Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


RAMBERG, Lennart

Zweden, -
 

Bibliografie:

Romans

Het experiment / Lennart Ramberg

HET EXPERIMENT
2008, Utrecht: A.W. Bruna, 296pag., 24cm, ISBN 978-90-229-9466-5, 1e druk augustus 2008
vert.van: Kyoto och Fjärilarna (2007), vert.uit het Zweeds: Erica Weeda, via het Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau Nederland
omslagontwerp: Plan B Grafimediabureau, omslagbeeld: Istockphoto.com
Emil Planck, vooraanstaand wetenschapper, is van de aardbodem verdwenen. Planck was in de buurt van Spitsbergen bezig met een revolutionair experiment, een meting van de concentratie fluormethaan in de lucht. Dit broeikasgas is zesduizend keer schadelijker dan kooldioxide. Met zijn methode wilde Planck bewijzen dat de uitstoot van het gas nog steeds toe- in plaats van afneemt, zoals was vastgelegd in het Kyoto-protocol. Wanner Plancks onervaren assitent Kimi Hoorn het onderzoek overneemt, kan hij niet vermoeden dan er een verrader in hun midden is. Diana McManus, secretaris-generaal van Serve Earth, een milieuorganisatie die nauw samenwerkte met Planck, is omgekocht om het experiment te laten mislukken. Maar wie is degene die achter de schermen aan de touwtjes trekt? In het ijzigen hoge noorden, ver weg van de bewoonde wereld, gaat het experiment van start. De uitslag zal verregaande gevolgen heben voor iedereen die erbij betrokken is. Maar voor sommigen zullen die gevolgen dodelijk zijn...

Links

De website van de auteur

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ