Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


WALTON, Jo

Groot-BrittanniŽ, 1964-


 

Bibliografie:

Series

Sulien Saga

Koningsvrede / Jo Walton De Naam van de Koning / Jo Walton

DE KONINGSVREDE
2006, Amsterdam: Uitgeverij M, 480pag., 23cm, ISBN 90-225-4525-3, 1e druk (2007: 2e druk)
vert.van: The King's Peace (New York: Tor, 2000), vert.uit het Engels: Gerard Grasman

Sulien ap Gwien is zeventien als een groep plunderaars haar dorp overvalt, waarbij haar broer om het leven komt. Ze zweert dat ze zich op de daders zal wreken en gaat op pad om koning Urdo te zoeken. Urdo is druk doende alle opstandige edelen te herenigen door ze onder zijn banier te scharen, om zo zijn land te kunnen bevrijden van de plunderaars. Zo begint het verhaal van Sulien ap Gwien, die zich langzaam omhoog vecht in de rangen van de koning, tot ze naast hem staat in de strijd voor de Koningsvrede en haar naam bekend is in het hele land.

DE NAAM VAN DE KONING
2006, Amsterdam: Uitgeverij M, 304pag., 23cm, ISBN 90-225-4649-7, 1e druk
vert.van: The King's Name (New York: Tor, 2001), vert.uit het Engels: Gerard Grasman

Na de strijd die het koninkrijk Tir Tanagiri verenigd heeft onder het banier van koning Urdo, is Sulien ap Gwien verheven tot Vrouwe van haar eigen gebied, terwijl haar heldendaden worden bezongen in het hele koninkrijk. Maar de vrede die zij en Urdo bevochten lijkt van korte duur en een burgeroorlog is onvermijdelijk. Sulien wordt wederom gedwongen het zwaard om te gorden, maar ditmaal komt ze tegenover vrienden en familie te staan in een grimmige strijd om Urdo's droom te kunnen behouden.

THE PRIZE IN THE GAME (2002)
niet vertaald

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ