Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SCHEERMEIJER, Henk

Nederland, 1935-

Henk Scheermeijer kan terugzien op een geslaagde carrière als transportondernemer en zakenman. Maar hij had nog meer succes in zijn tweede - geheime - leven. Ruim dertig jaar werkte hij als agent voor de Inlichtingendienst Buitenland, de IDB - de `geheimste geheime dienst' van Nederland. Daarnaast werd hij ingeschakeld door de CIA en de Mossad. Zijn bedrijf vormde de perfecte dekmantel voor geheime operaties in het Sovjetimperium en het Midden-Oosten.
 

Bibliografie:

Series

DE MEMOIRES VAN EEN SPION

AANVAL OP DE EUROMAST
2002, Amsterdam: Uitgeverij M, 256pag., 23cm, ISBN 90-225-3269-0
In het eerste deel van zijn memoires beschrijft Henk Scheermeijer, alias Henri Martin, alias agent X005, hoe de Palestijnse terreurorganisatie Al Fatah onder leiding van de beruchte Carlos in de zomer van 1982 vergaande plannen had om de bezoekers van de Euromast te gijzelen om zo de oliespotmarkt in zijn greep te krijgen. Door ingrijpen van IDB en Mossad werden Carlos' strijders aan de voet van de Euromast op het laatste nippertje tegengehouden. Vlak na deze operatie werd Scheermeijer als zakenman benaderd door een schatrijke Indiase hoteleigenaar. Met zijn suite in het Hilton Amsterdam als uitvalsbasis was de man op zoek naar raketten die op eerste kerstdag 1982 het Witte Huis zouden moeten verwoesten. Iedereen die hem daarbij de voet dwars zette, liet hij uit de weg ruimen. Een verhaal waaruit weer eens blijkt dat voor geld veel te koop is en dat heel bizar eindigt. Want deze memoires van agent X005 lezen als een avonturenroman, met één wezenlijk verschil: het is allemaal waar gebeurd, in Nederland en in België.

TANKS VOOR KHADDAFI
2003, Amsterdam: Uitgeverij M, 304pag., 23cm, ISBN 90-225-3500-2
In de legale wapenhandel gaan honderden miljarden om, de illegale is minstens zo profijtelijk' Scheermeijer vertelt hoe hij in contact kwam met de Deense miljardair M., die hem vroeg of hij in het diepste geheim wapens kon leveren aan Libië, aan Khaddafi. Na overleg met de IDB, de CIA en de Mossad, werd besloten dat Scheermeijer als Heinz Martin de onderhandelingen zou ingaan. Zo reisde hij van Liechtenstein naar Rome, van Rotterdam naar Cyprus ' en wist hij 'en passant' ook nog een vliegtuigkaping te voorkomen.

DOSSIER X
2004, Amsterdam: Uitgeverij M, 240pag., 23cm, ISBN 90-225-3842-7
Hebben zich Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied bevonden? En als dat zo is, zijn ze er, na de val van de Muur, nog steeds? Het is informatie die als staatsgeheim wordt beschouwd en de betreffende bewindslieden weigeren zich daarover uit te laten. Zakenman en expediteur Henk Scheermeijer, alias Agent X-005, werkzaam voor de IDB, de Inlichtingendienst Buitenland, licht een tipje van de sluier op. Eerder al, in oktober 1983, toen de Koude Oorlog nog niet ten einde was, werd Scheermeijer benaderd voor wat later een van de gevaarlijkste klussen uit zijn hele bestaan als geheim agent zou blijken te zijn. De Sovjet Unie was vijand nummer een van de NAVO, en een naar het Westen overgelopen wetenschapper had in een hotel in Moskou een cassettebandje achter gelaten met uiterst geheime informatie. Agent X-005 kreeg de bijna onmogelijke opdracht dat bandje naar het Westen te smokkelen.

Romans

HENRI MARTIN: SPION
2000, Utrecht: A.W. Bruna, 277pag., 22cm, ISBN 90-229-8529-6
In Henri Martin: spion vertelt Henk Scheermeijer het tot nu toe verzwegen verhaal van de activiteiten die hij decennialang in het diepste geheim voor de Nederlandse overheid uitvoerde. Slechts een kleine groep ingewijden was op de hoogte van datgene waarmee hij zich bezighield, en dat was niet voor niets. Tijdens de Koude Oorlog vertoefde Scheermeijer/Martin dag en nacht in een duistere wereld van spionage en contraspionage, een wereld waarin niemand te vertrouwen was en de vriend van vandaag de vijand van morgen kon zijn. Hij wist zich al die tijd met bluf, een grote dosis inventiviteit en stalen zenuwen staande te houden te midden van de conflicterende belangen van de IDB, de CIA, MI6, de Mossad en de Arabische geheime diensten. Maar daarbij speelde Henri Martin wel hoog spel, met soms fatale gevolgen...

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ