bol.com Partner
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


META, Thirza

België (Gent), 1 apr 1976-
 

Bibliografie:

Series

ZERÍANS VLOEK

Wortelboom (Zerians Vloek) / Thirza Meta Muziekwevers - Zeríans vloek / Thirza Meta Maanhoedster (Zerians Vloek 3) / Thirza Meta Isangraille

WORTELBOOM
Zeríans Vloek 1
2008, Westerlo: Kramat Suspense, 479pag., 24cm, ISBN 978-90-7521-289-1, 1e druk maart 2008
Eeuwen geleden stuitte een jonge Heks op een profetie over een kind van licht en duister. Bij gebrek aan informatie schonk ze hier geen aandacht aan, tot jaren later een voornaam raadsheer, Vai'Sayan, een gevaarlijke aanleg voor de duistere tak van de magie toonde. Zijn ontmoeting met Alvitiria, gemalin van koning Regali en fervent aanhangster van de witte magie, leidde tot de geboorte van Mashangar. De Heks, nu oud en stervend, zag haar fout in en trachtte alsnog in te grijpen. Met haar laatste krachten incarneerde ze haar eigen magische essentie in een jonger en krachtiger lichaam, maar haar spreuk trof ook anderen die bij de geboorte van Mashangar betrokken waren. Deze mensen, onder wie Vai'Sayan, Alvitiria en Mashangar zelf, werden veroordeeld tot een eeuwig leven. Een bestaan in de Tussenwereld waar zij moesten wachten op een nieuwe breuk in het evenwicht tussen licht en duister, op de nieuwe wederopstanding van Mashangar die het lot van de wereld diende te bepalen door te kiezen voor een van zijn ouders. Zo ging het al vele honderden jaren lang op dezelfde manier, volgens eenzelfde chronologie. Waarom gaat het dan deze keer anders?
In de veronderstelling dat ze Mashangar reeds gevonden hebben, proberen de Discipelen Vai'Sayans essentie die in de Zwarte Wortelboom rust, te laten herrijzen, maar dat mislukt. Hun actie leidt tot een aantal reacties binnen hun eigen gelederen, maar ook de rest van de wereld zal snel ondervinden dat er een grote verandering op komst is...

MUZIEKWEVERS
Zeríans Vloek 2
2009, Westerlo: Kramat, Meesters in Magie, 351pag., 23cm, ISBN 978-90-7955-215-3, 1e druk juni 2009
omslag: Eyeris
De wereld verandert, maar niet op de verwachte manier. De chronologie die de grote machten van het evenwicht steevast konden vertrouwen, volgt een geheel eigen weg die niemand voorzien heeft. Of wel? Hebben de Muziekwevers in het verre Oosten vermoedens, visioenen die een tipje van de eigenaardige sluier kunnen oplichten? Vervullen luitenant Thraës, verraadster Sayath, bakkerszoon Ortiq en het meisje Razneí cruciale rollen op weg naar dat nieuwe evenwicht? Zware slagen zijn immers toegebracht aan het broze evenwicht tussen Duisternis en Licht. Ashimael is dodelijk getroffen, de Tempel van Margel vernietigd en een heuse genocide heeft de Kroonstad van Almarind gedecimeerd. Het Zeewoud blijft evenmin gespaard: één stam heeft zich tegen alle andere gekeerd. Rhyss de WaterHeer verdwijnt spoorloos; zijn Staf is bezoedeld met khalard, de veile magie van de Nacht. Kahsun'Lyr, Vrouwe van Margel, sterft een pijnlijke dood. De Bron van Macht die zij beschermde, is gedoofd waardoor de Vuurmagie langzaam maar zeker dooft. Gevangen in hun respectievelijke Witte en Zwarte Wortelboom kunnen Alvitiria en Vai'Sayan fysiek niets ondernemen, maar hun vazallen zijn aardig in de weer om de loop der gebeurtenissen om te buigen in hun eigen voordeel. De Discipelen van Vai'Sayan vechten om elkaar voor te zijn terwijl de Lotsverbondenen van Alvitiria wanhopig trachten elkaar terug te vinden. Intussen schijnt boven hen een roestige maansikkel, die een oude profetie inluidt...

MAANHOEDSTER
Zeríans Vloek 3
2010, Westerlo: Kramat, Meesters in Magie, 360pag., 23cm, ISBN 978-90-7955-224-5, 1e druk maart 2010
vormgeving: Roelof Goudriaan, omslag: Iris Compiet
De maan wordt roder, voller, dreigender. De krachten van de Maanhoedster groeien elke nacht, onzichtbaar voor het blote oog.
Na zijn aanvaarding door Nimhènih de AardVrouwe vertrekt Levorin naar de Klaterbergen, in het gezelschap van Tynaela en Eblian. De snelste weg is via een Stenen Deur, die echter niet helemaal is wat hij oogt te zijn. Kapitein Thraës wordt tegen zijn zin door generaal Masani naar de Pas van Thulaman gezonden, in het Oostelijke Continent. De legermacht van drie compagnieën wordt evenwel staande gehouden aan de grens met het keizerrijk Javora en ontboden in de gouverneursburcht op de Thargavlakte. Sayath wordt na een pijnlijke confrontatie met haar vader voor een bijzondere zware keuze gesteld. Ze neemt een beslissing die niet alleen haarzelf maar ook anderen treft. De Westergezinde Ivatha Shihardi ziet in dat de Ivatha’li hun krachten moeten bundelen om de boekenstormen in het Oostelijke Continent het hoofd te bieden. Alleen, zal Ivatha Maólin bijtijds die mening delen? Alvitiria wendt intussen haar eigen oude magie aan, de feàrna, om het Patroon dat haar met haar Lotsverbondenen verbindt, te versterken. Vai’Sayan piekert in zijn Zwarte Wortelboom. Hij denkt dat hij precies weet wat hij aan zijn ondergeschikten heeft. Daarin zou hij zich wel eens cruciaal kunnen vergissen. Fayle waarschuwt Kashtor’Mae dat het nakende gevecht niet tegen Vai’Sayan zal gestreden worden, maar tegen de Maanhoedster wier haat voor de wereld alleen maar intenser wordt. Meer nog, het zou een strijd zijn die het Licht niet alleen aankan. De hulp van de Nacht zal moeten worden ingeroepen. De grootste bezorgdheid geldt echter het vervloekte boek Isangraille, dat nu in het bezit is van Shin’Kahdir. De jongen die zich steeds vaker gekweld voelt door die andere aanwezigheid, stal het boek uit Isaghe en nam de Havarlitovenaar Nonyas gevangen. Hij reist langs de schone Rivier op bevel van de Maanhoedster, wachtend, hopend, verlangend om het boek te openen...

ISANGRAILLE
Zeríans Vloek 4 en slot
2013, Westerlo: Kramat, Meesters in Magie, 694pag., 23cm, ISBN 978-90-7955-279-5, 1e druk 2013
Toen Isangraille geopend werd, veranderde de hele wereld. Een golf van vernieling trok over continenten en oceanen. De lucht zindert nog altijd door de smerige magie van het Verboden Boek. Deze magie dringt zelfs door tot in de Tussenwereld, waar de gevallenen wachten op een zoveelste wedergeboorte onder invloed van Zeríans Vloek.
De Maanhoedster ziet in Isangraille de kans om de Duistere Heer alsnog voor zich te winnen. Zij houdt echter geen rekening met de terugkeer van de draken en een mythisch verhaal over een Drakenkind dat eeuwen geleden voor het eerst in Dargharian verteld werd, maar gaandeweg zijn glorie verloor. De drakenscriptoren zijn het er echter over eens dat met de draken ook het Drakenkind wederkeert. Dan ontdekt de Maanhoedster dat Isangraille naar het Myriaden Paleis gebracht wordt, waar drakenmagie sluimert...
Intussen worstelt Zerían’an’Zaneh met haar verlangen om de Vloek die zij ooit over de wereld uitsprak, op te heffen – wetende dat ook die beslissing belangrijke consequenties heeft voor diegenen die erdoor getroffen zijn. Zal ze deze keer wel de moed hebben om er een einde aan te maken?

Links

De website van de auteur

Ezzulia : Parelz van verhalen

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ