Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


LEIBER, Fritz (Reuter Jr.)

Verenigde Staten, 1910-1992
 

Bibliografie:

Series

ZWAARDEN-cyclus

Zwaarden en duivelskunst / Fritz Leiber Zwaarden tegen de dood / Fritz Leiber Zwaarden tegen de dood / Fritz Leiber Zwaarden in de mist / Fritz Leiber Zwaarden tegen magiërs / Fritz Leiber De zwaarden van Lankmar / Fritz Leiber Zwaarden en ijsmagie / Fritz Leiber Zwaarden in de schemering / Fritz Leiber

ZWAARDEN EN DUIVELSKUNST
1975, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 87, 209pag., ISBN 90-290-0239-5,
vert.van: Swords and Deviltry (1970), vert.door: Pon Ruiter

 1. NOODLOTTIGE ONTMOETING IN LANKHMAR (Ill Met in Lankhmar, 1970)
 2. DE SNEEUWVROUWEN (The Snow Women, 1970)
 3. DE VERVLOEKTE GRAAL (The Unholy Grail, 1962)

ZWAARDEN TEGEN DE DOOD
1975, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 90, 255pag., ISBN 90-290-0140-2,
vert.van: Swords Against Death (1970), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon
1980, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 90, 255pag., ISBN 90-290-0140-2, 2e druk mei 1980
vert.van: Swords Against Death (1970), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

ZWAARDEN TEGEN DE DOOD
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 90, 255pag., ISBN 90-290-2160-8, 3e druk april 1987,
Oneindig Moment-editie
vert.van: Swords Against Death (1970), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

 1. BAZAAR VAN HET BIZARRE (Bazaar of the Bizarre, 1963)
 2. HET DIEVENHUIS (Thieves' House, 1943)
 3. DE GRIMMIGE KUST (The Bleak Shore, 1940)
 4. DE HUILENDE TOREN (The Howling Tower, 1941)
 5. DE JUWELEN IN HET WOUD (Jewels in the Forest (Two Sought Adventure), 1939)
 6. KLAUWEN UIT DE NACHT (Claws From the Night (Dark Vengeance), 1951)
 7. DE KRINGVLOEK (The Circle Curse, 1970)
 8. DE TOL VAN PIJNVERLICHTING (The Price of Pain-Ease, 1970)
 9. HET VERZONDEN LAND (The Sunken Land, 1942)
 10. DE ZEVEN ZWARTE PRIESTERS (The Seven Black Priests, 1953)

ZWAARDEN IN DE MIST
1975, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 98, 215pag., ISBN 90-290-0490-8
1982, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 98, 215pag., ISBN 90-290-0490-8, 2e druk
vert.van: Swords in the Mist (1968), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

 1. HET ADAPTEMGAMBIET (Adept's Gambit, 1947)
 2. ALS DE ZEEKONING VAN HUIS IS (When the Sea-King's Away, 1960)
 3. HUN MAÎTRESSE, DE ZEE (Their Mistress, the Sea, 1968)
 4. MAGERE TIJDEN IN LANKHMAR (Lean Times in Lankhmar, 1959)
 5. DE VERKEERDE TAK (The Wrong Branch, 1968)
 6. DE WOLK VAN HAAT (The Cloud of Hate, 1963)

ZWAARDEN TEGEN MAGIËRS
1976, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 110, 223pag., ISBN 90-290-0843-1
vert.van: Swords Against Wizardry (1968). vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

 1. DE HEREN VAN QUARMALL (The Lords of Quarmall, 1964)
 2. IN DE HEKSENTENT (In the Witch's Tent, 1968)
 3. STERHELLING(Stardock, 1965)
 4. DE TWEE BESTE DIEVEN VAN LANKHMAR (The Two Best Thieves in Lankhmar, 1968)

DE ZWAARDEN VAN LANKHMAR
1977, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 121, 253pag., ISBN 90-290-0506-8
vert.van: The Swords of Lankhmar (1968), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

ZWAARDEN EN IJSMAGIE
1978, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 133, 223pag., ISBN 90-290-0937-3
vert.van: Swords and Ice Magic (1977), vert.door: Ivain Rodriguez de Léon

 1. HET AAS (The Bait, 1973)
 2. DE DROEFENIS VAN DE BEUL (The Sadness of the Executioner, 1973)
 3. GEVANGEN IN HET SCHIMMENLAND (Trapped in the Shadowland, 1973)
 4. GEVANGEN IN DE ZEE VAN STERREN (Trapped in the Sea of Stars, 1975)
 5. ONDER DE DUIMEN DER GODEN (Under the Thumbs of the Gods, 1975)
 6. RIJMEILAND (Rime Isle, 1977)
 7. DE SCHOONHEID EN DE BEESTEN (Beauty and the Beasts, 1974)
 8. DE VORSTMONSTREEM (The Frost Montreme, 1976)

ZWAARDEN IN DE SCHEMERING
1990, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 277, 352pag., ISBN 90-290-4146-3, 1e druk mei 1990
vert.van: The Knight and Knave of Swords (1989), vert.door: Jan Willem Bos, omslag: Ruud Bal

 1. ZEEMAGIE (Sea Magic, 1977)
 2. DE MEERMINNARES (The Mer She, 1978)
 3. DE VLOEK VAN DE KLEINIGHEIDJES EN DE STERREN (The Curse of the Small and the Stars, 1983)
 4. DE MUIZER GAAT ONDERGRONDS (The Mouser Goes Below, 1988)

THE THREE SWORDS
1989

SWORDS' MASTERS
1990

RETURN TO LANKHMAR
1997

Romans

In de macht van morgen / Fritz Leiber Verzamel, duisternis! / Fritz Leiber De zwerver (1970) / Fritz Leiber De zwerver (1977) / Fritz Leiber De zwerver (1987) / Fritz Leiber De groene kat / Fritz Leiber Een spook waart rond in Texas / Fritz Leiber Afvaart om middernacht / Fritz Leiber

IN DE MACHT VAN MORGEN
1973, Born, Born SF 157, ISBN 90-283-0364-2,
vert.van: The Big Time (1961), vert.door: H.J. Oolbekkink

VERZAMEL, DUISTERNIS!
1977, Born, Born Nova 2, 159pag., ISBN 90-283-0547-5,
vert.van: Gather, Darkness (1950), vert.door: Ruud Bal

DE ZWERVER
1970, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 31, 383pag., 1e druk juni 1970
vert.van: The Wanderer (1964), vert.door: David Marcuse

DE ZWERVER
1977, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 31, 383pag., ISBN 90-290-9908-9,
vert.van: The Wanderer (1964), vert.door: David Marcuse, herdruk

DE ZWERVER
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 31, 383pag., ISBN 90-290-9908-9, 4e druk april 1987
vert.van: The Wanderer (1964), vert.door: David Marcuse, omslag: Eddie Jones

DE GROENE KAT
1977, Scala, Scala SF, 251pag., ISBN 90-6221-631-5
vert.van: The Green Millennium (1953), vert.door: Bever

EEN SPOOK WAART ROND IN TEXAS
1977, Scala, Scala SF, 296pag., ISBN 90-6221-411-8,
vert.van: A Spectre is Haunting Texas (1968), vert.door: Pon Ruiter

AFVAART OM MIDDERNACHT
1983, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, SF Kwadraten 2, 116pag., ISBN 90-290-1653-1,
vert. The Ship Sails at Midnight (1950), vert.door: Annemarie van Ewyck, Jaime Martijn

Bundels

Tijdruimte voor springers / Fritz Leiber

TIJDRUIMTE VOOR SPRINGERS
1976, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 109, 322pag., ISBN 90-290-0833-4,
vert. 1976, vert.door: Ivain Rodriguez de Léon, bevat:

 1. AARDIG MEISJE MET VIJF ECHTGENOTEN (Nice Girl With Five Husbands, 1951)
 2. BINNENKORT IN DIT THEATER (Coming Attraction, 1950)
 3. BOODSCHAPPENDIENST (Answering Service, 1967)
 4. EERLIJKE NIEUWE WERELD (America the Beautiful, 1970)
 5. EEN EMMER LUCHT (A Pail of Air, 1951)
 6. DE GEHEIME LIEDEREN (The Secret Songs, 1962)
 7. LAAT DE BOTTEN ROLLEN(Gonna Roll the Bones, 1967)
 8. DE MAAN IS GROEN (The Moon is Green, 1958)
 9. DE MAN DIE VRIENDSCHAP SLOOT MET ELEKTRICITEIT (The Man Who Made Friends with Electricity, 1962)
 10. MARIANA (Mariana, 1960)
 11. HET MEISJE MET DE HONGERIGE OGEN (The Girl With the Hungry Eyes, 1949)
 12. NATTE DROOM (Pipe Dream, 1958)
 13. ROOKSPOOK (Smoke Ghost, 1941)
 14. HET SCHEPSEL UIT DE CLEVELAND-DIEPTEN (The Creature from Clevelan Depths, 1962)
 15. TIJDRUIMTE VOOR SPRINGERS (Space-Time for Springers, 1958)
 16. TIJDSTRIJDER (Time Fighter, 1957)
 17. VROM-TIKKE-TIKKE-TOM-TA-TIE(Rump-Titty-Titty-Tum-Tah-Tee, 1958)
 18. DE WINTERVLIEGEN (The Winter Flies (The Inner Circles), 1967)

Verhalen

ALS DE ZEEKONING ER NIET IS...
When the Sea-King's Away, 1960
in: DE MACHTIGE BARBAREN

ANTWOORDDIENST
Answering Service, 1967
in: GESPREK MET EEN LEMMING

BINNENKORT IN DIT THEATER
Coming Attraction, 1950
in: GALERIJ DER GIGANTEN 3

HET DAGBOEK IN DE SNEEUW
Diary in the Snow, 1947
in: DAGBOEK IN DE SNEEUW

GEEN OMZET
Bad Day for Sales, 1953
in: SPRONG NAAR DE TOEKOMST

DE KILLE KUST
The Bleak Shore, 1940
in: HET ONBEKENDE

LAAT DE BOTTEN ROLLEN
Gonna Roll the Bones, 1967
in: TIJDRUIMTE VOOR SPRINGERS
in: DE BESTE SCIENCE FICTION-VERHALEN VAN MEULENHOFF

LANDMETERS LIEGEN NIET
The Hill and the Hole
in: HET MONSTER IN DE LIFT

MYTHEN DIE MIJN ACHTERKLEINDOCHTER ME VERTELDE
Myths My Great-Granddaughter Taught Me, 1963
in: STERREN STRALEN OVERAL

SCHADUWSCHIP
Ship of Shadows, 1969
in: ALFA ÉÉN

TUSSENHALTE
One Station of the Way, 1968
in: ... EN ANDERE SF-VERHALEN

DE ZWARTE GONDELIER
The Black Gondolier
in: KLEINE GRIEZELOMNIBUS 1

Overig

Oneindig moment: informatie over Fritz Leiber

ONEINDIG MOMENT
Informatie over Fritz Leiber
1987, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 40pag., ISBN 90-290-2170-5

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ