Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


LAHAYE, Tim & PARSHLL, Craig

-
 

Bibliografie:

Series

HET EINDE

OP HET RANDJE VAN DE APOCALYPS
2011, Doorn: Het Zoeklicht, 409pag., 23cm, ISBN 978-90-6451-145-5
vert.van: Edge of Apocalypse (2010), vert.uit het Engels: D. Beentjes
omslagontwerp: Curt Diepenhorst, omslagbeeld: Emin Kullivev/Shutterstock, Nick Ballon/Getty Images
Joshua Jordan, een voormalig Amerikaans luchtmachtpiloot die veel spionagewerk deed, heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van wapens en maakte 's werelds meest geavanceerde raketverdedigingssysteem, een laserschildsysteem, genaamt Return to Sender. Als Jordan de Verenigde Staten tracht te beschermen tegen een iets ontziende reeks nieuwe vijanden, krijgt hij te maken met zowel buitenlandse als binnenlandse krachten. Wereldwijd ballen eveneens krachten samen om het raketsysteem te stelen. Ondertussen doet de Amerikaanse regering alles om een economische catastrofe af te wenden en wil Jordans wapensysteem als ruilmiddel hierin betrekken. Samen met de hulp van zijn rondetafelgroep, tracht Jordan het land te behoeden voor een economische en morele neergang - en wil hij zijn naam zuiveren. Ook een groep christelijke leiders die zich De Patriotten noemen, staat hem bij. Als de genbeurtenissen in de wereld steeds meer beginnen te lijken op de situatie als voorzegd in het Bijbelboek Openbaring, moet Jordan de Bijbelse profetieŽn, waar de predikant van zijn vrouw het zo vaak over heeft, onder ogen zien. Maar ook de prijs die hij moet betyalen om het land waar hij zo van houdt, te redden...

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ