bol.com
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken:


SANSOM, C.J. (Christopher)

-
 

Bibliografie:

Romans

Het zwarte vuur - C.J. Sansom

DE ONTHECHTING
2003, Amsterdam: Uitgeverij M, 396pag., 22cm, ISBN 90-225-3499-5
vert.van: Dissolution (New York: Viking, 2003), vert.uit het Engels: J.J. de Wit
In de winter van 1537 is Engeland verdeeld in twee kampen: aan de ene kant de aanhangers van koning Henry VIII, die de Anglicaanse Kerk heeft ingesteld, aan de andere kant de katholieken die trouw blijven aan de paus. In naam van de koning is Thomas Cromwell, de gevreesde en meedogenloze architect van de reformatie, een kruistocht begonnen tegen het oude geloof door middel van strikte wetten, talloze rechtszaken en een uitgebreid netwerk van spionnen en informanten. Een volksopstand wordt weliswaar de kop ingedrukt, een tweede zou wel eens onstuitbaar kunnen zijn. Voorzichtigheid is dan ook geboden als een van Cromwells ambtenaren in het klooster van Scarnsea, aan de zuidkust van Engeland, om het leven wordt gebracht. Matthew Shardlake, die bekendstaat als 'de slimste bochelaar van het Engelse hof', krijgt van hem persoonlijk opdracht de zaak te onderzoeken. En dat gebeurt. Shardlake vertrekt in gezelschap van zijn jonge klerk Mark Poer, en wordt in het klooster met nauwelijks verhulde vijandschap ontvangen. Dit dwingt de briljante, maar vaak ook eigenzinnige Shardlake tot onvermoede personlijke risico´s. De doorbraak naar de werkelijkheid in de gemeenschap van het Benedictijnerklooster blijkt uiteindelijk slechts mogelijk door een daad van geweld. Dan wankelt Shardlakes geloofsovertuiging, heel even, want overtuigd van zijn gelijk zet hij standvastig door.

KLOOSTERMOORD
2011, Utrecht: De Fontein, 415pag., 23cm, ISBN 978-90-261-2945-2, hardcover met stofomslag
vert.van: Dissolution (London: Pan Books, 2003), vert.uit het Engels: J.J. de Wit

HET ZWARTE VUUR
2005, Amsterdam: Uitgeverij M, 528pag., 22cm, ISBN 90-225-4081-2
vert.van: Dark Fire (2004), vert.uit het Engels: Gerard Grasman
In de zomer van 1540 neemt meester Matthew Shardlake, die bekendstaat als de slimste bochelaar van het hof, de verdediging op zich van ene Elizabeth Wentworth. Onverwacht wordt Shardlake daarbij een handje geholpen door persoonlijk ingrijpen van niemand minder dan de gevreesde Thomas Cromwell. Shardlake raakt hierdoor betrokken bij Cromwells snode plannen. Zeer tegen zijn zin wordt hij gedwongen op zoek te gaan naar het legendarische 'Grieks Vuur', een eeuwenoud wapen waarvan de formule in handen is gevallen van twee broers, alchemisten. Van meester Shardlake wordt verwacht dat hij al zijn sluwheid inzet om de geheime formule in bezit te krijgen.

HET ZWARTE VUUR
2011, Utrecht: De Fontein, 558pag., 23cm, ISBN 978-90-261-2943-8, hardcover met stofomslag
vert.van: Dark Fire (2004), vert.uit het Engels: Gerard Grasman
In de zomer van 1540 verdedigt advocaat Matthew Shardlake de jonge, van moord beschuldigde Elizabeth. Het lijkt een hopeloze zaak, want de vrouw zwijgt in alle talen. Ze gaat een zekere dood tegemoet, maar dan geeft Thomas Cromwell twee weken uitstel van executie. In ruil daarvoor moet Shardlake de formule van een nieuw wapen, 'het zwarte vuur', in handen weten te krijgen. In een wanhopige poging om het leven van Elizabeth te sparen gaat hij op zoek naar de twee alchemisten die het in hun bezit hebben. Maar zij blijken te zijn vermoord en de formule is spoorloos verdwenen...

WINTER IN MADRID
2007, Baarn: De Fontein, 510pag., 23cm, ISBN 978-90-261-1129-7 (2009: 9e, 12e druk; 978-90-261-2681-9) (2010: 15e druk, 978-90-261-9239-5)
vert.van: Winter in Madrid (London: Macmillan, 2005), vert.uit het Engels: Ineke van Bronswijk
Najaar 1940, de Spaanse burgeroorlog is voorbij en Madrid ligt in puin. De bevolking lijdt honger terwijl de nazi's oprukken in Europa. Spanje heeft zich neutraal verklaard, maar heimelijk koestert Franco de wens om zich bij Hitler aan te sluiten. Harry Brett wordt als oorlogsveteraan door de Britse geheime dienst gevraagd om het vertrouwen te winnen van zijn oude schoolvriend Sandy Forsyth, die ervan wordt verdacht louche contacten te onderhouden met de Spaanse falangisten. Met enige tegenzin begeeft Harry zich naar het corrupte Madrid en ontmoet daar Sandy en diens vriendin Barbara Clare. Barbara heeft haar eigen geheim. Zij is op zoek naar haar vroeger minnaar, de charismatische Bernie Piper, die met de Internationale Brigades vocht tegen de facisten. Hij wordt vermist en zou zijn omgekomen – maar Barbara weigert dat te geloven. Er ontvouwt zich een persoonlijk drama waarop lotgevallen uit een gezamenlijk verleden een onuitwisbaar stempel drukken. 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ