bol.com
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken:


POT, Jacob

Nederland (Krommenie), 1960-
 

Bibliografie:

Romans

Doornen en Sterren / Jacob Pot

DOORNEN EN STERREN
2019, Leeuwarden: Elikser, 367pag., 21cm, ISBN 978-94-6365-139-4, 1e druk juni 2019, paperback
omslagontwerp: Evelien Veentra, illustraties: Jacob Pot
Lang geleden zouden de Sterren zijn afgedaald naar de aarde, om licht te brengen waar duisternis heerste. Ze zouden hebben gewoond onder de mensen, om zich in later tijden terug te trekken achter ondoordringbare doornenhagen. In deze tijd geloven weinigen meer in de Afgedaalden. Des te groter is de verrassing wanneer de Fondatie van Irkin de nieuwbakken Doorluchtig Doorvorser Bom de opdracht verleent om te onderzoeken of de misschien wel laatste Ster ter wereld inderdaad in het HogeVorstendom van Ardwyn is te vinden. Waarom? Zo doorluchtig is Bom immers niet. Zin in de reis heeft hij al helemaal niet. Hij heeft echter geen keus. Zo begint de avontuurlijke reis van Bomallin Zehaster Rigus, of eigenlijk meer de schelm Bom, samen met zijn tien gezellen. Onderweg dringen zich twee nieuwe gezellen op: de merkwaardige Leer, die zijn hele leven al wacht op de kans naar Sterren op zoek te gaan en de Tautiri-vrouw Zeeanemoon. In Ardwyn verkrijgt Bom de opdracht van de HogeVorst om te onderzoeken waarom sommige van de geheimzinnige reisbuizen die de drieŽnvijftig landen van Ardwyn met elkaar verbinden niet meer werken. Zo kan hij vrij reizen door het hele rijk, zonder zijn opdracht te verraden. Tot op het laatst blijft het de vraag of Bom zijn reis tot een goed einde weet te brengen. Beter gezegd misschien, of de reis voor Bom tot een voltooiing komt. Of is het verhaal over de zoektocht van Bom naar de Ster eerst en vooral het verhaal van Leer en diens zoektocht naar zijn Ster?
Een magische, mysterieuze fantasyroman, verweven met sprookjeselementen die diepere waarheden verbergen.

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact
Verantwoording  in English  FAQ