Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


VOGT, A(lfred) E(lton) van

Canada (Manitoba), 26 april 1912 - 26 januari 2000

Bibliografie:

Series

NUL A

De wereld van Nul-A / A.E. van Vogt De schakers van Nul-A / A.E. van Vogt Nul-A 3 / A.E. van Vogt Nul-A / A.E. van Vogt Nul-A trilogie / A.E. van Vogt

Een nietsvermoedende Gilbert Gosseyn komt naar de Stad van de Spelmachine om deel te nemen aan de Spelen. Met duizenden anderen zal hij zich meten in Nul-A-training: nu moet blijken of hij voldoende geoefend is in de filosofie waar de hele samenleving op gebaseerd is. Gosseyn weet niet beter of hij is een normale burger, met een redelijke kans op emigratie naar het begeerde Venus. Maar meteen al bij aankomst valt zijn wereld in duigen. Tot zijn stomme verwondering merkt Gosseyn dat hij Gosseyn helemaal niet is, Een 'dorpsgenoot' herkent hem niet, de leugendetector evenmin. De meeste van zijn herinnneringen blijken vals te zijn. Wie is hij dan wél? Als een onstuitbare lawine slepen de gebeurtenissen hem dan mee. Zijn medekandidaten stoten hem uit, en hij wordt het onderwerp van een grootscheepse mensenjacht: op de vlucht ontdekt hij een verbijsterend complot dat het hele zonnestelsel bedreigt. Het wordt zijn dood. Maar hij komt weer bij kennis - op Venus en in een ander lichaam. Wie is hij nu? Een ander, met alleen het geheugen van een dode, of - is hij onsterfelijk...? In ieder geval is hij en pion in de macht van de duistere, kosmische intelligentie. Maar wie is hij, als hij Gosseyn niet is? En wie is zijn mysterieuze Volger?

DE WERELD VAN NUL-A
1968, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 17, 221pag.,
vert.van: The World of Nul-A (1948) , vert.door: Per Tragange

DE SCHAKERS VAN NUL-A
1969, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 21, 221pag.,
vert.van: The Players of Nul-A (The Pawns of Nul-A))(1948) , vert.door: Per Ense

NUL-A 3
1984, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 196, 208pag., ISBN 90-290-1686-8, 1e druk april 1984
vert.van: Nul-A III (1984) , vert.door: Per Ense

NUL A Bundeling

NUL-A
1975, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 97, 424pag., ISBN 900-290-0210-7, (1),
1983, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 97 herdruk, bevat:

 1. DE WERELD VAN NUL-A (The World of Nul-A, 1945, vert.door: Per Tregange)
 2. DE SCHAKERS VAN NUL-A (The Players of Nul-A, 1948, vert.door: Pen Ense)

NUL-A TRILOGIE
1988, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 253, 630pag., ISBN 90-290-4500-0, hardcover met stofomslag, 1e editie februari 1988, bevat:

 1. DE WERELD VAN NUL-A (The World of Nul-A, 1945, vert.door: Per Tregange)
 2. DE SCHAKERS VAN NUL-A ( The Players of Nul-A, 1948, vert.door: Pen Ense)
 3. NUL-A 3 (vert.van: Nul-A III, 1984, vert.door: Per Ense)

DE WAPENSMEDEN

De arsenalen van Isher / A.E. van Vogt De wapensmeden / A.E. van Vogt De arsenalen van Isher + De wapensmeden / A.E. van Vogt

DE ARSENALEN VAN ISHER
1973, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 56, 192pag., ISBN 90-290-0105-4,
vert.van: The Weapon Shops of Isher (1951) , vert.door: M.K. Struyter SJ, gebaseerd op DE WAPENWINKEL

DE WAPENSMEDEN
1973, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 57, 196pag., ISBN 90-290-0335-9,
vert.van: The Weaponmakers (1947! = 1952) , vert.door: M.K. Struyter SJ

DE WAPENSMEDEN Bundeling

DE ARSENALEN VAN ISHER + DE WAPENSMEDEN
1978, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 56/57, 384pag., ISBN 90-290-0828-8,
vert.door: M.K. Struyter SJ

 1. DE ARSENALEN VAN ISHER (The Weapon Shops of Isher, 1951)
 2. DE WAPENSMEDEN (The Weapon Makers, 1952)

Romans

Avontuur tussen de sterren / A.E. van Vogt Rebellie in de ruimte / A.E. van Vogt Rebellie in de ruimte (1976) / A.E. van Vogt Vrouw in de nacht / A.E. van Vogt Tijd van leven / A.E. van Vogt Tijd van leven (1977) / A.E. van Vogt Duisternis over Diamonda / A.E. van Vogt De Higenroth methode / A.E. van Vogt Huis zonder tijd & De mengmensen / A.E. van Vogt Kinderen van morgen / A.E. van Vogt

AVONTUUR TUSSEN DE STERREN
1966, Utrecht: Het spectrum, Prisma 1220, 224pag.,
vert.van: The Voyage of the Space Beagle (Misbegotten Interplanetary) (1939), vert.door: P. Groen
bij Meulenhoff verschenen als DE REIS VAN DE SPACE BEAGLE

REBELLIE IN DE RUIMTE
1969, Utrecht: A.W. Bruna, Zwarte Beertjes 1190, 189pag.,
vert.van: Rogue Ship (1965) , vert.door: Maarten Ries
bewerking van OPGEGEVEN en DE LAATSTE HOOP

REBELLIE IN DE RUIMTE
1976, Utrecht: A.W. Bruna, Bruna SF 59, 189pag., ISBN 90-229-9059-1, 2e druk
vert.van: Rogue Ship (1965) , vert.door: Maarten Ries
bewerking van OPGEGEVEN en DE LAATSTE HOOP

VROUW IN DE NACHT
1970, Walter Beckers (Kalmthout, Antwerpen), Interserie, 249pag.
vert.van: The Mating Cry (The House That Stood Still)(1950), vert.door: Paul Bex

TIJD VAN LEVEN
1972, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 51, 205pag., ISBN 90-290-0084-8, 1e druk maart 1972
vert.van: Quest for the Future (1970) , vert.door: Mieke Meuldrager-Ezelin
delen van deze roman verschenen als DE FILMOTHEEK en SPOREN IN DE TIJDSTROOM

TIJD VAN LEVEN
1977, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 51, 205pag., ISBN 90-290-0084-8, 2e druk september 1977
vert.van: Quest for the Future (1970) , vert.door: Mieke Meuldrager-Ezelin, omslag: Bouke IJlstra
delen van deze roman verschenen als DE FILMOTHEEK en SPOREN IN DE TIJDSTROOM

DUISTERNIS OVER DIAMONDIA
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 6, 318pag., ISBN 90-6221-051-1
vert.van: Darkness on Diamonda (1972), vert.door: J. Schimmelpenninck

DE HIGENROTH METHODE
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 12, 224pag., ISBN 90-6221-191-7,
vert.van: Future Glitter (Tyranopolis)(1973) , vert.door: J. Post

HUIS ZONDER TIJD + DE MENGMENSEN
1975, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 89, 317pag., ISBN 90-290-0419-3, 1e druk
1980, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 89, 317pag., ISBN 90-290-0419-3, 2e druk mei 1980
vert.van: The House That Stood Still (The Mating Cry)(1950), vert.door: Mieke Meuldrager-Ezelin
vert.van: The Mixed Men (Mission to the Stars) (1952), vert.door: Mieke Meuldrager-Ezelin

KINDEREN VAN MORGEN
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 10, 251pag., ISBN 90-6221-171-2,
vert.van: Children of Tomorrow (1973) , vert.door: J. Kamminga

De man met de 1000 namen / A.E. van Vogt De meesterbreinen / A.E. van Vogt Het rijk van het atoom & De tovenaar van Linn / A.E. van Vogt Het rijk van atoom & De tovenaar van Linnn (1983) / A.E. van Vogt Slan / A.E. van Vogt Slan (1981) / A.E. van Vogt Strijd om de eeuwigheid / A.E. van Vogt Strijd om de eeuwigheid (1983) / A.E. van Vogt Tweehonderd miljoen jaar A.D. & De Silkie / A.E. van Vogt De heelelmaker & De reis van de Space Beagle / A.E. van Vogt

DE MAN MET DE DUIZEND NAMEN
1975, Rotterdam: Ridderhof, Ridderhof SF 20, 199pag., ISBN 90-308-0361-4
vert.van: The Man with a Thousand Names (1974), vert.door: H. van Assumburg

DE MEESTERBREINEN (+ TWEE ZILVEREN GORDELS)
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 11, 192pag., ISBN 90-6221-181-X,
vert.van: Earth's Last Fortress (1973) , vert.door: A. van Hageland, bewerking van DE LAATSTE VESTING,
vert.van Siege of the Unseen (The Chronicler) (1959)

HET RIJK VAN HET ATOOM + DE TOVENAAR VAN LINN
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF, 155pag.+ 158pag., ISBN 90-6221-001-5
vert.van: The Empire of the Atom (1947), vert.door: L. Schimmelpenninck
vert.van: The Wizard of Linn (1950), vert.door: L. Schimmelpenninck

HET RIJK VAN HET ATOOM + DE TOVENAAR VAN LINN
1983, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 188, 368pag., ISBN 90-290-1922-0, 1e druk juni 1983
vert.van: The Empire of the Atom (1947), vert.door: L. Schimmelpenninck
vert.van: The Wizard of Linn (1950), vert.door: L. Schimmelpenninck

SLAN
1974, Breda: Brabantia Nostra, Kludde Reeks 4, 171pag.
vert.van: Slan (1940) , vert.door: J.A.W. Hartong-de Roode

SLAN
1977, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 115, 204pag., 1e druk januari 1977
vert.van: Slan (1940) , vert.door: Roderick Lennaert van Rhyn

SLAN
1981, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Meesters van de Science Fiction 5, 204pag., ISBN 90-290-1046-0,2e druk juli 1981, hardcover met stofomslag
vert.van: Slan (1940) , vert.door: Roderick Lennaert van Rhyn, omslag: fred Gambino, vormgeving: Zeno

STRIJD OM DE EEUWIGHEID
1975, Rotterdam: Ridderhof, Ridderhof SF 15, 189pag., ISBN 90-308-0115-8, vert.door: Joh. Peels
vert.van: The Battle of Forever (1974)

STRIJD OM DE EEUWIGHEUD
1983, J.M. Meulenhoff, Msf 185, 180pag., ISBN 90.290.1350.8, vert.door: Wessel van Gelder, vert.van: The Battle of Forever (1974)

TWEEHONDERD MILJOEN JAAR A.D. + DE SILKIE
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 5, 161pag. + 152pag., ISBN 90-6221-021-X
vert.van: Two Hundred Millions A.D. (The Book of Ptath) (1943), vert. door: W.A. Ruysch
vert.van: The Silke (1969), vert. door: W.A. Ruysch

DE HEELALMAKER + DE REIS VAN DE SPACE BEAGLE
1976, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 101, 348pag., ISBN 90-290-0781-8,
vert.van: The Universe Maker (1953), vert.door: Paul Griffen, als verkorte versie verschenen als IK BEN UW SCHEPPER
vert.van: The Voyage of the Space Beagle (Mission Interplanetary) (1939), vert.door: P. Groen
DE REIS VAN DE SPACE BEAGLE verscheen eerder als AVONTUUR TUSSEN DE STERREN bij Het Spectrum, Prisma 1220.

Maanbeest & Het gestolen brein & Oorlog tegen de Rull / A.E. van Vogt Meesterbrein IQ 10.000 / A.E. van Vogt De anarchist / A.E. van Vogt Het gat in de tijd / A.E. van Vogt Renaissance / A.E. van Vogt Oorlog tegen de Rull & Het Maanbeest / A.E. van Vogt De gevleugelde man / A.E. van Vogt Planeten te koop / A.E. van Vogt

MAANBEEST + HET GESTOLEN BREIN + OORLOG TEGEN DE RULL
1976, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 111, 497pag., ISBN 90-290-0853-9,
vert.van: The Beast (Moonbeast)(1943), vert.door: R.W. Th. Stims
vert.van: The Mindcage (1957), vert.door: Mike Grothaus
vert.van: The War Against the Rull (1959) , vert.door: Warner Flamen
Delen van OORLOG TEGEN DE RULL verschenen als DE ALTERNATIEVE OPLOSSING, DE GRYB en HET GELUID

MEESTERBREIN I.Q. 10.000
1977, Rotterdam: Scala, Scala SF, 239pag., ISBN 90-6221-681-1,
vert.van: Supermind (1976) , vert.door: J.E.J. Sinke
De roman bestaat uit 3 delen:

 1. EERSTE STADIUM, afzonderlijk verschenen als TOEVLUCHTSOORD
 2. TWEEDE STADIUM, afzonderlijk verschenen als HET OVERTREFFENDE INTELLECT
 3. LAATSTE STADIUM, afzonderlijk verschenen als RESEARCH ALFA

DE ANARCHIST
1980, Den Haag: Gradivus, Gradivus SF,218pag., ISBN 90-6317-572-8
vert.van: Anarchistic Colossus (1977), vert.door: O. Boom

HET GAT IN DE TIJD
1981, Den Haag: Gradivus, Gradivus SF,208pag., ISBN 90-6317-583-3
vert.van: Cosmic Encounter (1980), vert.door: Tristan van der Linden, omslag: Carl Lundgren

RENAISSANCE
1982, Utrecht: A.W. Bruna, 157pag., ISBN 90-229-7617-3, 1e druk
vert.van: Renaissance (1979), vert.door: Rob avn Heusden, omslagontwerp: Paul Groenendaal, omslagillustratie: Tim White

OORLOG TEGEN DE RULL + MAANBEEST
1982, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 175, 328pag., ISBN 90-290-1487-3
eerder verschenen als Msf 111 (1976) samen met HET GESTOLEN BREIN.
vert.van: The War Against the Rull (1959), delen van de roman verschenen als DE ALTERNATIEVE OPLOSSING, DE GRYB en HET GELUID.
vert.van: Moonbeast (The Beast) (1963), delen van de roman verschenen als HET BEEST en DE BEZETENEN.

samen met Edna Mayne Hull:

DE GEVLEUGELDE MAN
1974, Rotterdam: Ridderhof, Ridderhof SF 14, 178pag., ISBN 90-308-0114-X,
vert.van: The Winged Man (1966) , vert.door: Th. Iskra

PLANETEN TE KOOP
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 9, 108pag., ISBN 90-6221-161-5,
vert.van: Planets for Sale (1965) , vert.door: J. Post

Bundels

Betoverd dorp / A.E. van Vogt De volmaakte wens / A.E. van Vogt De kluis van het beest / A.E. van Vogt De sterreheilige en andere verhalen / A.E. van Vogt Van kat tot ultramens / A.E. van Vogt

BETOVERD DORP
1972, Utrecht: A.W. Bruna, Bruna SF 18, 190pag., ISBN 90-229-9018-4,
vert.van: The Enchanted Village , vert.door: 1-6: M. Slagt-Prins, 7: Sybren Polet. De verhalen zijn ontleend aan: Destination: Universe (1953), Away and Beyond (1963), The Far-Out Worlds of A.E. van Vogt (1968), Out of the Unknown (1969).Bevat:

 1. HET DOEL EN DE MIDDELEN (The Purpose)
 2. PROCES (Process)
 3. AUTOMAAT (Automaton)
 4. PATIËNT (The Patient)
 5. DE GROTE GEBIEDER (The Great Judge)
 6. TOEVLUCHTSOORD (Asylum), onderdeel van MEESTERBREIN I.Q. 10.000
 7. BETOVERD DORP (Enchanted Village).

DE VOLMAAKTE WENS
1976, Utrecht: A.W. Bruna, Bruna SF 54, 192pag., ISBN 90-229-9054-0,
vert.van: The Ultimate Wish, bevat:

 1. DE VREDESTICHTER (The Harmonizer, uit: Away and Beyond)
 2. DE ALTERNATIEVE OPLOSSING (The Second Solution, uit: Away and Beyond)
 3. DE FILMOTHEEK (Film Library, uit: Away and Beyond) onderdeel van TIJD VAN LEVEN
 4. HET MONSTER (The Monster, uit: Destination: Universe)
 5. HET GROTE ONTWAKEN (Dormant, uit: Destination: Universe)
 6. "IK BEVAT VERF" (A Can of Paint, uit: Destination: Universe)
 7. EEN KWESTIE VAN ZELFVERDEDIGING (Defence, uit: Destination: Universe)
 8. SPOREN IN DE TIJDSTROOM (The Search, uit: Destination: Universe), onderdeel van TIJD VAN LEVEN
 9. DE VOLMAAKTE WENS (The Ultimate Wish, uit: Out of the Unknown).

DE KLUIS VAN HET BEEST
1974, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 78, 343pag., ISBN 90-290-0318-9,
vert.van: Vault of the`Beast (1940) , vert.door: Ivain Rodriguez de Léon, bevat:

 1. DE KLUIS VAN HET BEEST (Vault of the Beast, 1940)
 2. HERRIJZENIS (The Monster, in: Astounding, 1948)
 3. BESTE CORRESPONDENTIEVRIEND (Dear Pen Pal, 1949)
 4. VERVULLING (Fulfillment, 1956)
 5. RESEARCH ALFA (Research Alfa, in: Galay, 1965, in: Worlds of If, 1956)
 6. HEM (Him, Fantasy Publ.Co, in: Spaceways Science Fiction, 1969)
 7. MENSEN DONDER OP (Humans, Go Home, in: Galaxy, 1969)
 8. ALLE LIEFHEBBENDE ANDROÏDEN (All the Loving Androids, in: More Then Superhuman, 1971)
 9. DE WEERKAATSTE MENSEN (The Reflected Men, 1971)

DE STERRENHEILIGE EN ANDERE VERHALEN
1975, Rotterdam: Scala, Scala SF 8, 287pag., ISBN 90-6221-151-8,
vert.van: The Proxy Intelligence (1957) , vert.door: J. Post, bevat:

 1. DE STERRENHEILIGE (The Star Saint, 1951)
 2. HET OVERTREFFENDE INTELLECT (The Proxy Intelligence, 1968), onderdeel van MEESTERBREIN I.Q. 10.000
 3. DE PROBLEEM PROFESSOR (The Problem Professor (Project Spaceship), 1949)
 4. WEDERGEBOORTE (Rebirth of Earth (The Flight that Failed)
 5. DE GRYB (The Gryb (Repetition), 1940), bewerking opgenomen in OORLOG TEGEN DE RULL
 6. HET ONZICHTBAARHEIDSGAMBIET (The Invisibility Gambit (Abdication), 1956)
 7. DE LAATSTE HOOP (Rogue Ship (The Twisted Man), 1950), bewerking opgenomen in REBELLIE IN DE RUIMTE
 8. DE VERNIELERS (The Earth Killers, 1949)

VAN KAT TOT ULTRAMENS
1975, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, Msf 99, 304pag., ISBN 90-290-0581-5, vert.door: Knut Azimuth, bevat:

 1. DE KATOOOHH (The Cataaaaa, in: Fantasy Books, 1947)
 2. NIET DE EERSTE KEER (Not the First, in: Astounding SF, 1941)
 3. DE MACHTHEBBERS (The Rulers, in: Astounding SF, 1944)
 4. EXECUTIE BIJ TESTAMENT (Heir (un)apparent, in: Astounding SF, 1945)
 5. LAATSTE BEVEL (Final Command, in: Astounding SF, 1949)
 6. MOORDENAARS VAN DE AARDE (The Earth Killers, in: Super Science Fiction, 1949)
 7. SCHIP VAN DUISTERNIS (Ship of Darkness, in: Fantasy Book, 1947)
 8. DITZELF (Itself, in: Gamma, 1963)
 9. OPGEGEVEN (The Expandables, in: Worlds of If, 1963), een bewerking is opgenomen in REBELLIE IN DE RUIMTE
 10. DE NAMAKERS (The Replicators, in: Worlds of If, 1965)
 11. DE KLOK (The Time Clock, in: The Book of Van Vogt, 1972)
 12. EEUWIG ERSATZ (Ersatz Eternal, in: The Book of Van Vogt, 1972)
 13. DE ULTRAMENS (The Ultra Man, in: Worlds of Tomorrow, 1966)

Verhalen

HET BEEST
The Beast, 1943
in: APOLLO 16, onderdeel van MAANBEEST

BESTE CORRESPONDENTIEVRIEND
Dear Pen Pal, 1948
in: VERBINDING MET MORGEN
in: DE VERSCHRIKKELIJKE BUIKSPREKERSPOP
in: DE KLUIS VAN HET BEEST

BETOVERD DORP

The Enchanted Village, 1950
in: DE STENEN BLOEDZUIGER
in: BETOVERD DORP

DE BEZETENEN
The Changeling (The Wonderful Man), 1944
in: APOLLO 20, onderdeel van MAANBEEST

CARTHING
Carthing
in: INFOSFAN 25, 1973

HET DERDE OOG
Siege of the Unseen (The Chronicler), 1946
in: APOLLO 1

DE EERSTE MARTIAAN
The First Martian, 1939
in: SPRONG NAAR OMEGA

HET GELUID
The Sound, 1950
in: ORBIT 2, 1979, onderdeel van OORLOG TEGEN DE RULL

HERRIJZENIS
Resurrection (The Monster), 1948
in: ALFA ÉÉN
in: DE KLUIS VAN HET BEEST

IK BEN UW SCHEPPER
The Universe Maker (The Shadow Man), 1950
verkorte bewerking van DE HEELALMAKER
in: APOLLO 9

"IK BEVAT VERF"
A Can of Paint, 1952
in: ORBIT 2
in: DE VOLMAAKTE WENS

DE KLUIS VAN HET BEEST
Vault of the Beast, 1940
in: DE KLUIS VAN HET BEEST
in: DE BESTE SCIENCE FICTION-VERHALEN VAN MEULENHOFF

DE LAATSTE VESTING
Recruiting Station (Masters of Time), 1942
in: UTOPIA 19, 1962
in: UTOPIA OMNIBUS 7
in: TOEKOMST 1 NR 3 (1969) en TOEKOMST 1 NR 5 (1970) in 2 delen
in: RAJ PUBLICATIONS 1975, INFO DL 2 NR 1
korte versie van DE MEESTERBREINEN

DE MENSELIJKE BESTUURDERS
(met Harlan ELLISON)
The Human Operators, 1971
in: DE MACHT VAN DE ZIN

RESEARCH ALFA (met James H. SCHMITZ)
Research Alpha, 1965
in: DE KLUIS VAN HET BEEST

SLAPEND
Dormant, 1948
in: DE BESTE SF

DE WAPENWINKEL
The Weapon Shop, 1942
in: GALERIJ DER GIGANTEN 2, onderdeel van DE ARSENALEN VAN ISHER

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ