Homepage: Naslag: Serieregister

 
VLAAMSCHE FILMKENS / VLAAMSE FILMKENS

Goede Pers (Averbode)

Herstart na de Tweede Wereldoorlog; telling begint bij 1
Deel 1 t/m 22: Vlaamsche Filmkens, daarna: Vlaamse Filmkens

1946 - 1969

zie ook:
VLAAMSCHE FILMKENS 1930-1942
VLAAMSE FILMKENS 1946-1969
VLAAMSE FILMPJES 1969-1999
VLAAMSE FILMPJES vanaf 3000
 

Bibliografie:

 
Nr		Auteur				Titel							Jaar
1		D'Ettincourt, Guy 		Een bewogen luchtdoop					1946
2		Belina-Podgaetsky, N. 		De Spions-Parachutisten					1946
3		Meur, R. van 			Jan Bouwers in zijn rol					1946
4		Flanders, John 			De laatste atoombom					1946
5		Bell, Isa 			Misdaad in het spel					1946
6		Pulpbaas, Reintje 		De geheimen van het Kraaienbos				1946
7		Pulpbaas, Reintje 		Wilfrid Sijskes redt zijn nichtje			1946
8		Flanders, John 			Minotaur de robot					1946
9		Lodo, C. 			Het gruwzame biechtgeheim				1946
10		Marcke, Leen van 		Bliksem-Joe in aktie					1946
11		Anné, Jos 			Het huisje aan de Kraaienbeek				1946
12		Flanders, John 			Het geheimzinnig groene vuur				1946
13		Eikenloo, Dirk 			De page van Zwarte Lotus				1946
14		Bell, Isa 			Apachen om Fort Calamity				1946
15		Flanders, John 			De witte pest						1946
16		Lodo, C. 			Florke-Fluit (1)					1946
17		Bart 				Grauwvuur in de mijn					1946
18		Flanders, John 			De verschrikking van Shorcham				1946
19		Lejeune, Fernand 		Florette						1946
20		Flanders, John 			De eilanden van den mist				1947
21		Haans, Frits 			Duisternis rond Sewiowski				1947
22		Flanders, John 			Het huis met de zeven torentjes				1947
23		Bart 				Mon en de ravenpoot van Kerstnacht			1947
24		Bell, Isa 			De villa-dieven						1947
25		Müller, Gust 			De zwarte koning					1947
26		Anné, Jos 			Het paviljoen achter de grauwe poort			1947
27		Flanders, John 			De rokende doodskop					1947
28		Ghysen, Jos 			Met de raket naar de maan				1947
29		Flanders, John 			De schat der Färoër-Eilanden				1947
30		Bell, Isa 			De jacht op den Renegaat				1947
31		Lodo, C. 			Florke-Fluit (2) De gebroken karaf			1947
32		Eikenloo, Dirk 			Het groene Erin						1947
33		Flanders, John 			Vier van Christus' leger				1947
34		Bell, Isa 			Bert en de autodieven					1947
35		Lodo, C. 			De gestrafte heiligschennis				1947
36		Flanders, John 			De geheimzinnige rivier					1947
37		Ghysen, Jos 			De bemanning is gered					1947
38		Gucht, G.M. van der 		Wang en de Chinese Tempel				1947
39		Luyts, Albert 			De groene cow-boy					1947
40		Flanders, John 			De vijand op het eiland					1947
41		Anné, Jos 			De zwarte dame van Eikenvlim				1947
42		Flanders, John 			De witte hel						1947
43		Gucht, G.M. van der 		Tim wordt een held					1947
44		Flanders, John 			Schrik op de Wash-gronden				1947
45		Moor, Felix de 			Heldenbloed vloeit nooit verloren			1947
46		Flanders, John 			Vuren op Fuglö						1948
47		Ghysen, Jos 			De witte man der zwarte wouden				1948
48		Gucht, G.M. van der 		Het rechte spoor					1948
49		Gucht, G.M. van der 		De commando's van Ons Heer				1948
50		Wouters, Jef 			De heldendaad van Peerke Vink				1948
51		Luysterborgh, Christian 	De kleine horrelvoet					1948
52		Flanders, John 			Drie rode pijlen					1948
53		Müller, Gust 			Pannekoeken op Lichtmis					1948
54		Flanders, John 			Zonderlinge Babet Brown					1948
55		Moor, Felix de 			De weg naar het geluk					1948
56		Lejeune, Fernand 		Het kasteel der geesten					1948
57		Flanders, John 			De man die God haatte					1948
58		Moor, Felix de 			Beloond betrouwen					1948
59		Flanders, John 			De nacht van de zevenslaper				1948
60		Lejeune, Fernand 		Harry							1948
61		Müller, Gust 			In dienst van zijne majesteit				1948
62		Luyts, Albert 			Bij de Eskimo's						1948
63		Moor, Felix de 			Broeder Willem						1948
64		Müller, Gust 			Abeline							1948
65		Flanders, John 			De koperen duivelsklauw					1948
66		Wouters, Jef 			Om de witte roos					1948
67		Moor, Felix de 			Jo's avontuur						1948
68		Müller, Gust 			Aga Raschid, de Janitsaar				1948
69		Moor, Felix de 			De jonge Garibaldist					1948
70		Flandersen, Ko 			Het zeer geheimzinnig avontuur				1948
71		Lejeune, Fernand 		Vlucht uit Rome						1948
72		Flanders, John 			Het geheim der rode heuvels				1948
73		Luysterborgh, Christian 	De wolf van Gubio					1949
74		Puc, Remi 			De knaap Mitambo					1949
75		Moor, Felix de 			De nacht die vrede bracht				1949
76		May, Karl 			Driemaal Kerstmis bij Karl May				1949
77		Flanders, John 			Het wonder van Oberstein				1949
78		Lishout, Willy van 		Stop! Grens-politie					1949
79		Moor, Felix de 			List en Trouw						1949
80		Flanders, John 			De vlucht uit de hel					1949
81		Moor, Felix de 			Balumba's offer						1949
82		Wouters, Jef 			Met u, mijn kameraad					1949
83		Bosschaerts, Tijl 		Olaf, de jonge Noorman					1949
84		Luyts, Albert 			Dapper in den strijd					1949
85		Flanders, John 			Het geheim van het oerwoud				1949
86		Müller, Gust 			Strijd op de Nanga Parbat				1949
87		Lejeune, Fernand 		Avontuur in Afrika's wildernis				1949
88		Moor, Felix de 			Die scone van Ghistel					1949
89		Remy, Luc 			De grote slag						1949
90		Flanders, John 			De zwarte schaduw treedt op				1949
91		  				Ridder Valentijn					1949
92		Eeckhaute, J. van 		De stervende eekhoorn					1949
93		Flanders, John 			Het moeras der zwarte Acacia's				1949
94		Müller, Gust 			Sakao, de boom der zelfmoord				1949
95		Müller, Gust 			Terreur in het land aan de Ogowe			1949
96		Moor, Felix de 			De vader der armen					1949
97		Uyttendaele, Karel Lodewijk 	Het spookkasteel					1949
98		Moor, Felix de 			Vader Amandus						1949
99		Elslande, Orinda van 		De laatste vacantie					1950
100		Uyttendaele, Karel Lodewijk	Arendsklauw, de roodhuid				1950
101		Eikenloo, Dirk 			Calthon en Colmal					1950
102		Moor, Felix de 			Een avontuur in Texas					1950
103		Gucht, G.M. van der 		Wing, Wong en de rovers					1950
104		Flanders, John 			De kweekschool van het avontuur				1950
105		Ghysen, Jos 			De witte maraboet					1950
106		Flanders, John 			Onrust op de Caraïben					1950
107		Lejeune, Fernand 		Amontoz, de struikrover					1950
108		Flanders, John 			De schatkamer der zee					1950
109		Elslande, Orinda van 		De zwerver en zijn kind					1950
110		Uyttendaele, Karel Lodewijk 	De lachende God						1950
111		Wouters, Jef 			Jongen, sta uw man					1950
112		Moor, Felix de 			Het simpele gebaar					1950
113		Flanders, John 			De wrekende valken					1950
114		Bosschaerts, Tijl 		Bora, de negerknaap					1950
115		Müller, Gust 			De laatste reis van kapitein Cook			1950
116		Verrept, Staf Julius 		Vendel en Jan Borluut					1950
117		Uyttendaele, Karel Lodewijk 	De schat van de tempel					1950
118		Verrept, Staf Julius 		Verkenner voor Van Gansen				1950
119		Luyts, Albert 			Felix knapt het op					1950
120		Blauwvoet 			Rudi							1950
121		Flanders, John 			De raadselachtige zeereis				1950
122		Moor, Felix de 			Naar een beter vaderland				1950
123		Puttemans, Rik 			De moeraskerels						1950
124		Uyttendaele, Karel Lodewijk 	Gekruiste zwaarden					1950
125		Flanders, John 			De verjaagde monniken					1951
126		Linden, R. van der 		Liederik, de onbekende prins				1951
127		Müller, Gust 			De grote zwartrok					1951
128		Elslande, Orinda van 		Een zonnige kwajongen					1951
129		Flanders, John 			De bloedige relikwie					1951
130		Verrept, Staf Julius 		Wiet staat zijn man					1951
131		Uyttendaele, Karel Lodewijk 	Torre van Bever						1951
132		Flanders, John 			De vloek van Trevor-Castle				1951
133		Blauwvoet 			Vaders eer						1951
134		Moor, Felix de 			De goede moordenaar					1951
135		Flanders, John 			Een aspirant Robinson					1951
136		Puttemans, Rik 			De jonge ridder						1951
137		Flanders, John 			De wonderbare historie van Peter Stone			1951
138		Luysterborgh, Christian 	Het lied van de nachtegael				1951
139		Puttemans, Rik 			De zwarte ruiter					1951
140		Heuvinck, Lode 			De verloren zoon					1951
141		Collina, Rosa 			Een spannende achtervolging				1951
142		Flanders, John 			De boeman van Stockton					1951
143		Elslande, Orinda van 		De achterbuurtjongen					1951
144		Leeman, Cor Maria 		Niet liegen, Robbetje					1951
145		Verrept, Staf Julius 		Apostolaat in Leningrad					1951
146		Verrept, Staf Julius 		Op Gods gena!						1951
147		Balbaert, Karel 		De Fu-Kwang-Tse grijpt in				1951
148		Bonifaas 			Jongens van hun woord					1951
149		Flanders, John 			De luidjes van Bury-Square				1951
150		Verrept, Staf Julius 		Stormloop op Jeruzalem					1951
151		Willeborgh, Noël 		De zeeduivels						1951
152		Collina, Rosa 			Oom Frank, de cowboy					1952
153		Moor, Felix de 			Artevelde						1952
154		Beatrice, Maria 		Marijke's grote avontuur				1952
155		Flanders, John 			De terugkeer van Sir Lionel Brent			1952
156		Verrept, Staf Julius 		Storm over Mexico					1952
157		Alvila, T. 			Hoe een duivel stierf					1952
158		Gucht, G.M. van der 		De geheimzinnige straal					1952
159		Ham, Leopold van 		Detective bij toeval					1952
160		Vital, Lode 			Storm over de heide					1952
161		Flanders, John 			Het slot van de havik					1952
162		Puttemans, Rik 			De onzichtbare redder					1952
163		Berten 				De sleutel van het geheim				1952
164		Flanders, John 			Gevangen op Thunder-Manor				1952
165		Ghysen, Jos 			Martin en de kluizenaar					1952
166		Flanders, John 			Het geheim van de 3 zevensterren			1952
167		Collina, Rosa 			Blokhut "De Leeuwkens"					1952
168		Flanders, John 			De verdwijning van menheer Haes				1952
169		Leeman, Cor Maria 		De tweeling op het detectivepad				1952
170		Puttemans, Rik 			De macht der kruiden					1952
171		Moor, Felix de 			Een bewogen vacantietocht				1952
172		Flanders, John 			Het sprookjesachtig geluk van Edward Larkins		1952
173		Roose, R. 			d'Harpoen op kaperjacht					1952
174		Verrept, Staf Julius 		Kamp op de heide					1952
175		Leeman, Cor Maria 		De geheimzinnige uitvinding van Prof. Das		1952
176		Flanders, John 			De zwervende graaf					1952
177		Droppels, Leo 			Een kranige verstekeling				1952
178		Moor, Felix de 			Strijd in de wildernis					1953
179		Leeman, Cor Maria 		De onzichtbare man					1953
180		Liva, Xaveer 			Het land van de witte dood				1953
181		Moor, Felix de 			De oude medalie						1953
182		Rivalis, Ant. 			Een merkwaardige verdwijning				1953
183		Balbaert, Karel 		Het geheim van de zonnetempel				1953
184		Vital, Alex 			In vlammende diepten					1953
185		Flanders, John 			Gevangene nr. 117					1953
186		Almavi, Lode 			De grote verschrikking					1953
187		Collina, Rosa 			Kempenland in Canada					1953
188		Roose, R. 			De mislukte opstand					1953
189		Heuvinck, Lode 			Het licht in de duisternis				1953
190		Verrept, Staf Julius 		De stortvloed komt					1953
191		Verrept, Staf Julius 		Kruis tegen antichrist					1953
192		Dewetter, Noël 			Tanja, het leeuwenmeisje				1953
193		Puttemans, Rik 			De tocht naar de witte rotsen				1953
194		Leeman, Cor Maria 		Herman knapt het op					1953
195		Flanders, John 			Gevaarvolle vacantiedagen				1953
196		Martens, R.A. 			De heer van Rijmbeke					1953
197		Rivalis, Ant. 			Het raadsel der oude abdij				1953
198		Roose, R. 			Het tropenavontuur					1953
199		Bertram, Karel 			Smokkelaars in de val					1953
200		Beatrice, Maria 		In en om een paleis					1953
201		Moor, Felix de 			God sterft nooit					1953
202		Wouters, Jef 			Kerlamien						1953
203		Müller, Gust 			Ignatius						1953
204		Aerts, Jos 			IJszeevaarders						1954
205		Flanders, John 			In het duister hart van New York			1954
206		Moor, Felix de 			Uit bange oorlogsdagen					1954
207		Bertoens, Lode 			Een dappere luistervink					1954
208		Berten 				Het geheim van de grot					1954
209		Müller, Gust 			Whymper, de man van de Matterhorn			1954
210		Weispieler, Grelly 		Avonturen in het land der Huronen			1954
211		Convents, Etienne 		Een luchtreis met hindernissen				1954
212		Rivalis, Ant. 			Het gemartelde China					1954
213		Driessen, Willy 		Het duivelsnest						1954
214		Roose, R. 			De vluchteling Stani					1954
215		Müller, Gust 			Verdacht volk op 't kasteeltje				1954
216		Zaman, Leo 			In de schaduw van de Pyreneeën				1954
217		Livana, Antoon 			De heilige met de spieren				1954
218		Savenberg, W. 			Leve de keizer!						1954
219		Marcke, Leen van 		De rode spin						1954
220		Antony, Lex 			Drie sombere mannen					1954
221		Flandriaans, Antoon 		Ratten werden rechters					1954
222		Zaman, Leo 			De reus van de Ortos-woestijn				1954
223		Meert, P. 			Strijd om de vlag					1954
224		Flanders, John 			De verdwenen student					1954
225		Roose, R. 			Egbert Wolfertszoon vaart naar Oostland			1954
226		Bertram, Karel 			Columbus ontdekt Amerika				1954
227		Moor, Felix de 			De strijd om Antiochië					1954
228		Leeman, Cor Maria 		Bosbrand						1954
229		Roose, R. 			De Oosthoek in de Geuzenstorm				1954
230		Lavi, Antoon 			De overwonnen nacht					1954
231		Aerts, Jos 			Jan Musterd en zijn zoon				1955
232		Flanders, John 			Mensenjacht						1955
233		Leeman, Cor Maria 		Het geheimzinnige vliegtuig				1955
234		Viali, Lode 			Zestien gouden beeldjes					1955
235		Puttemans, Rik 			Paardendieven						1955
236		Heuvel, R. van den 		De Heilige Vrouwe Godelieve van Gistel			1955
237		Verbruggen, Alb. 		Het gestolen dokument					1955
238		Moor, Felix de 			Om de geheimzinnige ruimtestralen			1955
239		Bertram, Karel 			Kang staat zijn man					1955
240		Leeman, Cor Maria 		Raadselen in de lucht					1955
241		Bertram, Karel 			De dame met de lamp					1955			
242		Verrept, Staf Julius 		De laatste getrouwe					1955
243		Aelsterman, Jan 		Goudstaven						1955
244		Heuvel, R. van den 		De heilige Lidwina van Schiedam				1955
245		Valmi, Lode 			De spionnen der menslievendheid				1955
246		Müller, Gust 			Mr. Paul Peters wordt speurder				1955
247		Bertram, Karel 			De 683-ste man						1955
248		Via, Antoon 			Een gevaarlijke tocht					1955
249		Müller, Gust 			Paul Peters volgt een spoor				1955
250		Roose, R. 			Piet Heyn en de Zilvervloot				1955
251		Müller, Gust 			Mr. Paul Peters zit in de klem				1955
252		Bertram, Karel 			Joannes Berchmans					1955
253		Flanders, John 			De meester der tijgers					1955
254		Bertram, Karel 			Jeanne d'Arc						1955
255		Moor, Felix de 			Rond een atoomgeheim					1955
256		Anjers, Marloo 			Ontvoering						1955
257		Flanders, John 			Eiland der tijgers					1956
258		Müller, Gust 			Het kerstfeest van de kleine leurder			1956
259		Flanders, John 			De zeven Robinsons van Kerstmis				1956
260		Müller, Gust 			De kleine Mozart gaat op reis				1956
261		Liva, Tone 			De radiotoren in gevaar					1956
262		Heuvel, R. van den 		Beppo Sarto Van Riese					1956
263		Flanders, John 			De onzichtbare stad					1956
264		Bollingier, L. 			Abraham Lincoln						1956
265		Leeman, Cor Maria 		De schat						1956
266		Lebbeek, Frank van 		Pater Lievens						1956
267		Meert, P. 			Raakt Jorg erdoor?					1956
268		Flanders, John 			12.000.000 pond sterling				1956
269		Bertram, Karel 			De Hunnen komen !					1956
270		Meert, P. 			Geramde vleugels					1956
271		Heuvel, R. van den 		Janus van de Drieshoef					1956
272		Müller, Gust 			Rodenbach, de blauwvoet					1956
273		Leeman, Cor Maria 		Wim reporter						1956
274		Zaman, Leo 			Als een opgejaagde hinde				1956
275		Flanders, John 			De gouden berg						1956
276		Flanders, John 			Het betoverde schilderij				1956
277		Müller, Gust 			De grote ramp						1956
278		Bollingier, L. 			Gods minnezanger					1956
279		Gevaert, M.M. 			Het duivelsvuur van Schiermonnikoog			1956
280		Leeman, Cor Maria 		Rode klauwen						1956
281		Bertram, Karel 			Met Magellaan de wereld rond				1956
282		Bertram, Karel 			De roep van de woestijn					1956
283		Müller, Gust 			Het feest der verrassingen				1957
284		Cyrus 				De plannen van de windmolen				1957
285		Moor, Felix de 			Karel en de Elegast					1957
286		Bertram, Karel 			Fier Margrietje van Leuven				1957
287		Keizers, Antoon 		De kluizenaar van de vuurtoren				1957
288		Bertram, Karel 			God van Clotildis					1957
289		Watteyne, Victor 		Jonker Johan zoekt zijn weg				1957
290		Watteyne, Victor 		Drie zilveren lampen					1957
291		Kastelein, Tony 		Jacht op mensen						1957
292		Müller, Gust 			De grote admiraal					1957
293		Marmon 				Spoken op de heide					1957
294		Bertram, Karel 			Genoveva van Brabant					1957
295		Flanders, John 			De kruisweg van de rode maan				1957
296		Baere, Maurits de 		Parcival						1957
297		Aelsterman, Jan 		Avonturen in de ronde van Frankrijk			1957
298		Müller, Gust 			De uitverkoren bruid					1957
299		Meert, P. 			Dappere zeemansjongen					1957
300		Watteyne, Victor 		Drie kruiskens molen					1957
301		Flanders, John 			Het Australische avontuur				1957
302		Marmon 				Jan Knap en de gouden draak				1957
303		Félicé, Marguerite 		Mariolina's avontuur					1957
304		Bertram, Karel 			Dymphna de vluchtelinge					1957
305		Müller, Gust 			Het proces Bergh					1957
306		Watteyne, Victor 		Simba							1957
307		Flanders, John 			Op het spoor van M. Hummes				1957
308		Leeman, Cor Maria 		Rome bloedt						1957
309		Beveren, C. van 		Koning Leopold I					1957
310		Bertram, Karel 			En het lichtje wenkte					1958
311		Aelsterman, Jan 		Hup, hup, Favore!					1958
312		Zaman, Leo 			Valkennest						1958
313		Bertram, Karel 			De hemelse tovenaar					1958
314		Watteyne, Victor 		De sleutel van het paradijs				1958
315		Flanders, John 			Het Pratt-house mysterie				1958
316		Beveren, C. van 		België's grote koning Leopold II			1958
317		Gucht, G.M. van der 		De boef uit het paradijs				1958
318		Remoortere, Julien van 		Mars valt aan						1958
319		Bertram, Karel 			Het geheim van Tharsicius				1958
320		Watteyne, Victor 		De zoon van de Liereman					1958
321		Lamend, A. Margareta 		Die man moet sterven!					1958
322		Kievits, R. 			De Vlaamse Heilige S. Lutgardis				1958
323		Flanders, John 			De spooktrein op de heide				1958
324		Gevaert, M.M. 			Om tienduizend frank					1958
325		Debaere, M. 			De list van Robin Hood					1958
326		Watteyne, Victor 		Miki, de vondeling					1958
327		Luysterborgh, Liddy 		Het begon te Himmelsee					1958
328		Remoortere, Julien van 		Bestemming Mars						1958
329		Müller, Gust 			Leve Keizer Karel					1958
330		Dionysia, Zuster 		Sint Lieven						1958
331		Desramault, W. 			De kleine Brigand					1958
332		Félicé, Marguerite 		Drie meisjes en een krater				1958
333		Watteyne, Victor 		Prinses Bettina						1958
334		Beveren, C. van 		Koning Albert I						1958
335		Bertram, Karel 			De vader der melaatsen					1958
336		Lamend, A. Margareta 		De 4 heemskinderen					1959
337		Müller, Gust 			Lezende vingers						1959
338		Bertram, Karel 			Kate haalt hulp						1959
339		Remoortere, Julien van 		Het Venus-mysterie					1959
340		Watteyne, Victor 		4 knapen uit Nekkershoek				1959
341		Müller, Gust 			De vrouw van een ontdekkingsreiziger			1959
342		Bertram, Karel 			Pas op voor zwarte Neel					1959
343		Desramault, W. 			Reinhart bij de Vikings					1959
344		Lebbeek, Frank van 		De eed van haat						1959
345		Flanders, John 			De vreselijke negen dagen				1959
346		Müller, Gust 			Avonturen aan de Nijl					1959
347		Desramault, W. 			Reinhart als schildknaap				1959
348		Moor, Felix de 			De slag bij Kassel 1328					1959
349		Félicé, Marguerite 		Om de plannen van een ruimteraket			1959
350		Leeman, Rik 			De schatkamers van de farao				1959
351		Remoortere, Julien van 		Het anti-atoom mysterie					1959
352		Flanders, John 			De rode schaduw						1959
353		Remoortere, Julien van 		Aka, de paardengek					1959
354		Terlo, Johan 			Theaterratten in de val					1959
355		Lamend, A. Margareta 		Het zwarte masker					1959
356		Müller, Gust 			Mijn vriend grijze uil					1959
357		Leeman, Rik 			Wedren naar de Noordpool				1959
358		Moor, Felix de 			De gestolen klokken					1959
359		Beveren, C. van 		Koning Leopold III					1959
360		Remoortere, Julien van 		Het raadsel van de zwarte planeet			1959
361		Müller, Gust 			Stanley de rotsenbreker					1959
362		Bertram, Karel 			Jefkes kerstfeest					1959
363		Watteyne, Victor 		Het zwaard van Herkenbald				1960
364		Müller, Gust 			Voor het leven gewonnen					1960
365		Flanders, John 			Een roman van de zee					1960
366		Müller, Gust 			Egmont, graaf zonder hoofd				1960
367		Moor, Felix de 			Geheim agent XXR					1960
368		Müller, Gust 			Verbannen naar de hel					1960
369		Bertram, Karel 			Veel geluk Mia						1960
370		Beveren, C. van 		Koning Boudewijn					1960
371		Aelsterman, Jan 		Mopsy							1960
372		Müller, Gust 			Robert Koch, ontdekker in de microbenwereld		1960
373		Bertram, Karel 			Het wonder van Fatima					1960
374		Remoortere, Julien van 		De wraak van de alchemist				1960
375		Bertram, Karel 			Mijnheer Vincent					1960
376		Müller, Gust 			De burgemeester van Maagdenburg				1960
377		Bertram, Karel 			Brand op het kasteel					1960
378		Müller, Gust 			Panama, poort der Oceanen				1960
379		Bertram, Karel 			Mia vlucht!						1960
380		Lamend, A. Margareta 		Verschrikking op Alpha Centauri				1960
381		Rutgeers, Albert C.C.L.M. 	De invasie van de monsters				1960
382		Thaler, Peter 			Het prinsesje uit het zuiden				1960
Vanaf 383 weer een wekelijkse uitgave.
383		Müller, Gust 			Clovis en Clothildis					1960
384		Leeman, Rik 			Peter volgt een spoor					1960
385		Bertram, Karel 			Onder de banier van Kristus				1960
386		Riethuyze, M. 			De zwarte aktentas					1960
387		Müller, Gust 			De echte en de valse Boudewijn				1960
388		Flanders, John 			De klopgeest van Spring-Lodge				1960
389		Bertram, Karel 			Godelieve van Gistel					1960
390		Aelsterman, Jan 		Mus							1960
391		Beveren, C. van 		De grote hertog Karel de Stoute				1960
392		Welis, Jos 			De moordenaar der parkings				1960
393		Müller, Gust 			Op zoek naar 3 herders					1960
394		Geerten, Bert 			Het groene geheim					1960
395		Bertram, Karel 			Margareta van Oostenrijk				1961
396		Linton, Jack 			Schaakspel met spionnen					1961
397		Müller, Gust 			Meester Plantin						1961
398		Watteyne, Victor 		Boer Wihok, de blauwvoeter				1961
399		Beveren, C. van 		Willem van Oranje					1961
400		Thaler, Peter 			Koningin fabiola					1961
401		Beveren, C. van 		Martelaren van Gorkum					1961
402		Moor, Felix de 			Vlucht voor de zwarte storm				1961
403		Beveren, C. van 		Napoleon Bonaparte					1961
404		Lamend, A. Margareta 		Het geheim van het Warandebos				1961
405		Bertram, Karel 			Paus Johannes XXIII					1961
406		Flanders, John 			De nachten van Preston					1961
407		Müller, Gust 			Met een dynamo onder de arm				1961
408		Geerten, Bert 			De weerwolf van de Ardennen				1961
409		Bertram, Karel 			Voortaan zult gij mensen vangen				1961
410		Castelein, Ronny 		De groene sportwagen					1961
411		Müller, Gust 			Dwars door Australië					1961
412		Riethuyze, M. 			De schatten van Atlantis				1961
413		Müller, Gust 			Op zoek naar moeder					1961
414		Flanders, John 			De steeg van de gehangene				1961
415		Bertram, Karel 			De 13e apostel						1961
416		Meel, Jos van 			De bevrijding						1961
417		Müller, Gust 			De Schelde vrij!					1961
418		Remoortere, Julien van 		Operatie Roodstok					1961
419		Müller, Gust 			Rubens en zijn werken					1961
420		Flanders, John 			De onzichtbare leraar					1961
421		Beveren, C. van 		Jan Bart de kaper van Duinkerken			1961
422		Lamend, A. Margareta 		Het lelijke eendje					1961
423		Vlamings, G. 			De heilige Herman Jozef					1961
424		Watteyne, Victor 		De wonderklok						1961
425		Müller, Gust 			Ons eerste vorstenpaar 					1961
426		Goiris, Karel 			Het geheim van de oude bunker				1961
427		Müller, Gust 			Tot aan de bronnen van de Nijl				1961
428		Lamend, A. Margareta 		De ridders van de prairie				1961
429		Müller, Gust 			De ware geschiedenis van Davy Crocket			1961
430		Flanders, John 			Het Horlock mysterie					1961
431		Bertram, Karel 			De zwarte dood						1961
432		Castelein, Ronny 		De roofridder						1961
433		Bertram, Karel 			In dit teken zult gij overwinnen			1961
434		Moor, Felix de 			De grote vlucht						1961
435		Bertram, Karel 			De ontbladerde roos					1961
436		Moor, Felix de 			De vlucht uit de vlucht					1961
437		Müller, Gust 			Nganga Boeka						1961
438		Flanders, John 			De zeven geheimen van Lavender-Hill			1961
439		Bertram, Karel 			Viva Christo Rey					1961
440		Rull, P. 			Wim detective						1961
441		Heuvel, R. van den 		Koningin Marie-Louise van Orleans			1961
442		Remoortere, Julien van 		De duivelsgang						1961
443		Wilrijk, J. van 		Wouter Berkhout						1961
444		Flanders, John 			De verdwenen kostschool					1961
445		Rutgeers, Albert C.C.L.M. 	Vlaamse vissers						1961
446		Moor, Felix de 			Het mirakel van de liefde				1961
447		Roose, R. 			Filips de Goede						1962
448		Vollemaere, Arthur 		De kleine held						1962
449		Bertram, Karel 			Stille nacht, heilige nacht				1962
450		Müller, Gust 			De verovering van Mexico				1962
451		Bertram, Karel 			Don Bosco						1962
452		Flanders, John 			De duivel in Hillston-jail				1962
453		Roose, R. 			Schilder Jacob Jordaens					1962
454		Verleyen, Karel 		De indiaan						1962
455		Beveren, C. van 		Keizerin Maria-Teresia					1962
456		Remoortere, Julien van 		De raket van professor Enston				1962
457		Bertram, Karel 			De Zwitserse wacht wijkt niet				1962
458		Meel, Jos van 			Zwervende foorkramers met een goed hart			1962
459		Beveren, C. van 		Willem I, koning der Nederlanden			1962
460		Moor, Felix de 			Strijd langs de Po					1962
461		Müller, Gust 			Sitting Bull en de zwartrok				1962
462		Meel, Jos van 			Het schip dat niet kon zinken				1962
463		Müller, Gust 			Lieven Gevaert						1962
464		Lamend, A. Margareta 		Nacht over het spookslot				1962
465		Müller, Gust 			Een jager op klein wild					1962
466		Lamend, A. Margareta 		Robin Hood						1962
467		Riethuyze, M. 			Helden sterven niet					1962
468		Flanders, John 			Het zwarte plein					1962
469		Bertram, Karel 			De dwaas van O.L. Vrouw					1962
470		Müller, Gust 			Was Paul schuldig?					1962
471		Rutgeers, Albert C.C.L.M. 	Vlaamse sagen en legenden				1962
472		Aelsterman, Jan 		Elk op zijn manier					1962
473		Müller, Gust 			De koning van het lied					1962
474		Flanders, John 			Mijnheer Bijslop verdwijnt				1962
475		Beveren, C. van 		De slag der gulden sporen				1962
476		Lamend, A. Margareta 		Koenraad Heuvels: doodstraf				1962
477		Bertram, Karel 			Met Lindbergh over de oceaan				1962
478		Verleyen, Karel 		De wilde paarden					1962
479		Rutgeers, Albert C.C.L.M. 	Storm over Japan					1962
480		Vollemaere, Arthur 		Ridder Edelhart						1962
481		Roose, R. 			Vlaamse grootheid					1962
482		Lavila, B. 			Zeven zonderlinge woorden				1962
483		Vollemaere, Arthur 		De geheimzinnige cargo					1962
484		Félicé, Marguerite 		Geheimen in het Zoniënwoud				1962
485		Bertram, Karel 			Avontuur in Hong Kong					1962
486		Flanders, John 			Mister Kippa en het vurige hart				1962
487		Bertram, Karel 			Maria, hulp der christenen				1962
488		Müller, Gust 			Run, de jonge oud-Belg					1962
489		Dufait, Hubert 			De zwarte ridder					1962
490		Wilrijk, J. van 		Bloed aan de evenaar					1962
491		Haerens, Karel 			De ridder met de tulp					1962
492		Bertram, Karel 			Peerke Donkers						1962
493		Dierckx, Nand 			De geest van Sahuwee					1962
494		Walle, Frans van de 		Het rode licht						1962
495		Roose, R. 			Drie lichtjes in de toren				1962
496		Viali, Lode 			Toen moest het gebeuren					1962
497		Müller, Gust 			Hun Robinson-avontuur					1962
498		Verleyen, Karel 		De afrekening						1962
499		Bertram, Karel 			Een pakje uit de hemel					1962
500		Vollemaere, Arthur 		Schipbreukelingen in de jungle				1962
501		Bertram, Karel 			Soldaat voor Christus					1963
502		Castelein, Ronny 		De sneeuwstorm						1963
503		Collina, Rosa 			Diederik van den Elzas					1963
504		Joris, R. 			De ontvoering						1963
505		Flanders, John 			De klauw in de sneeuw					1963
506		Aelsterman, Jan 		Aarde tegen Maan					1963
507		Martens, R.A. 			Vliegende schotels boven Boswijk			1963
508		Bertram, Karel 			Om die Rooinek te verslaan				1963
509		Verleyen, Karel 		De paardendief						1963		
510		Wilrijk, J. van 		Pinkerton slaapt nooit					1963
511		Bertram, Karel 			Raketten redden Constantinopel				1963
512		Perck, Roger 			Avontuur in Lapland					1963
513		Bertram, Karel 			Het vuur op de heuvel					1963
514		Haerens, Karel 			De avonturen van Arnulf					1963
515		Wilrijk, J. van 		Dickens laat een raadsel na				1963
516		Collina, Rosa 			De detectives van de zesde				1963
517		Herres, Fred 			Eelco brandt						1963
518		Bertram, Karel 			Een meisje vecht voor Maria				1963
519		Bertram, Karel 			Joannes Berchmans					1963
520		Verana 				Mitsi, het zigeunermeisje				1963
521		Haerens, Karel 			De vreemde tocht					1963
522		Joris, R. 			Het kostbare beeldje uit Indië				1963
523		Bertram, Karel 			Fra Antonio						1963
524		Castelein, Ronny 		Avontuur in Peru					1963
525		Moor, Felix de 			Een bewogen lifttocht					1963
526		Joris, R. 			Jonge detectives					1963
527		Renders, Maurice 		Nanka de paaldorpjongen					1963
528		Ceustermans, P. 		Een dief in het dorp					1963
529		Bertram, Karel 			België vrij						1963
530		Lamend, A. Margareta 		Mia en het atoomgeheim					1963
531		Bertram, Karel 			Avontuur op Peckwick Hill				1963
532		Joris, R. 			Een avontuur op de ranch				1963
533		Verleyen, Karel 		De zwarte poema						1963
534		Bertram, Karel 			Augustinus						1963
535		Haerens, Karel 			Het geheim van Hennekin					1963
536		Herres, Fred 			Bewogen landing						1963
537		Rutgeers, Albert C.C.L.M. 	Langs de straat						1963
538		Bertram, Karel 			Gerardus helpt						1963
539		Wilrijk, J. van 		De gestolen hertogin					1963
540		Moor, Felix de 			Varen op leven en dood					1963
541		Bertram, Karel 			De bedelprins						1963
542		Joris, R. 			Detectives voor Hong Kong				1963
543		Wilrijk, J. van 		De laatste treinbandiet					1963
544		Bertram, Karel 			De reus van Bengalen					1963
545		Moor, Felix de 			Opdracht: rood gevaar					1963
546		Castelein, Ronny 		De wraak van John Clark					1963
547		Renders, Maurice 		Het goud van de Alpago's				1963
548		Castelein, Ronny 		Het water komt						1963
549		Flanders, John 			Het geheim van Dork-Glen				1963
550		Dauw, F. de 			De gevangenen van een smokkelbende			1963
551		Moor, Felix de 			Inspecteur Bill Brown op addervangst			1963
552		Flanders, John 			Op bange wegen						1963
553		Joris, R. 			De wrekers van het onrecht				1964
554		Herres, Fred 			Zomer in de toendra					1964
555		Bertram, Karel 			De graaf is vermoord					1964
556		Moor, Felix de 			De inspecteur had wroeging				1964
557		Joris, R. 			Green en Higgens slaan toe				1964
558		Vos, Daniël de 			Godfried van Bouillon					1964
559		Loo, Gustaaf Leo van 		Piraten in de lucht					1964
560		Haerens, Karel 			Het avontuur van Hennekin				1964
561		Castelein, Ronny 		De daad van Biwanda					1964
562		Verana 				Kristiaan de visserszoon				1964
563		Joris, R. 			Mero, de hardvochtige koning				1964
564		Bertram, Karel 			Het offer van Marcia					1964
565		Verleyen, Karel 		De schat van Alande					1964
566		Bertram, Karel 			Het wonder op de Cornelisberg				1964
567		Haerens, Karel 			De geheimzinnige deur					1964
568		Perck, Roger 			Van kruis tot spoorweg					1964
569		Walle, Frans van de 		De geslaagde ontsnapping				1964
570		Bertram, Karel 			De maagd der armen					1964
571		Daele, Henri van 		Rik wordt Brigand					1964
572		Dufait, Hubert 			Veedieven in actie					1964
573		Vollemaere, Arthur 		De duinridders						1964
574		Castelein, Ronny 		De pest							1964
575		Bertram, Karel 			Ambiorix						1964
576		Vollemaere, Arthur 		De pauweschreeuw					1964
577		Joris, R. 			Higgens in de val					1964
578		Loo, Gustaaf Leo van 		De Arabische prins					1964
579		Bertram, Karel 			Op zoek naar de schat					1964
580		Blankaard, Luc 			De verdwenen postzak					1964
581		Verleyen, Karel 		De gouden alligator					1964
582		Joris, R. 			Detective Green heeft een inval				1964
583		Perck, Roger 			Kleurig avontuur					1964
584		Walle, Frans van de 		De tovenaar van Kitamba					1964
585		Castelein, Ronny 		Het huis met de 2 torentjes				1964
586		Joris, R. 			Herrie in het circus					1964
587		Renders, Maurice 		Speurder Spat en de witte ratten			1964
588		Bertram, Karel 			De adelaar sterft bij Waterloo				1964
589		Castelein, Ronny 		Het marmeren beeldje					1964
590		Renders, Maurice 		Het graf van de farao					1964
591		Joris, R. 			Sergeant Rex						1964
592		Bertram, Karel 			De kluizenaar van Ganda					1964
593		Daele, Henri van 		Boertje in Frankrijk					1964
594		Lamend, A. Margareta 		Het geheim van de Zuidpool				1964
595		Castelein, Ronny 		En toen werden ze vrienden				1964
596		Joris, R. 			Gevaarlijke opdracht					1964
597		Haerens, Karel 			Het geheim van de foor					1964
598		Flanders, John 			Een nacht van vuur en water!				1964
599		Bertram, Karel 			De mantel van Martinus					1964
600		Joris, R. 			Green en Higgens op de renbaan				1964
601		Haerens, Karel 			De jonge speurder					1964
602		Struelens, René 		S.O.S. Lerwick						1964
603		Castelein, Ronny 		De verdwenen sloep					1964
604		Bertram, Karel 			Zijn laatste kerstnacht					1964
605		Joris, R. 			De treinoverval						1965
606		Verleyen, Karel 		De zwijgende top					1965
607		Daele, Henri van 		Boertje in het leger					1965
608		Joris, R. 			Het verdwenen document					1965
609		Renders, Maurice 		Kim en de Romeinen					1965
610		Bertram, Karel 			In Vlaanderen zaaide de man				1965
611		Castelein, Ronny 		De vergeetput						1965
612		Daele, Henri van 		Ordonnans van Gansen					1965
613		Haerens, Karel 			De hoorn van de zeerover				1965
614		Verleyen, Karel 		Het graf bij de rode berg				1965
615		Bertram, Karel 			Geertrui						1965
616		Joris, R. 			In het hol van de leeuw					1965
617		Castelein, Ronny 		De hongersnood						1965
618		Daele, Henri van 		De sekte van de heilige steen				1965
619		Bertram, Karel 			Ik ben onschuldig					1965
620		Bastiaens, L. 			Verraad op Cape Kennedy					1965
621		Joris, R. 			De wilde kat						1965
622		Struelens, René 		Ontvoering						1965
623		Dufait, Hubert 			De groene toorts					1965
624		Moor, Felix de 			De geheimzinnige Mister X				1965
625		Joris, R. 			Op het randje af!					1965
626		Bertram, Karel 			Leve de witte kaproenen					1965
627		Meel, Jos van 			Het vergiftigd brood					1965
628		Kajan, El 			Gevangen in het oerwoud					1965
629		Joris, R. 			Tweemaal overwinnaar					1965
630		Renders, Maurice 		De jacht van de Noordpool				1965
631		Kajan, El 			Met Rollo, de viking, op avontuur			1965
632		Haerens, Karel 			Als Vlamingen strijden					1965
633		Blankaard, Luc 			Dwars door de rode muur					1965
634		Houthooft, Leopold 		Diamanten voor Engeland					1965
635		Joris, R. 			Strijdcommando						1965
636		Moor, Felix de 			Bomo, de dappere Simba					1965
637		Bertram, Karel 			Achtervolging door de nacht				1965
638		Castelein, Ronny 		De goudader						1965
639		Joris, R. 			Will doet een ontdekking				1965
640		Houthooft, Leopold 		Het spook met de witte kap				1965
641		Struelens, René 		Scheepsjongen van Blauwbaard				1965
642		Bertram, Karel 			De reis van Marco Polo					1965
643		Puttemans, Rik 			Avonturen van Kapitein Caras				1965
644		Moor, Felix de 			Aan de strop ontsnapt					1965
645		Joris, R. 			Higgens heeft geen dienst				1965
646		Moor, Felix de 			De redding van jonge adelaar				1965
647		Vanca, Jo 			Steven steekt een handje toe				1965
648		Reeves, Tom 			Vijand in het circus					1965
649		Bertram, Karel 			Verminkte handen					1965
650		Joris, R. 			Achtervolging in de bergen				1965
651		Houthooft, Leopold 		Afspraak aan de oude molen				1965
652		Herres, Fred 			Kampeeravontuur						1965
653		Bertram, Karel 			De vader der Indianen					1965
654		Reeves, Tom 			De Simba's komen					1965
655		Joris, R. 			De verloren hond					1965
656		Puttemans, Rik 			Kapitein Caras voor het gerecht				1965
657		Verleyen, Karel 		Kerstmis in Vietnam					1965
658		Castelein, Ronny 		De gebroeders ter Maelen				1966
659		Houthooft, Leopold 		Interpol waarschuwt: hotelratten			1966
660		Daele, Henri van 		Hugh, de venbewoner					1966
661		Puttemans, Rik 			De wraak van Kapitein Caras				1966
662		Joris, R. 			De geheimzinnige juwelendief				1966
663		Moor, Felix de 			De beschermer van Little Shot				1966
664		Bertram, Karel 			De apostel van Germanië					1966
665		Struelens, René 		Valka, de jonge Morin					1966
666		Puttemans, Rik 			Ontmoeting met de "Kraken"				1966
667		Joris, R. 			Is Will de schuldige?					1966
668		Kajan, El 			Ridder Lode versaagt nooit				1966
669		Castelein, Ronny 		De vergissing						1966
670		Verleyen, Karel 		Het slangeneiland					1966
671		Vanca, Jo 			Steven Sterk en het fatale filmpje			1966
672		Puttemans, Rik 			Ontmoeting met de "rode Turk"				1966
673		Haerens, Karel 			De oom van Hennekin					1966
674		Joris, R. 			Gevangen op een kruiser					1966
675		Bertram, Karel 			Broeder de Sadeleer					1966
676		Houthooft, Leopold 		Walt Mistral speelt met vuur				1966
677		Puttemans, Rik 			Avontuur op Tahiti					1966
678		Willems, Eugenie 		De buit							1966
679		Joris, R. 			Frank krijgt een opdracht				1966
680		Rutgeers, Albert C.C.L.M. 	Havelok de Deen						1966
681		Renders, Maurice 		Ben leert vliegen					1966
682		Puttemans, Rik 			Paradise						1966
683		Reeves, Tom 			De stierenvechter					1966
684		Houthooft, Leopold 		Kidnapping						1966
685		Castelein, Ronny 		Levend of dood						1966
686		Puttemans, Rik 			Het goud van de Mary-Ann				1966
687		Joris, R. 			In opdracht van de Yard					1966
688		Dries 				De spionnen van Dennero					1966
689		Flanders, John 			De bange tocht						1966
690		Bertram, Karel 			Het bos brandt						1966
691		Houthooft, Leopold 		Walt Mistral op vakantie				1966
692		Framor, Nick 			Dure diamanten						1966
693		Joris, R. 			Verdwaald in het oerwoud				1966
694		Castelein, Ronny 		De man met de gele regenmantel				1966
695		Daele, Henri van 		Hugh de hoofdman					1966
696		Bertram, Karel 			De man op de muur					1966
697		Reeves, Tom 			De dood loert op de bergwand				1966
698		Joris, R. 			Green en Higgens spannen een val			1966
699		Daele, Henri van 		Hugh, de venbewoner tegen Cromwell			1966
700		Houthooft, Leopold 		Walt Mistral zoekt een onbekende			1966
701		Puttemans, Rik 			Douglas doet het goed					1966
702		Joris, R. 			De robot treedt in werking				1966
703		Vollemaere, Arthur 		Het geheim van huize "Reigersvliet"			1966
704		Castelein, Ronny 		De opdracht van Luitenant Jackson			1966
705		Puttemans, Rik 			Een ongelijke strijd					1966
706		Vanca, Jo 			Heibel in de berghut					1966
707		Daele, Henri van 		In de hel van Cayenne					1966
708		Bertram, Karel 			Linda's laatste kerstfeest				1966
709		Joris, R. 			Higgens alleen op pad					1966
710		Heyden, Gil Vander 		De donkere onbekende					1967
711		Puttemans, Rik 			Oog om oog, tand om tand				1967
712		Joris, R. 			Gevaarlijk avontuur					1967
713		Struelens, René 		De piranha's						1967
714		Vanca, Jo 			Steven Sterk in Biezelingen				1967
715		Catry, Leo 			Het kasteel op de rots					1967
716		Castelein, Ronny 		Avontuur in Lavagna					1967
717		Haerens, Karel 			Het geheim van de stervende				1967
718		Joris, R. 			Waar is Danning?					1967
719		Kajan, El 			Het gouden afgodsbeeld					1967
720		Houthooft, Leopold 		Walt Mistral duikt op					1967
721		Puttemans, Rik 			Op Kibula						1967
722		Walle, Frans van de 		Het vreemde schilderij					1967
723		Reeves, Tom 			Paniek op het spoor					1967
724		Daele, Henri van 		Het geheim van de bruidskoffer				1967
725		Joris, R. 			Spionnen spelen mee					1967
726		Flanders, John 			De geheimzinnige vogel					1967
727		Puttemans, Rik 			De "Sancta Maria" vaart naar Engeland			1967
728		Meel, Jos van 			De zilveren appel					1967
729		Bertram, Karel 			Dappere Roberta						1967
730		Flanders, John 			Het groene vuur						1967
731		Joris, R. 			Glinsterende steentjes					1967
732		Puttemans, Rik 			De zwarte schaduw					1967
733		Boven, Jos 			Op schattenjacht in de Sahara				1967
734		Verhoogen, Jos 			De broeders van de rode draak				1967
735		Houthooft, Leopold 		De villa op de heide					1967
736		Aelsterman, Jan 		De club der "5"						1967
737		Bertram, Karel 			De ring							1967
738		Flanders, John 			De zonderlinge geschiedenis van Babet Brown		1967
739		Puttemans, Rik 			Nieuws uit het vaderland				1967
740		Joris, R. 			In opdracht van Scotland Yard				1967
741		Castelein, Ronny 		Walter knapt het op					1967
742		Vanca, Jo 			Het geheim van het eiland				1967
743		Heyden, Gil Vander 		Karen knapt het op					1967
744		Vollemaere, Arthur 		De tempel van Utta					1967
745		Puttemans, Rik 			Loopt Fernandez in de val?				1967
746		Framor, Nick 			Kidnapping en diamanten					1967
747		Joris, R. 			Een opwindende vakantie					1967
748		Struelens, René 		De Satrosvereerders					1967
749		Moralis Orellana, José-Angela de Avarinus, de admiraal					1967
750		Puttemans, Rik 			Avontuur te Wellington					1967
751		Vollemaere, Arthur 		Joe Perkins, de oude trapper				1967
752		Joris, R. 			Een bewogen aanhouding					1967
753		Vanca, Jo 			Bandieten op de Donderkop				1967
754		Houthooft, Leopold 		Diefstal in het museum					1967
755		Castelein, Ronny 		De Madonna en het boefje				1967
756		Daele, Henri van 		Het mysterie van de begijnhofschat			1967
757		Puttemans, Rik 			De kapitein met de witte haren				1967
758		Joris, R. 			De geheime straal					1967
759		Renders, Maurice 		Kim, gladiator						1967
760		Terny, Robert 			Een professor verdwijnt					1967
761		Bertram, Karel 			Vriend of vijand?					1967
788		Joris, R. 			De rode sportwagen					1967
762		Houthooft, Leopold 		Walt Mistral tegen de schorpioen			1968
763		Puttemans, Rik 			Alarm op paradise					1968
764		Joris, R. 			Voor hete vuren						1968
765		Vanca, Jo 			De vliegende doodskisten				1968
766		Gillis, Paul 			De strandcabine						1968
767		Swin, Jo 			De geheimen van de heihoeve				1968
768		Castelein, Ronny 		Herrie in Silver Spring					1968
769		Puttemans, Rik 			Britten in de val					1968
770		Joris, R. 			De bezoeker van middernacht				1968
771		Daele, Henri van 		Zeekapitein op pensioen					1968
772		Verhoogen, Jos 			De spookduikboot					1968
773		Swin, Jo 			De uitgedroogde beek					1968
774		Vanca, Jo 			Vanca en de verborgen stad				1968
775		Puttemans, Rik 			De ondergang van de Sancta Maria			1968
776		Joris, R. 			Higgens gaat vissen					1968
777		Struelens, René 		Johan Valk: Tocht naar Braulinter			1968
778		Swin, Jo 			De erfgenaam van de baron				1968
779		Struelens, René 		Johan Valk: Onder vijandelijk vuur			1968
780		Bertram, Karel 			't Was voor moeder					1968
781		Puttemans, Rik 			De brandende stad					1968
782		Joris, R. 			Higgens in een andere rol				1968
783		Flanders, John 			In de lange poolnacht					1968
784		Verhoogen, Jos 			Het mysterie der zwarte parels				1968
785		Clément, Peter 			Geheime lading voor Algiers				1968
786		Verhoogen, Jos 			De groene hel						1968
787		Daele, Henri van 		Boertje wordt loteling					1968
788		Joris, R.			De rode sportwagen					1968
789		Puttemans, Rik 			Het vulkaaneiland					1968
790		Vollemaere, Arthur 		Het raadsel van de Chinese Jonk				1968
791		Daele, Henri van 		Kidnap							1968
792		Vanca, Jo 			De spoorloos verdwenen meester-spion			1968
793		Verhoogen, Jos 			De stuwdam van Santamo					1968
794		Joris, R. 			De man met de wandelstok				1968
795		Puttemans, Rik 			Morris komt in aktie					1968
796		Catry, Leo 			De messenwerper van het circus				1968
797		Verhoogen, Jos 			Het goud van de "Sidney Star"				1968
798		Flanders, John 			Hirro, het kind van de jungle				1968
799		Struelens, René 		Johan Valk: Een baantje voor Johan			1968
800		Joris, R. 			Green contra Moor					1968
801		Puttemans, Rik 			Kapitein Running beleeft een avontuur			1968
802		Castelein, Ronny 		Met de dood voor ogen					1968
803		Struelens, René 		De tijdbom						1968
804		Castelein, Ronny 		De lawine						1968
805		Moor, Felix de 			Roodbruin is de aarde van Wamba				1968
806		Puttemans, Rik 			Het Angelus van de zee...				1968
807		Joris, R. 			Opdracht volbracht					1968
808		Flanders, John 			Vakantie in Amerika					1968
809		Verhoogen, Jos 			De gebroken kruik					1968
810		Gillis, Paul 			Helikopters over de hei					1968
811		Puttemans, Rik 			De schat van de "Rimini"				1968
812		Joris, R. 			De verborgen buit					1968
813		Terny, Robert 			De anti-booswichten-machine				1968
814		Struelens, René 		Johan Valk: Het vluchtelingenkamp			1969
815		Briels, Jo 			Avontuur in onderaards Antwerpen			1969
816		Bertram, Karel 			Frans kon fietsen!					1969
817		Puttemans, Rik 			Alarm in Oceania					1969
818		Joris, R. 			Een vriend in nood					1969
819		Castelein, Ronny 		Een avontuur van oude Nick				1969
820		Moor, Felix de 			Onder de leuze van de Boonfields			1969
821		Catry, Leo 			Corneel van Hontsdam					1969
822		Puttemans, Rik 			Kapitein Detzler zit in de penarie			1969
823		Joris, R. 			Tussen twee vuren					1969
824		Struelens, René 		De bunker						1969
825		Moor, Felix de 			Zijn schoonste overwinning				1969
826		Daele, Henri van 		De bankrovers van half acht				1969
827		Puttemans, Rik 			De kwade droom van Sittersfield				1969
828		Joris, R. 			De aanslag						1969
829		Reeves, Tom 			Mannen uit de ruimte					1969
830		Castelein, Ronny 		De grote trek						1969
831		Verhoogen, Jos 			De reuzeparel van Tahuru				1969
832		Boven, Jos 			Kunnjanak						1969
833		Puttemans, Rik 			De dove lakei van Sittersfield				1969
834		Joris, R. 			De hoofdgetuige						1969
835		Struelens, René 		Verstekelingen						1969
836		Verhoogen, Jos 			In de klauwen van rode Ibrahim				1969
837		Swin, Jo 			De watermolen						1969
838		Struelens, René 		Het verloren eiland					1969
839		Puttemans, Rik 			Het eiland van de vliegende monsters			1969
840		Joris, R. 			Waar is June?						1969
841		Vollemaere, Arthur 		Een kerelskind						1969
842		Daele, Henri van 		De opiumchinees						1969
843		Dufait, Hubert 			De geheime grot						1969
844		Verhoogen, Jos 			De schat van El Sordo					1969
845		Puttemans, Rik 			Gevangenen van de chimpansees				1969
846		Joris, R. 			De powerforce						1969
847		Catry, Leo 			Mist rondom een eiland					1969
848		Manco, Mary 			Hazrahi, de oude bedelares				1969 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ