Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


KERR, Katharine

Verenigde Staten (Cleveland, Ohio), 1944-
 

Bibliografie:

Series

DEVERRY : Eerste bedrijf

Zilverdolk Zilverdolk Maanduister Sperenwoud Lotsverbond

ZILVERDOLK
Deverry #1
1996, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 414pag., ISBN 90-245-2681-7, 1e druk april 1996
vert.van: Daggerspell (1986), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Keith Parkinson, kaarten: Eleanor Kostyk

ZILVERDOLK
Deverry #1
2000, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 414pag., ISBN 90-245-2681-7, 3e druk 2000
vert.van: Daggerspell (1986), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Keith Parkinson, kaarten: Eleanor Kostyk

MAANDUISTER
Deverry #2
1996, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 382pag., ISBN 90-245-2497-0, 1e druk november 1996
vert.van: Darkspell (1987), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor

MAANDUISTER
Deverry #2
1999, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 382pag., ISBN 90-245-2497-0, 2e druk 1999
vert.van: Darkspell (1987), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor

SPERENWOUD
Deverry #3
1997, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 382pag., ISBN 90-245-2730-9, 1e druk
vert.van: The Bristling Wood (Dawnspell) (1989), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor

SPERENWOUD
Deverry #3
2000, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 382pag., ISBN 90-245-2730-9, herdruk
vert.van: The Bristling Wood (Dawnspell) (1989), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor

LOTSVERBOND
Deverry #4
1998, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 415pag., ISBN 90-245-0923-8, 1e druk maart 1998
vert.van: The Dragon Revenant (Dragonspell: The Southern Sea) (1990), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor

LOTSVERBOND
Deverry #4
1999, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 415pag., ISBN 90-245-0923-8, 2e druk 1999
vert.van: The Dragon Revenant (Dragonspell: The Southern Sea) (1990), vert.door: Ytje Holwerda,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor

DEVERRY: Tweede bedrijf : WESTLAND

Banneling Onheilsbode Vuurgeest Wisselvrouw

BANNELING
Westland #1
1999, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, ISBN 90-245-3471-2, 1e druk juni 1999
vert.van: A Time of Exile (1991)

ONHEILSBODE
Westland #2
2000, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, ISBN 90-245-3394-5, 1e druk februari 2000
vert.van: A Time of Omens: A Novel of the Westlands (1992)

VUURGEEST
Westland #3
2000, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, ISBN 90-245-3517-4, 1e druk juni 2000
vert.van: A Time of War: Days of Blood and Fire (1993)

WISSELVROUW
Westland #4
2001, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, ISBN 90-245-3923-4, 1e druk maart 2001
vert.van: A Time of Justice: Days of Air and Darkness (1994)

DEVERRY: Derde bedrijf : DRAKENMAGIňR / The Dragon Mage

Drakengloed (De DrakenmagiŽr 1) / Katharine Kerr Ravenzwart (De DrakenmagiŽr 2) / Katharine Kerr Elfenkracht (De DrakenmagiŽr 3) / Katharine Kerr Goudvalk (De DrakenmagiŽr 4) / Katharine Kerr Steengeest (De DrakenmagiŽr 5) / Katharine Kerr Schaduweiland - Deverry 6 / Katharine Kerr De ZilvermagiŽr - Deverry / Katharine Kerr

DRAKENGLOED
DrakenmagiŽr #1
2001, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 399pag., ISBN 90-245-4550-1, 1e druk november 2001
vert.van: The Red Wyvern (1997), vert.door: Carla Benink, omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor
In een door burgeroorlogen verscheurd koninkrijk heeft de jonge Lillorigga ontdekt dat zij over magische krachten beschikt. Lilli wil niets liever dan dit verbergen voor haar wrede moeder en brengt haar visioenen onder bij de geheimzinnige magiŽr Nervyn. Maar al gauw staat ze voor de keuze tussen haar eigen volk en de rechtmatige koning, en zelfs tussen loyaliteit en liefde. Het bloedige geweld dat hieruit voortvloeit, kan eeuwenlang doorzinderen en haar achtervolgen in een eindeloze reeks lotswentelingen. Na de beroemde Deverry-reeks en Westland-cycluc entameert Katharine Kerr met Drakengloed de DrakenmagiŽr-reeks. Deze nieuwe Keltische fantasyreeks wordt net als haar voorgaande romans gekenmerkt door hoogst origineel gedachtegoed en rijk geschakeerde vertelkunst.

RAVENZWART
DrakenmagiŽr #2
2002, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 367pag., ISBN 90-245-4560-9, 1e druk mei 2002
vert.van: The Black Raven (1999), vert.door: Carla Benink, omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor
Eeuwen na de burgeroorlogen wordt het oude kwaad wederom wakker in de stad Cerr Cawnen. De tovenares Raena heeft bedacht hoe zij Rhodry kan vernietigen, die in elk laven haar bittere vijand is. Maar door haar kwaadaardigheid wordt de vreselijke woede van zijn beschermende draak ontketend. Alleen een andere nieuwe dweomer kan de stad en de woeste Rhodry redden - en alleen tegen een angstaanjagende prijs...

ELFENKRACHT
DrakenmagiŽr #3
2003, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 448pag., ISBN 90-245-4619-2, 1e druk maart 2003
vert.van: The Fire Dragon (2000), vert.door: Carle Benink, omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Les Edwards
Ver van het koninkrijk Deverry komen de woeste Rhodry en zijn aartsvijand, de tovenares Raena, elkaar weer tegen. Hun bloedvete dreigt de vredige stad Cerr Cawnen te vernietigen. De elfenmeester Dallandra moet alle kracht en mogelijke helpers oproepen in een uiterste poging de ketenen van hun vloek te verbreken. Immers, het leven van duizenden onschuldigen staat op het spel.

GOUDVALK
DrakenmagiŽr #4
2007, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 446pag., 23cm, ISBN 978-90-245-4942-9
vert.van: The Gold Falcon, The Dragon Mage book 4 (London: Voyager, 2006), vert.uit het Engels: Carla Benink
De machtige Nevyn is gereÔncarneerd, maar de jonge Neb weet niets van het vorige leven van deze magiŽr. Na de dood van zijn ouders, slachtoffers van een levensgevaarlijke epidemie, arriveert Neb met zijn jongere broer bij de verlaten boerderij van hun laatste overlevende familielid. Daar vernemen ze dat achter de westgrens een nog groter, levensbedreigend gevaar snel aan kracht wint. Het Paardenvolk, daartoe aangezet door hun nieuwe godin Alshandra, plundert op nietsontziende wijze dorpen van Deverry en voert de bevolking in slavernij af. Deze keer zijn ze van plan het nomadische Westvolk voorgoed van de aardbodem te vagen. Als gevolg daarvan maken Neb en zijn zielsverwante, Branna, kennis met verwoesting en verderf, en met liefde en geluk. Het is maar goed dat ze op hulp kunnen rekenen van de meester-magiŽrs Dallandra en Salamander, anders zouden ze dit verhaal, dat is opgebouwd rond een roerige periode in de eeuwenoude elfengeschiedenis, beslist niet zonder kleerscheuren doorstaan.

STEENGEEST
The Silver Wyrm 1 / DrakenmagiŽr #5
2008, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 446pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2286-6, 1e druk maart 2008
vert.van: The Spirit Stone, The Dragon Mage book 5 (London: Voyager, 2007), vert.uit het Engels: Carla Benink
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor
'Een dolk op onze keel.' Zo noemt elfenprins Dar van het Westland de nieuwe vesting Zhak Gral, die is opgetrokken door het paardenvolk, de eeuwenoude vijand van de mens. Om deze nieuwe dreiging het hoofd te bieden, doet de prins een beroep op zijn bondgenoten: het dwergenvolk van de noordelijke bergstreek en het mensenvolk van Deverry. Deze volkeren zijn zich er terdege van bewust dat, mocht het Westland onder de zwaarden van het paardenvolk vallen, zij daarvan het slachtoffer zullen worden. De hulp die hen wordt aangeboden door twee machtige draken, die overigens zo hun eigen redenen hebben het paardenvolk te haten, is meer dan welkom. Maar dan blijkt ook het paardenvolk er niet alleen voor te staan; het wordt gesteund door de machtigste bondgenoot van allemaal: de godin Alshandra...

SCHADUWEILAND
The Silver Wyrm 2 / DrakenmagiŽr #6
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 381pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3018-2, 1e druk mei 2009
vert.van: The Shadow Isle, The Dragon Mage book 6 (London: Voyager, 2008), vert.uit het Engels: Carla Benink
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor
In dit voorlaatste deel van de Deverry-cyclus eisen zaken van levensbelang alle aandacht op. Zo is de gewelddadige opmars van het Paardenvolk niet te stuiten. Het eiland Haen Marn is teruggekeerd naar het noorden; een van de bewoners heeft het eiland verlaten om haar vader te gaan zoeken, die voor de belangrijkste beslissing van izjn leven blijkt te staan. Alle hoop is gevestigs op de magie van Dallandra en Valandario en op de strijdlust van de draken Arzosah en Rori. Nu pas beseffen de menselijke wezens van Deverry en hun elfen-bondgenoten hoezeer hun geschiedenis is verweven, hoe lotsverbonden ze zijn.

DE ZILVERMAGIňR
DrakenmagiŽr #7
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 443pag., 23cm, ISBN 978-90-245-3161-5, 1e druk juni 2010
vert.van: The Silver Mage, The Dragon Mage book 7 (London: Voyager, 2009), vert.uit het Engels: Carla Benink
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Geoff Taylor
Aangespoord door de priesters van de valse godin Alshandra trekt het paardenvolk op naar de grenzen van het grondgebied van prins Dar. De leiders zijn van mening dat de rijke graslanden van het prinselijk domein hun rechtens toebehoren. Maar prins Dar kan op machtige bondgenoten rekenen. Op de draak Arzosah bijvoorbeeld, die een wraakactie voorbereidt die afschuwelijker is dan het paardenvolk en hun priesters zich kunnen voorstellen. De machtigste bondgenoot van de prins is nog altijd de magie van de dweomer, gestuurd door een gezelschap van tovenaars die hebben gezworen de prins te beschermen, geleid door de elfenmeester van de magie, Dallandra... de ZilvermagiŽr.

Links

De website van de auteur

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ