Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


STIERHOUT, Ton

Nederland, 1957-
 

Bibliografie:

Romans

Terug naar Claercamp / Ton Stierhout

TERUG NAAR CLAERCAMP
2010, Leeuwarden: Elikser, 231pag., ISBN 978-90-8954-249-6
vormgeving omslag: Evelien Veenstra
Johan Dijkstra is een leraar geschiedenis die de historie van het klooster Claercamp, dat eeuwenlang op een hoge terp bij Dokkum heeft gestaan, in de publieke belangstelling probeert te krijgen. Hij gaat daarbij zover dat hij een monnikspij aantrekt en zijn baan op het spel zet. Dijkstra raakt ge´ntrigeerd door een oude legende over een broeder Johannes die na een lange wandeling weer in het klooster terugkeert en daar tot de ontdekking komt dat er tijdens zijn afwezigheid eeuwen zijn verstreken. Hoe meer Dijkstra zich in de kloostergeschiedenis verdiept, hoe meer hij verstrikt raakt in zijn eigen geschiedenis en in het spel dat de tijd met hem lijkt te spelen.

 

Ton Stierhout is gemeentesecretaris van de gemeente Dantumadiel en voorzitter van de Stichting Klooster Claercamp (www.kloosterclaercamp.nl)

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ