Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


TREMAYNE, Peter

Pseudoniem van Peter Beresford Ellis
Groot-Brittannië (Coventry), 10 mrt 1943-
 

Bibliografie:

Series

Zuster Fidelma

Absolutie voor moord / Peter Tremayne Lijkwade voor een aartsbisschop / Peter Tremayne Moord in de abdij / Peter Tremayne De listige slang / Peter Tremayne Het web van Araglin / Peter Tremayne De vallei van het kwaad / Peter Tremayne De verdwenen monnik / Peter Tremayne

ABSOLUTIE VOOR MOORD : Een Keltisch misdaadmysterie
2003, Zelhem: De Leeskamer, 255pag., 22cm, ISBN 90-343-1502-9, 1e druk
vert.van: Absolution By Murder : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1994), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
Vrijwel niemand weet dat Ierland veertien eeuwen geleden een -zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving was. Zuster Fidelma van Kildare is nog maar halverwege de twintig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem. Daardoor wordt ze regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en als rechter ruzies te beslechten. Absolutie voor Moord is het eerste deel van de zeer succesvolle thrillerserie over de Keltische Zuster Fidelma.

LIJKWADE VOOR EEN AARTSBISSCHOP : Een Keltisch misdaadmysterie
2004, Zelhem: De Leeskamer, 271pag., 22cm, ISBN 90-343-1509-6, 1e druk
vert.van: Shroud for the Archbishop : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1995), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
Als ze in het najaar van 664 in Rome is wordt ze samen met de Saksische broeder Eadulf gevraagd de moord op de aartsbisschop van Canterbury te onderzoeken. Hoofdverdachte is de Ierse monnik Ronan en bisschop Gelasius is bang voor het opvlammen van een conflict tussen de Ierse en Saksische koninkrijken, als Ronan zonder een gedegen onderzoek veroordeeld wordt. Bij haar taak heeft Fidelma het niet alleen moeilijk met het opsporen van de dader, maar ook met de vrouwonvriendelijke opvattingen in het Romeinse rijk; iets waar Fidelma maar al te graag tegenin gaat!

MOORD IN DE ABDIJ : Een Keltisch misdaadmysterie
2005, Zelhem: De Leeskamer, 286pag., 22cm, ISBN 90-343-1513-4, 1e druk
vert.van: Suffer Little Children : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1995), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma van Kildare is nog maar midden in de twintig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Dacán, een zeer gerespecteerd geleerde van de Keltische kerk, is vermoord in de abdij van de Ros Ailithir in het Ierse koninkrijk Muman. Het naburige koninkrijk Laigin wil dit voorval aangrijpen om van Muman schadevergoeding af te dwingen en de betrekkingen komen op scherp te staan. De stervende koning Catral van Muman verzoekt Fidelma de moord te onderzoeken en de dreigende oorlog met Laigin te voorkomen. Met maar erg weinig tijd gaat Fidelma op weg naar de verre abdij. Het sombere, spookachtige klooster blijkt het middelpint van een sluwe intrige van een verrassende moordenaar.

MOORD IN DE ABDIJ : Een Keltisch misdaadmysterie
2006, Zelhem: De Leeskamer, 286pag., 22cm, ISBN 90-8606-004-8, 2e gewijzigde druk mei 2006
vert.van: Suffer Little Children : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1995), vert.uit het Engels: Hans van den Boom

DE LISTIGE SLANG : Een Keltisch misdaadmysterie
2006, Zelhem: De Leeskamer, 283pag., 22cm, ISBN 90-8606-002-1, 1e druk
vert.van: The Subtle Serpent : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1996), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma van Kildare is nog maar midden in de twintig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Uit de out van een afgelegen Iers klooster wordt een vermoorde, onthoofde vrouw opgehaald. In haar hand heeft ze een crucifix, aan haar arm een heidens symbool. Kort daarna wordt voor de kust een schip aangetroffen, dat zonder bemanning onder volle zeilen vaart. Als Zuster Fidelma beide zaken gaat onderzoeken belandt ze in een abdij vol haat, jaloezie, hebzucht en bedrog.

HET WEB VAN ARAGLIN : Een Keltisch misdaadmysterie
2006, Zelhem: De Leeskamer, 283pag., 22cm, ISBN 90-8606-006-4, 1e druk
vert.van: The Spider's Web : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1996), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
De lente van het jaar 666 wordt in het landelijke dorpje Araglin overschaduwd door de brute moord op het plaatselijke dorpshoofd. De vermoedelijke dader is met een bloederig mes in zijn hand bij het lijk betrapt. Op zuster Fidelma en broeder Eadulf, die erheen gaan om de zaak te onderzoeken, wordt nog voor ze in Araglin zijn aangekomen al een aanslag gepleegd. De zaak blijkt veel ingewikkelder dan gedacht en Fidelma moet zich haasten het misdadige web te ontwarren, voordat zij zelf het slachtoffer wordt!

DE VALLEI VAN HET KWAAD : Een Keltisch misdaadmysterie
2007, Zelhem: De Leeskamer, 283pag., 22cm, ISBN 978-90-8606-009-2, 1e druk
vert.van: Valley of the Shadow : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1998), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
Koning Colgú van het Ierse koninkrijk Muman heeft zuster Fidelma gevraagd in een uithoek van zijn rijk, waar het christendom de Keltische goden nog niet verdrongen heeft, te gaan onderhandelen over de bouw van een christelijke kerk. Zodra ze Gleann Geis – de ‘verboden vallei’ – binnenrijdt doet ze een gruwelijke ontdekking: de lijken van drieëndertig jonge mannen, die in een grote cirkel zijn neergelegd en stuk voor stuk de heidense drievoudige dood gestorven zijn. Is Laisre, het stamhoofd van de vallei, hiervoor verantwoordelijk?

DE VERDWENEN MONNIK : Een Keltisch misdaadmysterie
2007, Zelhem: De Leeskamer, 283pag., 22cm, ISBN 978-90-8606-011-5, 1e druk
vert.van: The Monk Who Vanished : A Sister Fidelma Mystery (London: Headline, 1999), vert.uit het Engels: Hans van den Boom
De abdij van Imleach, vlakbij Cashel, is in rep en roer, want uitgerekend op de naamdag van de stichter van de abdij, Sint Ailbe, zijn de relieken van de heilige verdwenen, samen met een van de monniken. Aanvankelijk beschouwt de abt de verdwijning als een gewone diefstal, maar zuster Fidelma komt er, als er bijna gelijktijdig een aanslag op de koning van Cashel gepleegd wordt, al snel achter dat er veel meer achter zit en dat de samenzweerders die de relieken hebben laten stelen tot alles bereid zijn om hun duivelse plannen te laten slagen...

Links

De website van de auteur

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ