bol.com
Homepage: Naslag: Auteursregister: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken:


ZIEGLER, Jean

-

 

Bibliografie:

Non-fictie

HEREN VAN DE MISDAAD
1988, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, *M / Kritak, 264pag., ISBN 90-290-5597-9, 1e druk april 1998
vert.van Les Seigneurs du Crime (1998), vert.uit het Frans: Désirée Schyns, omslagontwerp: Zeno, omslatgfoto: Tony Stone
Het zij maar meteen gezegd, de Europese samenlevering staat onder toenemende druk van de georganiseerde misdaad. Een oplossing is vooralsnog niet voorhanden. De vertegenwoordigers van deze internationaal opererende criminele bedrijfstak bekleden vooraanstaande posities, hebben connecties in de hoogste politieke kringen en nemen beslissingen waarbij het om miljoenen gaat. Hun tweede gezicht moeten we leren vrezen: de heren van de misdaad maken hun handen niet vuil, hun werkwijze is corruptie, afpersing, moord, en ze zijn gespeend van iedere moraal.

Over de schrijver

Jean Ziegler is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Genève en lector aan de Sorbonne. In Hitlers bankiers deed hij schokkende onthullingen over de financiële en economische samenwerking van Zwitserland met nazi-Duitslans. Heren van de misdaad gaat diep in op de gevaren van de internationaal georganiseerde misdaad.

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ