bol.com Partner
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


STONE, Adrian

Pseudoniem van Ad van Tiggelen
Nederland, 1958-
 

Bibliografie:

Series

Marak - de duivel trilogie

Profeet van de duivel / Adrian Stone Zoon van de duivel / Adrian Stone Ziel van de duivel / Adrian Stone

PROFEET VAN DE DUIVEL
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 335pag., 23cm, ISBN 978-90-245-2946-9, 1e druk april 2009
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagillustratie: Jesse van Dijk
(eerder verschenen in 2006 als uitgave in eigen beheer bij Gopher)
De verschrikkelijke Zabatha, leider en profeet van de Cataristen en de trouwste dienaar van de verboden god Cataris, ontdekt in de jeugdige en innemende Marak, een kind nog, een uitzonderlijk talent om magie te kanaliseren. In deze wereld waarin priesters en monniken de energie van hun god kunnen omzetten in magie, zou Zabatha de jeugdige Marak maar wat graag tot zijn onderdaan maken. Hij ziet in Marak een pion van het kwaad die de Cataristen wel eens de wereldheerschappij zou kunnen bezorgen. De arma Marak weet van niets. Erger nog, hij is voor het leven getekend op een manier die hem aanwijst als een aanhanger van de gevreesde Cataristen. Gelukkig krijgt hij steun uit onverwachte hoek. Hogrpriesteres Verina neemt het voor hem op en Marak stemt in met haar verzoek de Proef te ondergaan, om na te gaan hoe groot zijn talent precies is. De gevolgen blijven niet uit. Tegen zijn zin krijgt Marak een sleutelrol toebedeeld in het spel dat de godsdienstwaanzinnige Zabatha met de wereld speelt...

ZOON VAN DE DUIVEL
2009, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 350pag., 21cm, ISBN 978-90-245-2947-6, 1e druk juni 2009
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagillustratie: Jesse van Dijk
Als Marak in de omgeving van de Drakentanden een gehangen priester aantreft en geconfronteerd wordt met een gewelddadig driemanschap, zijn dat slechts voorboden van de beproevingen die hem nog te wachten staan. Want ondanks Maraks indrukwekkende talent voor magie staat zelfs hij machteloos nu Carolia opnieuw ten prooi valt aan de oplaaiende godsdiensttwisten. De oorlogsvuren worden aangewakkerd als de patriarchen van de twee grootste godsdiensnten besluiten tot heroprichting van hum militaire ridderorden, het Zonnelegioen en het Doodshoofdlegioen. Maraks vrienden, priesteres Armana en gardeofficier Egon, worstelen intussen niet alleen met de toenemende rivaliteit tussen de godsdiensten maar ook met hun gevoelens voor elkaar. Er is een crisis voor nodig om de twee tot elkaar te brengen. Ver weg, ergens op de Neveleilanden, komt een kind ter wereld, een jongen van wie duidelijk is dat hij, eenmaal volwassen, over ontzagwekkende magische vermogens zal beschikken. Marak is de eerste die beseft welk fataal onheil over de wereld zal worden afgeroepen als de jongen in handen van de verboden cultus van Cataris zal vallen...

ZIEL VAN DE DUIVEL
2010, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 335pag., 21cm, ISBN 978-90-245-3119-6, 1e druk mei 2010, paperback met flappen
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagillustratie: Jesse van Dijk
Het furkawoud wordt veroverd door Valdis en zijn cataristen. Alle dru´den, op ÚÚn na, worden gedood. Tania is de overlevende dru´de die met behulp van de Ring van Loval weet te ontkomen en contact kan houden met het woud. Maar hoe lang? Immers, de tijd dringt. De cataristen winnen nog steeds terrein: grote delen van Carolia zijn al veroverd en de wurggreep van de veroveraar wordt met de dag sterker. Maar na tal van avonturen en omzwervingen breekt eindelijk de dag aan waarop Marak en Tania de eindstrijd zullen aangaan met Valdis en Cataris. Het is evenwel de vraag of onze vrienden over voldoende middelen en doorzettingsvermogen beschikken om als veroveraar het strijdperk te verlaten. Nog belangrijker is de vraag: wie zal uiteindelijk overleven en wie niet? Marak? Tania? Valdis? Of zit het toch anders...

Rune

De Achtste Rune (Rune 1) / Adrian Stone Rune 2 : De Eerste God / Adrian Stone

DE ACHTSTE RUNE
2011, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 351pag., 21cm, ISBN 978-90-245-3562-0, 1e druk september 2011, paperback met flappen
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagillustratie: Jesse van Dijk
Naar verluidt is het mogelijk met de kennis uit de geschriften van de legendarische held Marak de almachtig makende Achtste Rune te ontsluiten. En dus zijn alle ogen gevestigd op de adembenemende en nietsontziende weldloop van een jonge Runenpriester en een geslepen zwaardmeester naar de macht die de Achtste Rune biedt. Een wedloop met grote gevolgen, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar voor de gehele wereld...

DE EERSTE GOD
2012, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 363pag., 21cm, ISBN 978-90-245-5120-0, 1e druk september 2012, paperback met flappen
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagillustratie: Victor van Diemen
Duistere wolken trekken zich samen oven Kadish en Carolia. De toekomst van de continenten staat op het spel. Terwijl de Godkeizer de macht van de Achtste Rune gebruikt om zijn volk te terroriseren, bereiken geruchten over een dodelijke mist uit Carloia de Inwoners van Kadish. Alle hoop is nu gevestigd op de jonge runenpriester Ghelan, maar die hoop is misschien vergeefs...

Magycker

Magycker 1 : De Klauw / Adrian Stone

DE KLAUW
2016, Amsterdam: Luitingh Fantasy, 350pag., 21cm, ISBN 978-90-245-6836-9, 1e druk april 2016, paperback
omslagontwerp: Mariska Cock, omslagillustratie: Dominik Broniek
Al eeuwenlang hebben de Magyckers van het eiland Aimerey een monopolie op magie in de wereld. Wie goed betaalt kan bijna elke spreuk kopen die hij wil. Maar de spreuken zijn vaak maar van tijdelijke duur, en voordat een Magycker zijn spreuk kan herhalen wordt die weer uit zijn geheugen gewist. Alleen de allerrijksten kunnen dus genieten van de giften van de Magyckers...

Links

de website van de auteur

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ