Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


HAAN, Marian de

Nederland, 1954-
 

Bibliografie:

Series

Damyaen Roosvelt

Een hondenbaan Een kruik venijn Moord in hoge kringen De wade des doods Het kwade geweten De eer van de familie De dode hand / Marian de Haan

EEN HONDENBAAN : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 1
1998, Schoorl: Conserve, 232pag., 20cm, ISBN 90-5429-094-3
In Duynhaeven, een Hollandse havenstad, is anno 1377 een vroegere schepen vermoord. Met de arrestatie door de schout van een verdachte lijkt de zaak opgelost. De eenogige Damyaen Roosvelt, pas benoemd tot schepen en buurman van de schout, krijgt echter steeds meer twijfels over de juistheid van diens onderzoek. Als nog meer oudschepenen vermoord worden, loopt de spanning op in de door een vete verscheurde stad - en ziet Damyaen zich geplaatst voor de schijnbaar onmogelijke taak om de dader te vinden en de stad voor een bloedbad te behoeden.

EEN KRUIK VENIJN : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 2
1999, Schoorl: Conserve, 190pag., 20cm, ISBN 90-5429-114-1
In Duynhaven is na dertig jaar vete tussen Roosvelders en de Ruygharters een wankele vrede gesloten. De schout wordt echter geen rust gegund. Wie was de vrouw wier skelet aan de rivieroever opgegraven is? En wie zit er achter de moordaanslagen op schepen Jan Houtepoot? Tegen zijn zin bijgestaan door zijn schoonzoon Damyaen Roosvelt bijt de schout zich vast in het onderzoek. Ondertussen staat in Roosvelts huis een kruik met dodelijke inhoud te wachten op consumptie...

MOORD IN HOGE KRINGEN : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 3
2003, Zelhem: De Leeskamer, 239pag., 22cm, ISBN 90-343-1503-7
In haar huisje in de Kromme Steeg blijkt Ymme Colaertsdochter vermoord te zijn. Aangezien de schout door de Graaf van Holland voor dringende staatszaken naar Brielle geroepen wordt nemen Damyaen en zijn oom Jan Houtepoot samen de taak op zich om de dader te vinden. Als de eerste moord snel gevolgd wordt door een tweede en er bovendien een boerenopstand op til lijkt te zijn dreigt die taak hen echter boven het hoofd te groeien...

DE WADE DES DOODS : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 4
2004, Zelhem: De Leeskamer, 237pag., 22cm, ISBN 90-343-1507-X
Het zijn bewogen tijden voor Duynhaven. Op bevel van de graaf van Holland is schout Thomas Maersily vervangen door een ander, die geen aandacht heeft voor het schoutswerk en alleen maar bezig is zijn eigen zakken te vullen. Dat komt erg slecht uit, want bijna tegelijkertijd worden een oud vrouwtje vermoord en een nog in het kraambed liggend meisje met haar baby. Als Damyaen en zijn oom Jan Houtepoot besluiten dan maar op eigen houtje te gaan proberen die moordzaken op te lossen stuiten ze bij toeval op een illegaal begraven lijk. Hebben ze daarmee nóg een moord ontdekt?

HET KWADE GEWETEN : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 5
2004, Zelhem: De Leeskamer, 239pag., 22cm, ISBN 90-343-1512-6
In Duynhaven is de voormalige schout Thomas Maersily opgevolgd door Jan Houtepoot, de oom van Damyaen Roosvelt. Er hebben zich sinds de nieuwe schout benoemd is nog maar bitter weinig verdachte zaken voorgedaan, maar nu lijkt het gedaan te zijn met zijn rust. Er wordt een onbekende dode heer gevonden op het marktplein en een paar dagen later blijkt Ludmille de goudsmidsvrouw vermoord te zijn. Verder wordt Egbert de scharrelaar als vermist gemeld en als het schip van Damyaen de haven binnenloopt blijkt deze nog een raadsel mee naar huis te hebben genomen. Op terugreis vanuit Engeland heeft Damyaen een stuurloos, verlaten schip aangetroffen, dat op uiterst geheimzinnige manier zijn hele bemanning lijkt te zijn kwijtgeraakt. Damyaens onderzoek voert hem naar Engeland, waar hem een akelige verrassing wacht!

DE EER VAN DE FAMILIE : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 6
2006, Zelhem: De Leeskamer, 230pag., 22cm, ISBN 90-8606-001-3
Meestal werkt Damyaen Roosvelt samen met de schout, zijn oom Jan Houtepoot, aan het onderzoek van verdachte sterfgevallen, maar dit keer loopt alles anders. Terwijl de schout zijn handen vol heeft aan een voor zijn deur neergelegde vondelinge krijgt Damyaen het verzoek naar Haarlem te komen, waar een moord gepleegd is in de commanderij van Sint Jan, het rijkste en deftigste klooster van Haarlem!

DE DODE HAND : een middeleeuws misdaadverhaal
Damyaen Roosvelt 7
2007, Zelhem: De Leeskamer, 235pag., 22cm, ISBN 978-90-8606-010-8, 1e druk oktober 2007
Roelof van Coevorden is vermoord. De dader is voortvluchtig en zolang hij niet gepakt is moet de hand van zijn slachtoffer in was worden bewaard als bewijs van zijn sterven, een onprettig karweitje. Terwijl de schout een klopjacht op de moordenaar houdt, heeft Damyaen Roosvelt zijn handen vol aan een groep ongenode gasten uit Wales. Hij probeert iets te verzinnen om zijn lastige bezoekers op een nette manier te kunnen lozen en piekert tegelijkertijd verder over de moordzaak, die hem niet helemaal lekker zit. Maar dan bezwijkt een van de knechten van zijn hoge gasten, kort daarna gevolgd door de parochiepriester; is ook hier sprake van moord?

Romans (Jeugd)

Lise en de bastaard / Marian de Haan

LISE EN DE BASTAARD : spannende historische jeugdroman
2007, Zelhem: De Leeskamer, 112pag., 22cm, ISBN 978-90-8606-007-8, 1e druk mei 2007
met medewerking van Fred Schweitzer en illustraties van Ken Broeders
Het is september van het jaar 1298. Lise woont met haar ouders in Beverwijk, een klein, maar groeiend handelsplaatsje. Naast haar taken in de huishouding helpt de elfjarige Lise af en toe haar vader in de winkel van zijn handelshuis en past op haar onnozele, zes jaar jongere, zusje Trude. Als ze in het pakhuis de jonge Floris ontdekt, een bastaardzoon van Floris de Vijfde, die zich daar verstopt heeft voor zijn achtervolgers, probeert ze hem te helpen bij zijn vlucht, waarbij ze niet beseft dat ze daarmee ook haar familie in gevaar brengt. Terwijl Beverwijk in rep en roer is vanwege het verlenen van stadsrechten zoekt de nieuwe schout onvermoeibaar door naar degene die de jonge spion heeft helpen ontsnappen…

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ