bol.com
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


LAURENCE, Mark

-
 

Bibliografie:

Romans

Het Sterrensnoer / Mark Laurence

HET STERRENSNOER
2009, Kampen, Books of Fantasy, 320pag., ISBN 978-94-608600-3-4
omslagontwerp en vormgeving: Mark Laurence en Rob van der Zwaard, omslagillustratie: Otti Tissing
Eeuwen geleden dwongen problemen met de voortstuwing het sterrenschip Ypsilon 6 tot een noodlanding op de eenzame planeet Barash. Voor altijd gestrand, bouwden de opvarenden van onderdelen uit hun schip een nederzetting die zij Redding noemden. Al snel beseften de Gestranden dat hun welvaart en civilisatie slechts konden voortbestaan bij de gratie van de technologie die zij van hun thuisplaneet hadden meegebracht. Belangrijke kennis die nooit verloren mocht gaan.
Welkom op Barash. Een vreemde wereld vol xenofobe volken en laaghartige goden. Primitieve motorkarren, geheimzinnige energie en onbegrepen wapens bepalen de stand van de techniek. Maar de samenleving hapert. Krachtbronnen raken uitgeput en kundigheid ontbreekt om dat te voorkomen. Geruchten melden dat in een nabije toekomst alle technologie zal verdwijnen en geen mens zou in staat zijn daar iets aan te doen. Sterker nog: niemand schijnt het erg te vinden. Want aan de Academium van Jermin doceert men sinds jaar en dag liever astrologie, magie en dat soort vage zaken. De Gestranden hadden het graag anders gezien. Een toekomst vol duisternis is aanstaande.
Welkom op Barash. Geboortegrond van Merle, een meisje met zeldzaam blauw haar. Geīnspireerd door een voor anderen onleesbare boodschap uit een mysterieus Boek, gaat zij op zoek naar het oude Redding. Haar opdracht: de kennis van de Gestranden aan de mensheid teruggeven. Het lijkt erop dat niet iedereen hier even blij mee is...

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ