Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


WELLS, H(erbert) G(eorge)

Groot-BrittanniŽ, 1866-1946
Pseudoniemen: Walter Shockenhammer, Sosthenes Smith
 

Bibliografie:

Romans

HET VOEDSEL DER GODEN EN HOE HET OP AARDE KWAM
1908, Wereldbibliotheek, nummer 24-25, 318pag., hardcover
vert.van: The Food of the Gods and How It Came to Earth (The Food of the Gods)(1904), vert.door: J. Kuylman
uitgegeven voor de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur door G. Schreuders, Amsterdam

DE DROOM
1924, Amsterdam: Allert de Lange, Ontwikkeling Amsterdam, 326pag., hardcover
vert.van: The Dream (1924), vert.door: A. Moresco

EEN KONING DIE WAARLIJK KONING WAS
HET BOEK VAN EEN FILM
1930, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 242pag., hardcover
vert.van: The King Who Was a King (1929), vert.door: J. Kuijlman

WELK LOT WACHT DE MENSHEID?
EEN ZAKELIJK RELAAS VAN WAT ER THANS MET HAAR GEBEURT EN VAN DE MOGELIJKHEDEN DER NAASTE TOEKOMST
1939?, H. Meulenhoff, Amsterdam, 325pag., hardcover
vert.van: The Fate of Homo Sapiens, vert.door: H.W.J. Schaap

DE OORLOG DER WERELDEN
19?, Maastricht: NV Leiter-Bypels, Mimosa-reeks, 196pag.,
vert.van: The War of the Worlds  (1898), vert.door: B. Canter

DE PLANETEN OORLOG
1971, Bert Bakker, 190pag., ISBN 90-6019-515-9, 1e druk
1974, Bert Bakker, 190pag., ISBN 90-6019-515-9, 2e druk
DE PLANETEN OORLOG
1978, Bert Bakker, 190pag., ISBN 90-6019-515-9, 3e druk
DE PLANETEN OORLOG
1978, Bert Bakker, 190pag., ISBN 90-6019-515-9, 3e druk, hardcover
vert.van: The War of the Worlds  (1898), vert.door: Johan Frederik

DE ONZICHTBARE MAN
1949, Amsterdam: Republiek der Letteren, Zebra 17, 192pag., met stofomslag
vert.van: The Invisible Man, a Grotesque Romance  (1897), vert.door: Manuel van Loggem

DE ONZICHTBARE MAN
1948, Em. Querido, Salamander, 143pag., 1e druk
1953, Em. Querido, Salamander, 143pag., 2e druk
1968, Em. Querido, Salamander, 143pag., 3e druk
1969, Em. Querido, Salamander, 143pag., 4e druk

DE ONZICHTBARE MAN
1977, Em. Querido, Salamander, 143pag., 5e druk
vert.van: The Invisible Man, a Grotesque Romance  (1897), vert.door: Manuel van Loggem

HET EILAND VAN DR. MOREAU
1980, Utrecht: A.W. Bruna, Bruna SF 109, 171pag., ISBN 90-229-9109-1,
vert.van: The Island of Dr. Moreau  (1895), vert.door: Annemarie Kindt

Bundels

DE TIJDMACHINE EN ANDERE VERHALEN
1959, Utrecht: Het Spectrum, Prisma 427, 187pag., 1e druk
DE TIJDMACHINE EN ANDERE VERHALEN
1984, Utrecht: Het Spectrum, Prisma 2265, 189pag., ISBN 90-283-1408-4,
DE TIJDMACHINE EN ANDERE VERHALEN
1993, Utrecht: Het Spectrum, Prisma SF & Fantasy Klassieken, 243pag., ISBN 90-283-3284-8,
vert.van: The Short Stories of H.G. Wells  (1959), vert.door: Lydia Belinfante, bevat:

 1. DE TIJDMACHINE (The Time Machine, 1895)
 2. INBRAAK IN HAMMERPOND (The Hammerpond Burglary, 1894)
 3. JANE KRIJGT DE BONS (The Jitling of Jane, 1897)
 4. EEN CATASTROFE (A Catastrophe, 1895)
 5. DE ERFENIS (The Lost Inheritance, 1897)
 6. HET TOVERHUIS (The Magic Shop, 1903)
 7. DE VERMAGERINGSKUUR (The Truth About Pyecraft, 1903)
 8. HET STUMPERIGE SPOOK (The Unexpected Ghost / The Inexperienced Ghost, 1902)
 9. DE VAKANTIE VAN DE DE HEER LEDBETTER (Mr. Ledbetter's Vacation, 1898)
 10. DE SCHAT VAN BRISHER (Mr. Brisher's Treasure, 1899)
 11. MEJUFFROUW WINCHELSEA'S IDYLLE (Miss Winchelsea's Heart, 1898)
HET EI VAN KRISTAL

ACHT VERHALEN EN EEN DROOM, samengesteld en ingeleid door Manuel van Loggem
1980, A.W. Bruna, 192pag., ISBN 90.229.7542.8, omslag: Paul Lehr
vert.door: Ef Leonard (Het relaas van wijlen de heer Elvesham) en B. ter Laat (overige verhalen), bevat: 

 1. HET EI VAN KRISTAL (The Crystal Egg, 1897)
 2. DE STER (The Star, 1897)
 3. HET DAL VAN DE SPINNEN (The Valley of the Spiders, 1903)
 4. DE NIEUWE VERSNELLER (The New Acceletaror, 1901)
 5. DE DROOM VAN HET ARMAGEDDON (A Dream of Armageddon, 1901)
 6. HET LAND DER BLINDEN (The Country of the Blind, 1904)
 7. IN DE AFGROND (In the Abyss, 1896)
 8. HET RELAAS VAN WIJLEN DE HEER ELVESHAM (The Story of the Late Mr. Elvesham, 1896)
 9. HET KONINKRIJK DER MIEREN (The Empire of the Ants, 1905)

 

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ