: The Modigliani Scandal (1976), vert.uit het Engels: Parma van Loon, omslagontwerp: Eckhardt / Pidoux

HET MODIGLIANI SCHANDAAL
1999, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2429, ISBN 90-449-2429-X, 2edruk
vert.van: The Modigliani Scandal (1976), vert.uit het Engels: Parma van Loon, omslagontwerp: Eckhardt / Pidoux

PAPIERGELD
1989, Utrecht: A.W. Bruna, 1e druk
vert.van: Paper Money (1977), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst

PAPIERGELD
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2433, 239pag., ISBN 90-449-2433-8, 2e druk april 1998
vert.van: Paper Money (1977), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst

DOOR HET OOG VAN DE NAALD
1982, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 326pag., ISBN 90-269-7879-0, 4e druk
Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2416, ISBN 90-449-2416-8
vert.van: Eye of the Needle (1978), vert.uit het Engels: Ronald Cohen, 
omslagontwerp: Pieter van den Busken

PIRAAT
1981, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 369pag., ISBN 90-269-7877-4, hardcover met stofomslag
Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2418, ISBN 90-449-2418-4
vert.van: Triple (1979), vert.uit het Engels: Ronald Cohen, omslagontwerp: Pieter van Busken

CODE REBECCA
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2422, ISBN 90-449-2422-2, 4e druk mei 1998
vert.van: The Key to Rebecca (1980), vert.uit het Engels: Ronald Cohen

OP VLEUGELS VAN DE ADELAAR
1983, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 451pag., ISBN 90-269-7869-3, hardcover met stofomslag
vert.van: On Wings of Eagles (1982), vert.uit het Engels: Annelies Hazenberg
Teheran, december 1978. Het regime van de Sjah wankelt, de anti-Amerikaanse stemming groeit. Het grootste deel van de Amerikaanse zakenwereld in Iran heeft haar personeel naar veiliger oorden gestuurd. EDS, een gigantische Amerikaanse computermaatschappij, is nog steeds in Teheran gestationeerd, belast met de opbouw van een modern sociaal verzekeringsstelsel. Hoewel ook hier de meeste werknemers zijn ge�vacueerd, is een aantal topfunctionarissen achtergebleven. Dan wordt van twee EDS-directeuren het paspoort afgenomen, zijzelf worden op vage beschuldigingen van corruptie zonder vorm van proces gevangen gezet. Eis voor vrijlating: een borgsom van dertien miljoen dollar! Maar tegen de tijd dat de Amerikaanse bureaucratische kanalen dit bedrag hebben vrijgegeven, functioneert de Amerikaanse ambassade niet of nauwelijks meer. En wanneer de revolutie in alle hevigheid losbarst, lijkt ontsnappen helemaal onmogelijk geworden...

OP DE VLEUGELS VAN DE ADELAAR
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2425, ISBN 90-449-2425-7, herdruk (1e druk Bruna 1991)
vert.van: On Wings of Eagles (1982), vert.uit het Engels: Annelies Hazenberg

DE MAN VAN ST. PETERSBURG
1992, Utrecht: A.W. Bruna, 1e druk 1992
vert.van: The Man From St. Petersburg (1982), vert.uit het Engels: Gerard Grasman
Londen 1914: Enkele maanden voordat Europa zich in een alles veranderende oorlog zal storten, brengt een adellijke Russische afgezant in het diepste geheim een bezoek aan het Engelse Hogerhuis om een overeenkomst tot stand te brengen die Engeland en Rusland tot bondgenoten zou kunnen maken. Tegelijkertijd is een Russische anarchist bezig zich via een labyrint van ondergrondse enclaves te mengen in de diplomatieke missie. Zijn roekeloze handelswijze zal een stempel op de geschiedenis drukken. Dan ontmoeten de beide mannen twee vrouwen die niet alleen hun gevoelens, naar ook hun plannen op meeslepende wijze zullen benvloeden...

DE MAN VAN ST. PETERSBURG
1998, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2426, 312pag., ISBN 90-449-2426-5, 2e druk september 1998
vert.van: The Man From St. Petersburg (1982), vert.uit het Engels: Gerard Grasman

DE MAN VAN ST. PETERSBURG
2002, Houten: Van Holkema & Warendorf, 312pag., ISBN 90-269-8296-8, 3e druk 2002
vert.van: The Man From St. Petersburg (1982), vert.uit het Engels: Gerard Grasman

Sporen naar de dood / Ken Follett Nachtvlucht / Ken Follett Een gevaarlijk fortuin / Ken Follett De vlam van de vrijheid / Ken Follett De derde tweeling / Ken Follett De vuist van Eden / Ken Follett De countdown / Ken Follett Codenaam Torenkraai / Ken Follett Nachtwakers / Ken Follett Sneeuwjacht / Ken Follett

SPOREN NAAR DE DOOD
1986, Houten: Van Holkema & Warendorf, 373pag., ISBN 90-269-7531-7, 2e druk 1986, hardcover met stofomslag
vert.van: Lie Down With Lions (1986), vert.uit het Engels: Marga van Duin, omslagontwerp: Studio Pieter van de Bosken
Parijs. Een door Turkse studenten geplande moordaanslag op Ahmet Yilmaz wordt op het laatste ogenblik verijdeld. Afghanistan. Niet ver van de Russische grens wordt het leven van de boerenbevolking bedreid door plundering, moord en bombardementen door het Russische leger. In beide gevallen blijkt Ellis Thaler een cruciale rol te spelen. Een man die niet is wie hij schijnt te zijn. Meedogenloos als zijn idealisme gedwarsboomd wordt. Vurig en zorgzaam als het Jane Lambert betreft. Op beide lokaties wordt zijn pad gekruist door Jean-Pierre, een arts die in de afgelegen gebieden van Afghanistan hulp biedt. Maar ook hij blijkt meer dan ��n rol te spelen...

NACHTVLUCHT
1992, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 371pag., ISBN 90-269-7555-4, 
Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 2595, ISBN 90-449-2595-4
vert.van: Night over Water (1991), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst

EEN GEVAARLIJK FORTUIN
1994, Houten: Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 463pag., ISBN 90-269-7221-0, 2e druk, (3e druk 1995), hardcover met stofomslag
vert.van: A Dangerous Fortune (1993), vert.uit het Engels: Pieter Verhulst,
omslagontwerp: Alpha Design, omslagfoto: Visual Communications / Lester Lefkowitz

DE VLAM VAN DE VRIJHEID
1996, Houten: Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 349pag., ISBN 90-269-7222-9, 2e druk, hardcover met stofomslag
vert.van: A Place Called Freedom (1995), vert.uit het Engels: WVK Groep,
omslagontwerp: Alpha Design, vormgeving: Studio Hans Kentie

DE DERDE TWEELING
1997, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 366pag., ISBN 90-269-7445-0,
vert.van: The Third Twin (1996), vert.uit het Engels: WVK-groep.

DE VUIST VAN EDEN
1999, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 350pag., ISBN 90-269-7446-9, 
vert.van: The Hammer of Eden (1998), vert.uit het Engels: Erica Feberwee

DE COUNTDOWN
2001, Bussum: Van Holkema & Warendorf, 319pag., ISBN 90-269-8228-3, 1e druk
vert.van: Code to Zero (2000), vert.uit het Engels: Erica Feberwee, omslagontwerp: Alpha Design

CODENAAM TORENKRAAI
2002, Houten: Van Holkema & Warendorf, 383pag., ISBN 90-269-8269-0, 1e druk mei 2002
vert.van: Jackdaws (dec. 2001), vert.uit het Engels: Piet Dal, omslagontwerp: Alpha Design

NACHTWAKERS
2003, Houten: Van Holkema & Warendorf, 360pag., ISBN 90-269-8327-1, 1e druk augustus 2003
vert.van: Hornet Flight (nov. 2002), vert.uit het Engels: Piet en Lilian Dal, omslagontwerp: Wil Immink

SNEEUWJACHT
2005, Houten: Van Holkema & Warendorf, 336pag., ISBN 90-269-8466-9, 1e druk maart 2005
vert.van: Whiteout (Dutton, 2004), vert.uit het Engels: Piet Dal, omslagontwerp: Wil Immink
Een dodelijk virus lijkt te zijn gestolen. Een besmette laborant bloedt uit zijn ogen. Toni Gallo, belast met de beveiliging van Oxenford Medical, een Schots farmaceutisch bedrijf, beseft dat ze heeft gefaald. Het lijkt erop dat ze haar fout kan herstellen en Toni haalt opgelucht adem... Totdat gewelddadige harde criminelen er alsnog in slagen om er met het virus vandoor te gaan. Deze diefstal kan fatale gevolgen hebben, niet alleen voor Groot-Brittanni�, maar voor de gehele mensheid. Bovendien wordt Toni belaagd door een sensatiebeluste journalist die er niet voor terug zal deinzen om nationale hysterie te ontketenen. Terwijl een sneeuwstorm over het land raast en steeds meer wegen onbegaanbaar zijn, moet Toni jacht maken op de criminelen, wil ze een ramp kunnen voorkomen.

Links

http://www.ken-follett.com/
De eigen website van de auteur

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ