bol.com Partner
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


HEITZ, Markus

Duitsland, 10 okt 1971-
 

Bibliografie:

Series

De Dwergen

De dwergen / Markus Heitz De strijd der dwergen / Markus Heitz De Wraak van de Dwergen / Markus Heitz Het lot van de dwergen / Markus Heitz

DE DWERGEN
2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 574pag., 23cm, ISBN 978-90-245-5989-3 (paperback), 978-90-245-5992-3 (gebonden), 1e druk januari 2007, 4e druk augustus 2007
vert.van: Die Zwerge (2004), vert.uit het Duits: Gerard van Buuren
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne
Dit boek vertelt het verhaal van een wereld, die van het Veilige Land met zijn mensen en goede elfen, die wordt bedreigd door zwarte elfen, orcs, ogers en andere verschrikkingen. Het is een wereld die bruist van zorgvuldig beschreven fantastische queesten, exotische vondsten en avontuur. De hoofdpersoon, de jeugdige dwerg Tungdil, is zonder meer de meest tot de verbeelding sprekende dwerg sinds Tolkiens Gimli.

DE STRIJD VAN DE DWERGEN
2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 526pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2216-3, 1e druk oktober 2007
vert.van: Der Krieg der Zwerge (2005), vert.uit het Duits: Gerard van Buuren
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne
Opnieuw wordt Tungdil, de hoofdpersoon uit het eerste deel, die onder toezicht van de magiër Lot-Ionan onder het mensenvolk is opgegroeid, in een spannend avontuur geplaatst, in een dwergencultuur die er zijn mag, vol details en kleurrijk gepresenteerd.

DE WRAAK VAN DE DWERGEN
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 608pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2640-6, 1e druk april 2008
vert.van: Der Rache der Zwerge (2005), vert.uit het Duits: Gerard van Buuren
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne
Als vanuit het niets duiken ze op in het Veilige Land: de woeste horde angstaanjagende schepselen, half orc, half elf, die jacht maken op de magische diamanten. Wie deze diamanten bezit, zal de wereld regeren. Wanneer de meedogenloze halfwezens het dwergenvolk met dodelijk gevolg bedreigen, wordt Tungdil opgeroepen om nog meer onheil af te wenden. Hij neemt zijn magische bijl ter hand en opent op zijn beurt de jacht...

HET LOT VAN DE DWERGEN
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 608pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2913-1, 1e druk november 2008
vert.van: Das Schicksal der Zwerge (2008), vert.uit het Duits: Gerard van Buuren
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne
Tungdil Goudhand doet opnieuw van zich spreken! Heel wat jaren zijn verstreken sinds de dappere dwerg Tungdil Goudhand in de Zwarte Kloof verdween. Intussen zucht het Veilige Land onder het juk van machtige alfen die het dwergenrijk veroverd hebben. Dan duikt uit de Zwarte Kloof een krijger in een zwarte wapenuitrusting op die zich Tungdil noemt. Voor zijn trouwste vriend Woestling en zijn verwanten betekent dit nieuwe hoop. Maar is de krijger werkelijk Tungdil? Of is het iemand die zich voor Tungdil uitgeeft? Wat zijn de werkelijke bedoelingen van de krijger in de magische wapenuitrusting? In de grootse finale gaat het niet alleen om de toekomst van het Veilige Land, maar ook om het ot van de dwergen, alle dwergen...

De Donkere Tijd

De Donkere Tijd 1 : Schaduwen boven Ulldart / Markus Heitz De Orde van het Zwaard (De Donkere Tijd) / Markus Heitz Het teken van de duistere god - De Donkere Tijd / Markus Heitz Het oog van Tzulan - De Donkere Tijd / Markus Heitz De magie van de macht - De Donkere Tijd 5 / Markus Heitz De Bronnen van het Kwaad - De Donkere Tijd / Markus Heitz

SCHADUWEN BOVEN ULLDART
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 384pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2781-6, 1e druk juni 2008, paperback met flappen
vert.van: Schatten über Ulldart (2004), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Sally Long/Bragelonne
Bij de voorspelling dat de Donkere Tijd zal weerkeren huiveren de volkeren van Ulldart. De herinnering aan de eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar heleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld.
Uitgerekend op dat moment besluit de ontstemde heerser van Tarpol dat zijn zoon Lodrik, een vijftienjarige, volgevreten nietsnut die maar niet wil deugen, in het kader van zijn heropvoeding verbannen dient te worden naar de provincie Granburg, om daar als stadhouder een onbelangrijke gouverneurspost in te nemen, een taak waar Lodrik allerminst op is voorbereid. Nog belangrijkers is dat Lodrik niet weet daat er duidelijke aanwijzingen zijn dat hem bij de terugkeer van de Donkere Tijd een belangrijke rol is toebedacht. Hij zal namelijk herzij de dreiging van de Donkere Tijd afwenden, hetzij de katalysator van het naderend onheil zijn. Welke rol Lodrik ook is toebedeeld, vooralsnog heeft het er alles van weg dat het onheil onafwendbaar is, elk sprankje hoop vergeefs...

DE ORDE VAN HET ZWAARD
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 430pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2782-3, 1e druk oktober 2008, paperback met flappen
vert.van: Swe Orswe der Schwerter (2004), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Sally Long/Bragelonne
Kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en rampspoed zal treffen...
Zal Lodrik, heerser van Tarpol, voor de Donkere Kant kiezen? Zowel vriend als vijand huivert bij deze gedachte...

HET TEKEN VAN DE DUISTERE GOD
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 464pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2916-2, 1e druk maart 2009, paperback met flappen
vert.van: Das Zeichen des Dunklen Gottes (2004), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Sally Long/Bragelonne
De voorspelling dat Lodrik, de jeugdige heerser van Tarpol, een belangrijke rol zal spelen bij de terugkeer van de Donkere Tijd lijkt meer dan ooit waarheid te worden. Het Kwade wint terrein en lijkt de overhand te krijgen. Onder invloed van valse vrienden en onbetrouwbare adviseurs wankelt Lodrik onder de druk die van alle kanten op hem wordt uitgeoefend. Niet in de laatste plaats omdat er levensgevaar dreigt voor zijn werkelijke getrouwen en bondgenoten. Maar zo snel geven Lodruks veteranen de strijd niet op, en gelukkig neemt ook in de vrije landen het verzet tegen de demonische macht toe. Op de Vlakte van Telmaran maakt het leger van Lodrik zich op voor een beslissende strjid...

HET OOG VAN TZULAN
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 415pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2917-9, 1e druk juni 2009, paperback met flappen
vert.van: Unter den Augen Tzulans : Ulldart - Die Dunkle Zeit 4 (2005), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Erhard Ringer
Na de slachting van Telmaran is iedereen in Ulldart ervan overtuigd dat de profetie die voorspelt dat de Donkere Tijd zal wederkeren bewaarheid zal worden. Lodrik staat nog steeds onder invloed van een demonische kracht, en zijn bondgenoten van weleer zuchten in de kerkers van Tarpol. Dan verschijnt er onverwacht een jongeman op het toneel, Lorin, de zoon van Lodrik, die voorbestemd lijkt de machten van de Donkere Tijd een halt toe te roepen. Maar zal zijn bemoeienis wel op tijd komen?

DE MAGIE VAN DE MACHT
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 400pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3053-3, 1e druk oktober 2009, paperback met flappen
vert.van: Die Magie des Herrschers - Die Dunkle Zeit 5 (2005), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Erhard Ringer
Na lange jaren van oorlog en strijd verlangt Lodrik, de heerser van Tarpol, meer dan ooit naar vrede en rust. Alleen de bastions van de Rogogarders en de Kensustrianen verzetten zich nog tegen zijn heerschappij: zijn droom van een groot, machtig en vooral vredig rijk lijkt werkelijkheid te worden. Maar Lodriks beproefde raadgever, de doortrapte Mortva Nesreca, smeedt op de achtegrond duistere plannen om dat te voorkomen. En die plannen voert hij ook uit...

DE BRONNEN VAN HET KWAAD
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 591pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3054-0, 1e druk mei 2010, paperback met flappen
vert.van: Die Quellen des Bösen - Die Dunkle Zeit 6 (2005), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Didier Graffet/Bragelonne, kaarten: Erhard Ringer
Kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en rampspoed zal treffen...
In dit slotdeel van de boeken van de Donkere Tijd spant de jonge Govan zich tot het uiterste in om de profetie van de Donkere Tijd uit te laten komen. Wie zal overwinnen? Wie zal leven? Wie zal sterven?

De Draken

Drakenvuur / Markus Heitz Drakenkeizer / Markus Heitz

DRAKENVUUR
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 520pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3082-3, 1e druk oktober 2009
vert.van: Die Mächte des Feuers (2005), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Marco Lap
Op macht beluste draken bestoken sinds het begin der tijden het mensenvolk met haat en intriges. Meer dan eens leidde dat tot een verwoestende oorlog. Het is aan de drakendoodster Silena om een nieuwe oorlog te voorkomen.
We schrijven 1925. De drakendoder Silena handelt in opdracht van het Officium, een bond van gelijkgestemden die hebben gezworen jacht te maken op de gevleugelde monsters tot er niet één draak meer over is. Als Drakenvuur opent verkeren Silena en de andere leden van haar bondgenootschap in groot gevaar, maar niet vanwege de dreiging van de draken. In verschillende Europese steden roert een nieuwe, onzichtbare vijand zich. In Londen wordt de scepter van Marmaduk gestolen, een artefact dat een onvoorstelbare macht vertegenwoordigt. Als er dan ook nog drakendoders op verschillende plaatsen in de wereld op gruwelijke wijze worden vermoord, wordt de sfeer opeens heel grimmig. Silena doet er alles aan om de identiteit van de geheimzinnige belager te achterhalen - ze beseft niet dat ze zodoende de plannen van een vijand doorkruist die machtig genoeg is om de wereld in rampspoed, chaos en verwoesting ten onder te doen gaan...

DRAKENKEIZER
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 503pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3255-1, 1e druk september 2010, paperback met flappen
vert.van: Drachenkariser (2009), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Marco Lap
In de tweede rond van de machtsstrijd tegen de wereldheerschappij van de draken, moeten de drakendoder Silena en haar bondgenoten het opnemen tegen een machtige nieuwkomer, afkomstig uit het Verre Oosten. Onder meer de grachten van Amsterdam maken deel uit van het strijdtoneel...

De Nieuwe Tijd

Bedrieglijke vrede - De Nieuwe Tijd 1 / Markus Heitz

BEDRIEGLIJKE VREDE
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 320pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3154-7, 1e druk juni 2010, paperback met flappen
vert.van: Trügerischer Friede - Ulldart - Zeit des Neuen 1 (2005), vert.uit het Duits: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: M.R.P. Lap, kaarten: Erhard Ringer
Waar het epos van De Donkere Tijd ophoudt, begint dat van De Nieuwe Tijd...
In het laatste deel van De Donkere Tijd werden de legerscharen van Govan vernietigdend verslagen, de aanhangers van Tzulan gaven zich gewonnen en zijn op de terugtocht. Op het nippertje werd voorkomen dat de voorspelling van de monnik - de terugkeer van de Donkere Tijd - werkelijkheid werd. Nu, nog voor de vrede goed en wel een feit is, nog voor in Ulldart aan de wederopbouw van stad en dorp is begonnen, doemt aan de horizon nieuw onheil op. Lodriks eerste vrouw Aljascha zint in ballingschap op wraak vanwege de vernederingen die haar zijn aangedaan. In het geheim sluit ze een verbond met de aanhangers van Tzulan om de heerschappij over Tarpol te herwinnen. Tegelijk wordt in Borasgotan verrassend genoeg de jeugdige Raspot Putjomkin tot koning gekroond - slechts weinigen is bekend dat dit het gevolg is van de machinaties van de geslepen intrigant Fjanski, die de jongeling wil inzetten als een machtige pion teneinde zijn eigen doeleinden te verwezenlijken.

WERELD IN VLAMMEN
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 351pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3238-4, 1e druk
2012, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 351pag., 23cm, ISBN 978-90-245-4422-6, 2e druk
vert.van: Brennende Kontinente - Ulldart - Zeit des Neuen 2 (2006), vert.uit het Duits: Jan Smit

FATALE ERFENIS
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 415pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3256-8, 1e druk
2012, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 415pag., 23cm, ISBN 978-90-245-4453-0, 2e druk
vert.van: Fatales Vermächtnis - Ulldart - Zeit des Neuen 3 (2007), vert.uit het Duits: Jan Smit

Legenden van de Alfen

Gerechtvaardigde toorn - Legenden van de Alfen - Markus Heitz

GERECHTVAARDIGDE TOORN
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 448pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3141-7, 1e druk maart 2010, paperback met flappen
vert.van: Die Legenden der Albae - Gerechter Zorn (2009), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: HildenDesign
De alfen zijn gruwelijk en wraaklustig, ze gaan geen enkele strijd uit de weg. Door hun vijanden worden ze gevreesd. Maar hun macht is niet inbegrensd. Als het alfenrijk, Dsôn Faïmon, wordt verraden, treffen de alfen voorbereidingn om in de grootste veldtocht aller tijden hun vijanden voorgoed te verslaan. Om over de uitkomst van die strijd geen twijfel te laten bestaan, willen de alfen Caphalor en Sinthoras een machtige demon voor zich winnen, om zodoende het alfenleger onoverwinnelijk te maken. Over het uiteindelijke doel van de krijgstocht verschillen de beide alfen echter van mening. Voor Caphalor is het voldoende om de grenzen van het alfenrijk veilig te stellen nen te vrijwaren voor indringers. Sinthoras wil echter meer, hij wil niets liever dan het gehele Veilige Land aan de heerschappij van de alfen onderwerpen...

DAGEN VAN VERGELDING
2011, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 511pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3153-0, 1e druk
vert.van: Die Legenden der Albae - Vernichtender Hass (2011), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma

DUISTERE PADEN
2012, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 558pag., 23cm, ISBN 978-90-245-5854-4, 1e druk
vert.van: Die Legenden der Albae - Dunkle Pfade (2012), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma

DE VERGETEN GESCHRIFTEN
2013, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 559pag., 23cm, ISBN 978-90-245-6283-1, 1e druk
vert.van: Die Legenden der Albae - Die Vergessenen Schriften (2013), vert.uit het Duits: Gerard van Buuren

DE RAZENDE STORM
2014, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 460pag., 23cm, ISBN 978-90-245-6520-7, 1e druk
vert.van: Die Legenden der Albae - Tobender Sturm (2014), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma

DONKERE SPANNING

Ritus / Markus Heitz Sanctum / Markus Heitz Bloedportaal / Markus Heitz

RITUS
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 400pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2780-9, 1e druk mei 2008
vert.van: Ritus (2006), vert.uit het Duits: Marcella Houweling
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Zero Media
Toen: 1764. Frankrijk. De bevolking van de Gévaudan (Z.O.-Frankrijk) leefdt in angst omdat haar kinderen worden opgejaagd en vermoord. Wat is het voor verschrikkelijk Beest, dat geen jager kan vinden? De koning zet een torenhoge beloning op de kop vanhet Beest, zelfs het Vaticaan bemoeit zich ermee. Onder de verschillende mannen die gedreven jacht maken op de onbekende verschrikking, treffen we de wildschut Jean Chastel, een man die een duister geheim met zich meedraagt. Hij beseft niet dat hij slechts een spio is in een spel dat tweehonderd jaar later nog niet is uitgespeeld. Nu... Voor de buitenwereld is Eric von Kastell een gevierd kunstenaar die naam en faam vergaart met ziujn duistere, soms zelfs wrede, expressionistische schilderijen. De buitenwereld weet echter niet dat von Kastell de beelden opdoet tijdens zijn jacht op weerwolven en andere moordende gedaantewisselaars. Als de vader van Eric tijdens een van deze jachten wordt gedood, pikt de kunstenaar het spoor op van een soort naar wie zijn voorouders al jaren op zoek zijn: de afstammelingen van het Beest dat in de achttiende eeuw een ware terreur uitoefende onder de bevolking van de Gévaudan.

SANCTUM
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 496pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2860-8, 1e druk november 2008
vert.van: Sanctum (2006), vert.uit het Duits: Marcella Houweling
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: FinePic
Sanctum is het op zichzelf staande vervolg op Ritus, hoofdpersoon Eric von Kastell is gebleven!
Rome, eeuwige stad, hoeder van oeroude geheimen. Hierheen leiden vanuit het eigentijdse heden de sporen van een verschrikkelijke vervloeking. Opnieuw is een hoofdrol weggelegd voor Eric von Kastell, waarheidsvinder, die het kwaad niet ongewroken of onbestraft te werk zal laten gaan. En opnieuw treft Eric op zijn speurtocht naar de waarheid een bewonderenswaardige vrouw, Gregoria, de abdes van een ontwijd klooster die in de achttiende eeuw voor haar leven moest vechten. Eric en Gregoria zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden door de heiligste Substantie op deze aarde: het Sanctum, dat wonderen kan bewerkstelligen... of een vroegtijdige dood.

BLOEDPORTAAL
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 527pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3096-0, 1e druk februari 2010
vert.van: Blutportale (2008), vert.uit het Duits: Olga Groenewoud
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Zero Media
Een groep fanatici laat geen middel onbeproefd om een duister relikwie in handen te krijgen waarmee een zogeheten bloedportaal - een toegang naar een verschrikkelijke wereld - kan worden geopend, om zodoende chaos en verderf te brengen naar de wereld van de mens.

KINDEREN VAN JUDAS

Kinderen van Judas / Markus Heitz

KINDEREN VAN JUDAS
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 559pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2918-6, 1e druk april 2009
vert.van: Kinder des Judas (2007), vert.uit het Duits: Marcella Houweling
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Zero Media
Sia is de goede ziel die in het ziekenhuis waar ze werkt het leed van velen verzacht. Zij staat degenen bij die in hun stervensuur niet alleen kunnen en willen zijn. Iedereen die de jonge vrouw aan het werk ziet, beschouwt haar als een engel. Maar niemand weet wie ze werkelijk is. Of was. Wat ook niemand weet, is dat Sia ernaar hunkert op een goede nacht in slaap te vallen en nooit meer wakker te worden. De schuld die Sia in een ver verleden op zich heeft genomen, is namelijk groot, bijna ondraaglijk groot, en dat geldt ook voor haar verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de mensheid. En er is iets wat haar achtervolgt: de herinneringen aan een bijzonder meisje: Scylla. Om haar pijn te verzachten zet Sie in lange, doorwaakte nachten de geschiedenis van Scylla op papier. Dat verhaal begint in 1670 en is onlosmakelijk verbonden met de Kinderen van Judas, een machtig bondgenootschap van wetenschappers en... levende doden.

JUDASZOON
2011, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 544pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3299-5, 1e druk
vert.van: Judassohn (2010), vert.uit het Duits: Marcella Houweling

JUDASDOCHTER
2011, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 479pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3358-9, 1e druk
vert.van: Judastöchter (2010), vert.uit het Duits: Marcella Houweling

COLLECTOR

COLLECTOR
2011, Amsterdam: Luitingh, 480pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3318-3, 1e druk
vert.van: Collector (2010), vert.uit het Duits: Eisso Post

COLLECTOR: OPERATIE VADE RETRO
2013, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 427pag., 23cm, ISBN 978-90-245-6196-4, 1e druk
vert.van: Collector: Operation Vade Retro (2013), vert.uit het Duits: Eisso Post

ONEIROS

ONEIROS : DODELIJKE VLOEK
2012, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 479pag., 23cm, ISBN 978-90-245-5537-6, 1e druk
vert.van: Oneiros : Tödlicher Fluch (2012), vert.uit het Duits: Roelof Posthuma

 

 

 

Perry Rhodan

PR2615   Heitz, Markus 30-09-11   Todesjagd auf Rhodan 37 - Friedensfahrer : Neuroversum

 

Links

de website van de auteur

Ezzulia: Interview

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ