Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


MORAN, Daniel Keys

1962-
 

Bibliografie:

Romans

DE RINGDe Ring
1989, Utrecht: A.W. Bruna, 414pag., 24cm, ISBN 90-229-7865-6, 1e druk
vert.van: The Ring (1988), vert.uit het Engels: Auke Leistra
In vijf nucleaire Vuuroorlogen heeft de mensheid zichzelf vernietigd. De macht op Aarde berust nu bij de Heersers, een genetisch ontworpen, Godgelijkend geslacht. In een ver verleden schiep T’Pau hen, opdat zij rechtvaardig, en in vrede zouden reageren. Maar het bezit van de macht heeft hen arrogant gemaakt en ze voelen zich superieur aan de duizenden Werkers, de sterfelijken, die voor hen niet meer dan slaven zijn. In het barre noorden leeft een derde ras, dat van de Reuzen, ontevreden met de hegemonie der Heersers. Onder de Werkers staat een leider op, Kaïn, begiftigd met telepathische vermogens. Hij stelt zich aan het hoofd van zijn volk en bereidt een machtsovername
voor. Al eerder kwam hij in opstand tegen het gezag der Heersers, toen hij nog jong was. De straf voor zijn hoogmoed was verbanning. Nu, na jarenlang verblijf in de Gloeiende Woestijn en bij de Reuzen in Donnerstad, is zijn geest gerijpt en zijn lichaam gehard. Eindelijk zal hij zich kunnen revancheren, als hij er tenminste in slaagt de Ring, een magische bron van kracht, te stelen. Want de Ring garandeert macht, vergelijkbaar met die van de Heersers….

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ