Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SIMMONS, Dan

Verenigde Staten, 4 apr 1948-
 

Bibliografie:

Series

HYPERION

Hyperion / Dan Simmons De ondergang van Hyperion / Dan Simmons Endymion / Dan Simmons De opkomst van Endymion / Dan Simmons

HYPERION
1990, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 447pag., ISBN 90-245-1709-5,
vert.van: Hyperion (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar
Op de verre planeet Hyperion, waar de technologische kennis van de achtentwintigste eeuw nog nauwelijks is doorgedrongen en de wetten van de Hegemonie der Mensheid hun geldingskracht verliezen, loert de Shrike. Door sommigen als een godheid vereert, door anderen als een monster gevreesd. In het Dal van de Tijdtombes, waar geheimzinnige monumenten terugreizen in de tijd met een boodschap uit de toekomst, wacht de Shrike op iedereen. Terwijl het heelal door oorlogen wordt verscheurd en de mensheid door de barbaarse Ousters wordt bedreigd, maken zeven pelgrims hun laatste reis naar de Tijdtombes, op zoek naar de antwoorden op de grote vragen uit hun leven en het mysterie van de Shrike. Elk van hen heeft zijn eigen reden voor deze tocht, ook de verrader in hun midden...

HYPERION
1991, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 447pag., ISBN 90-245-1709-5, 2e druk
vert.van: Hyperion (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar

HYPERION
1992, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 447pag., ISBN 90-245-1709-5, 3e druk
vert.van: Hyperion (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit

HYPERION
1992, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 447pag., ISBN 90-245-1709-5, 4e druk
vert.van: Hyperion (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit

HYPERION
1994, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Poema Pockets, 447pag., ISBN 90-245-1174-7, 5e druk
vert.van: Hyperion (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit

HYPERION
1996, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Poema Pockets, 447pag., ISBN 90-245-1174-7, 6e druk
vert.van: Hyperion (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit

DE ONDERGANG VAN HYPERION
1991, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 544pag., ISBN 90-245-1547-5,
vert.van: The Fall of Hyperion (1990), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar
'Zes volwassenen en een baby in een vijandig landschap. Hun kampvuur was een nietig lichtje in het invallende duister. Om hen heen verhieven de hellingen van de vallei zich als hoge muren, terwijl verderop, in de duisternis, de reusachtige silhouetten van de Tijdtombes naar hen toe leken te kruipen als voorwereldse gedrochten...'
De pelgrims uit het eerste deel van Hyperion hebben het Dal van de Tijdtombes bereikt, op zoek naar de Shrike, het mysterieuze wezen dat dood en verderf zaait, maar dat door sommigen als een godheid wordt aanbeden. Nu zal ieder van hen de Shrike ontmoeten, maar heel anders dan hij of zij had verwacht. Elders in het heelal woedt de strijd tussen de Hegemonie der Mensheid en de Ousters nog altijd voort. De Hegemonie vecht voor haar bestaan, maar wie zijn eigenlijk haar werkelijke vijanden? En met welk bizar project houdt de TechnoKern zich bezig? Op de planeet Hyperion openen zich de Tijdtombes. En de geheimen die ze bevatten betekenen dat niets in het heelal nog ooit hetzelfde zal zijn...

DE ONDERGANG VAN HYPERION
1992, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 544pag., ISBN 90-245-1547-5, 2e druk
vert.van: The Fall of Hyperion (1990), vert.uit het Engels: Jan Smit

DE ONDERGANG VAN HYPERION
1994, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Poema Pockets, 544pag., ISBN 90-245-1396-0, 3e druk
vert.van: The Fall of Hyperion (1990), vert.uit het Engels: Jan Smit

ENDYMION
1996, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 590pag., ISBN 90-245-2524-1,
vert.van: Endymion (1995), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Gary Ruddell
Na een stilte van tweehonderdvijgtig jaar zijn er op de planeet Hyperion tekenen dat de Tijdtombes weer actief worden. Wie zal eruit opduiken? Aenea, het kind dat er in verdween, of de vreselijke Shrike, de mysterieuze vechtmachine die ooit een hele planeet terroriseerde? Beiden zijn een bedreiging voor de alleenheerschappij die de Kerk in de afgelopen eeuwen heeft gevestigd. Priester-commandant De Soya is met een grote legermacht op Hyperion geland, om hiermee af te rekenen. Raul Endymion is dood de Kerk ter dood veroordeeld. Wanneer de stokoude Martin Silenus tussenbeide komt en hem over Hyperion vertelt, is er in ieder geval ��n persoon bereid om het tegen de Kerk op te nemen...

ENDYMION
1998, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Poema Pockets, 590pag., ISBN 90-245-2090-8, 2e druk
vert.van: Endymion (1995), vert.uit het Engels: Jan Smit

DE OPKOMST VAN ENDYMION
1998, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 576pag., ISBN 90-245-1310-3,
vert.van: The Rise of Endymion (1997), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Edd, omslagillustratie: Gary Ruddell
Het laatste van deze saga begint met twee memorabnele gebeurtenissen: de dood en herrijzenis van paus Julius XIV en de achttiende verjaardag van de nieuwe messias. Haar naam is Aenea en alleen zij kan voorkomen dat de Kerk in een nieuwe kruistocht een verbijsterende genocide ontketend. Raul Endymoin zag zich altijd als Aenea's beschermer. Nu zijn de rollen omgedraaid. Aenea's plan onthult het doel en de oorsprong van de legendarische Shrike - monster, engel, moordmachine. Het omvat een totaal nieuwe visie op de ware aard van het universum �n een wapen dat de mensheid zal bevrijden...

DE OPKOMST VAN ENDYMION
2000, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Poema Pockets, 576pag., ISBN 90-245-3852-1, 2e druk
vert.van: The Rise of Endymion (1997), vert.uit het Engels: Jan Smit

HYPERION - verhaal

Verre Horizons

DE HYPERION-CANTO'S: WEESKINDEREN VAN DE HELIX
in: VERRE HORIZONS, samenstelling: Robert Silverberg, 2000

ILIUM & OLYMPOS

Ilium / Dan Simmons Olympos / Dan Simmons

ILIUM
2005, Amsterdam: Luitingh, 639pag., ISBN 90-245-4668-0, 1e druk februari 2005
vert.van: Ilium (2003), vert.uit het Engels: Jan Smit,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Gary Ruddell
Vanaf Olympos Mons op Mars kijken Zeus en zijn goddelijke familie neer op immense veldslagen. Ze observeren - en be�nvloeden - de daden van Achilles, Hector, Odysseus en de botsende legers van Griekenland en Troje. De Ilias-deskundige Thomas Hockenberry ziet toe op het verloop van de oorlog. Maar de muze die hij dient, heeft een nieuwe opdracht voor hem. Met 40ste-eeuwse technologie moet hij Olympos infiltreren, de goden bespieden... �n uiteindelijk de godin Athene vernietigen. Op een sterk veranderde Aarde zijn de Trojaanse beelden entertainment. Heldendom en strijd brengen opwinding in levens ontdaan van moed, ontberingen, pijn en zin. De avonturier Harman accepteert dat niet. Hij droomt van een verloren verleden en een ontsnapping aan zijn eigen onontkoombare gedoemde bestaan. Tegelijkertijd zijn in de stralingsgordels van Jupiter vier intelligente machines in beweging gekomen om onderzoek te doen naar - en wellicht een einde te maken aan - de kwantumflux op een bergtop ver boven het Marsoppervlak...

OLYMPOS
vervolg op ILIUM en slot
2006, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 782pag., ISBN 90-245-5444-6 (979-90-245-5444-7), 1e druk december 2006
vert.van: Olympos (2005), vert.uit het Engels: Jan Smit,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Larry Rostant
Als Olympos opent, rouwt de schone Helena van Troje om de dood van haar man, Paris. Het man-tegen-man gevecht met de genadeloze Apollo overleefde hij niet, zijn geschroeide en vernielde stoffelijk overschot is daarvan het tastbare bewijs. Dat weerhoudt Helena er evenwel niet van het bed te delen met Ilias-deskundige Thomas Hockenberry, die al genoeg aan zijn hoofd heeft. Zo roeren de goden zich duchtig vanaf de belegerde Olympos. Met molecule-bommen waartegen het krachtveld van Ilium niet bestand is, zaaien ze dood en verderf. Zowel de mens als de onbekende spelers in deze heldentragedie gaan het laatste bedrijf in - allemaal staan ze aan de vooravond van een strijd die de toekomst van het universum zal bepalen.

Romans

Aasgieren / Dan Simmons Het lied van Kali / Dan Simmons Nachtzomer / Dan Simmons Kinderen van de nacht / Dan Simmons Liefdesdood / Dan Simmons De holle man / Dan Simmons Vuur in het paradijs Moedwil / Dan Simmons Lood / Dan Simmons Drood / Dan Simmons

AASGIEREN
1991, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 761pag., ISBN 90-245-1919-5, 1e druk
vert.van: Carrion Comfort (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit

AASGIEREN
1995, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, Poema Pocket, 761pag., ISBN 90-245-2521-7,
vert.van: Carrion Comfort (1989), vert.uit het Engels: Jan Smit

HET LIED VAN KALI
1992, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 232pag., ISBN 90-245-1303-0, 1e druk
vert.van: Song of Kali (1985), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslag: Karel van Laar, Steve Crisp
Kali, de Eeuwige Godin van Dood en Vernietgiging. Beschermvrouwe van de broeierige, stinkende gruwelijke stad Calcutta. Duizenden jaren geleden werd zij van de aardbodem verbannen... Robert Luczak wordt naar Calcutta gestuurd om een bijzonder manuscript op de halen. Met zijn Indiase vrouw en kleine dochtertje rakt hij verwikkeld in een plan om de gruwelijke godin weer aan de macht te brengen...

NACHTZOMER
1992, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 476pag., ISBN 90-245-1887-3, 1e druk
vert.van: Summer of Night (1991), vert.uit het Engels: Jan Smit|
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Steve Crisp
Zomer 1960. Iemand, of iets, loert op de jeugd van Elm Haven in Illinois. E�n kind is al op mysterieuze wijze verdwenen. De kinderen hebben angstige ervaringen - fluisterende stemmen en onheilspellend geritsel in de nacht, een geheimzinnige kille wind op een warme zomerdag, een onverklaarbare angst voor het donkere. Welke duistere macht houdt Elm Haven in zijn greep? De beroemde Borgiaklok van Old Central, de sombere oude school die als een vesting midden in het stadje staat, bevatl de sleutel tot het mysterie van Elm Haven. Als deze klok, die zo lang heeft gezwegen, opeens tot leven komt in het holst van de donkerste zomernacht, weten de kinderen dat de tijd van hun zorgeloze onschuld voorgoed voorbij is en de heerschappij van het kwaad is aangebroken.

NACHTZOMER
1993, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 476pag., ISBN 90-245-1887-3, 2e druk
vert.van: Summer of Night (1991), vert.uit het Engels: Jan Smit

KINDEREN VAN DE NACHT
1993, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 368pag., ISBN 90-245-1375-8, 1e druk
vert.van: Children of the Night (1992), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar, illustratie: Schriemer & Schriemer, Groningen
Roemeni�, vlak na de revolutie. Een verscheurd land, getekend door eeuwenlange onderdrukking en bijgeloof dat wortelt in een duister, bloedig verleden. In Boekarest doet de Amerikaanse arts Kate Neumann, gespecialiseerd in bloedziekten, haar uiterste best om Aids-baby's en andere aan hun lot overgelaten kinderen te helpen. Haar hart - en aandacht - gaat uit naar baby Joshua, die aan verschillende ernstige ziekten lijdt. Na een eenvoudige bloedtransfusie knapt hij steeds geweldig op. Kate beseft het wonder: in Joshua's genen zou wel eens de genezing van kanker en Aids besloten kunnen liggen. Na eindeloze problemen met Roemeense bureaucraten weet Kate, geholpen door Vietnamveteraan pater Michael O'Rourke, de baby te adopteren en mee naar de Verenigde Staten te nemen. Alleen daar kan met geavanceerde medische technologie zijn leven worden gered en zijn wonderbaarlijke afweersysteem worden onderzocht. Maar dan strekt vanuit Transsylvani� een onzegbaar kwaad een lange ijskoude arm uit...

KINDEREN VAN DE NACHT
1994, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 368pag., ISBN 90-245-1375-8, 2e druk
vert.van: Children of the Night (1992), vert.uit het Engels: Jan Smit

LIEFDESDOOD
1994, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 335pag., ISBN 90-245-1200-X, 1e druk
vert.van: Lovedeath (1993), vert.uit het Engels: Jan Smit
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Chris Moore
bevat: Entropies bed om middernacht, De dood in Bangkok, Slapen met Tandenvrouwen, Flashback, De grote minnaar, Gedichten

DE HOLLE MAN
1994, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 249pag., ISBN 90-245-1478-9, 1e druk
vert.van: The Hollow Man (1992), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Adrian Chesterman

VUUR IN HET PARADIJS
1995, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 375pag., ISBN 90-245-2357-5, 1e druk
vert.van: Fires of Eden (1994), vert.uit het Engels: Jan Smit, omslagontwerp: Karel van Laar, dia: Sunshine
Hawa�. Drie mannen op een golfbaan. De avond valt, in het laatste licht willen ze hun partij nog uitspelen. Een van hen slaat zijn bal het bos in en gaat ernaar op zoek. Dan horen ze een vreemd gekreun, diep vanuit de vulkanische rotsen. Ze gaan op het geluid af... Onroerend-goedmagnaat Byron Trumbo, eigenaar van Mauna Pele - speelplaats van de rijke elite - is niet blij met de negatieve publiciteit die zijn vakantiecomplex krijgt door een serie curieuze voorvallen. Er wordt geen winst meer gemaakt en daarom wil Trumbo het aan een Japanse beleggingsmaatschappij verkopen. Hij nodigt de Japanners uit voor een weekend op Mauna Pele om het contract te tekenen... Maar dat weekend verandert in een nachtmerrie. Gasten verdwijnen, vreemde wezens duiken op, de vulkaan wordt weer actief. Trumbo probeert de gebeurtenissen te bagatelliseren, maar de situatie escaleert. Alleen met veel moet, doortastendheid en met gebruik van oude, bizarre rituelen is het mogelijk de harmonie rondom Mauna Pele te herstellen...

MOEDWIL
2002, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 415pag., ISBN 90-245-4066-6, 1e druk februari 2002
vert.van: Darwin's Blade (2000), vert.uit het Engels: Jan Smit,
omslagontwerp: Karel van Laar, omslagillustratie: Tony Stone Images/Thomas Tafuni
Darwin Minoir is dag en nacht beschikbaar om opgeroepen te worden voor auto-ongelukken die te erg zijn voor woorden: gruwelijke tableaus van gemangeld metaal en lichamen. Als expert in de reconstructie van ongelukken gebruikt Darwin zijn instinct en zijn kennis om de oorzaken van onnatuurlijke rampen te achterhalen, en hij is de beste in zijn vak. Dan krijgt hij een belangrijke opdracht. Er vinden ernstige auto-ongelukken plaats. Deze lijken ge�nsceneerd, maar de betrokkenen zijn allemaal dood. Darwin vermoedt een grote samenzwering, maar waarom zou iemand fraude bedrijven als dat hem het leven kost? Hoe dieper hij graaft, hoe meer vijanden hij lijkt te maken: dodelijke vijanden die deel uitmaken van een internationaal netwerk dat gespecialiseerd is in intimidatie en moord. Maar Darwin heeft zelf ook dodelijke talenten, die stammen uit een periode in zijn leven waaraan hij niet meer herinnerd wil worden. Als hij zichzelf en talloze anderen wil redden, zal hij in zijn verleden moeten graven.

LOOD
2003, Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 208pag., ISBN 90-245-4167-0, 1e druk februari 2003
vert.van: Hardcase (2002), vert.uit het Engels: Jan Smit,
omslagontwerp: Wouter van der Struys, omslagillustratie: Image Store/Photonica
Voor Joe Kurtz was de moord op zijn vriendin de laatste druppel. Na zijn afrekening met de dealende klootzak die het gedaan had, mag de priv�detective jaren afkoelen in Attica. Daar beschermd hij 'Little Skag' Farino, de zoon van een maffiabaas, tegen ongewenste intimiteiten. Na zijn vrijlating ontmoet Kurtz de oude Farino. Don Byron Farino wil met pensioen, maar klampt zich desondanks vast aan zijn afbrokkelende status binnen de georganiseerde misdaad van New York. De Don betaalt Kurtz om een vermiste accountant op te sporen - de man weet te veel om los te lopen. Maar iemand wil dat de accountant zoek blijft. Naarmate het onderzoek vordert en de body count stijgt, vraagt Kurtz zich af wie hij nog kan vertrouwen. Iedereen heeft eigen belangen: de sensuele maar gevaarlijke dochter van de Don, de hitman die de Deen wordt genoemd, een albino die gespecialiseerd is in messenwerk en een zwaarbewapende, wraaklustige dwerg...

DROOD
2009, Amsterdam: De Vliegende Hollander, 768pag., 24cm, ISBN 978-90-495-0021-4, 1e druk november 2009
vert.van: Drood (2009), vert.uit het Engels: Henk Schreuder
omslagontwerp: Wil Immink
Welnu, dit waargebeurde verhaal gaat over mijn vriend (of althans de man die ooit mijn vriend was) Charles Dickens en over het ongeval van Stap lehurst, dat hem beroofde van zijn gemoedsrust, zijn gezondheid, en naar sommigen fluisteren zijn verstand. Dit waargebeurde verhaal gaat over Charles Dickens laatste vijf levensjaren en over zijn groeiende geobsedeerdheid in die tijd met een man aangenomen dat het een man was met de naam Drood. En met zaken als moord, dood, lijken, grafkelders, hypnose, opium, geesten en de straten en stegen van die droefgeestige onderbuik van Londen. Na 125 jaar wordt het manuscript van Wilkie Collins ontsloten, waarin Collins verslag doet van koortsachtige afdalingen naar de ondergrondse krochten van Victoriaans Londen met zijn vriend Charles Dickens, die een plotselinge obsessie heeft opgevat voor de schimmige figuur Drood. Dickens ontmoette Drood tijdens een vreselijk treinongeluk. Sindsdien was Dickens zichzelf niet meer. Zijn persoonlijkheid versomberde en hij kreeg interesse voor lijken, graftombes en moordpartijen. Desalniettemin vergezelde Collins hem tijdens de nachtelijke zoektochten, onwetend van het gevaar dat hun vriendschap zou bedreigen en dat beide mannen naar de rand van de afgrond zou drijven. Aan de hand van biografische feiten verkent Drood de mysteries rond de laatste levensjaren van de wereldberoemde auteur en belicht de oorsprong van Dickens onafgemaakte werk, The Mystery of Edwin Drood.

Links

De website van de auteur

www.erinyes.org/simmons

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ